Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-059-062,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

 Mpr nr. A122059 -  
Dato : 18520711

Forfatter:L P Blichert, Almindelig Hospital i København

Emnegruppe:

Tekst: Ansøgning til Reservelægestillingen, med følgebrev til Selmer (a122059a)

 

 Mpr nr. A122060 - - Dato : 18520717

Forfatter:S. Levin

 

Tekst: Ansøgning til Reservelægestillingen, med følgebrev til Selmer (a122060a)

 

Mpr nr. A122061 - - Dato : 18520718

Forfatter:Selmer, Dahl , Jespersen

Emnegruppe: Regnskaber

Tekst: Brev fra Selmer, hvvor han meddeler at han har indbudt dr. Jespersen til Direktionsmøde for at få afklaret nogle regnskabmæssige uklarheder omkring det af Simony insendte regnskab. Med påtegninger af Jespersen og Dahl

 

Mpr nr. A122062 - - Dato : 18539999
Emnegruppe: Budgetter

Tekst: Overslag over Indtægter og Udgifter for Finansåret 1853/54 Indtægter : 18040 rbd Baseret på 10 patienter på 1. Forplejningeklasse , 30 på 2. Og 90 på 3. Forplejningsklasse. Udgifter på 36051. Rbd 44 M, med en underballance på 18011. 44 Der nævnes bl.a at der afsat 800 rbd til opførelse af en gartnerbolig.