Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-065-066,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122064-65 - - Dato : 18531119

Forfatter:Selmer

Emnegruppe: Budgetter

Tekst: Kladde til brev til Justitsministeriet vedr. budgettet. Indlagt i lægget : 122065

 Mpr nr. A122066 - - Dato : 18531021

Forfatter:Justitsministeriet

Emnegruppe: Budgetter

Tekst: Brev til Direktionenmed gennemgang af overslaget nr. 122062 , som man beskærer med knap 2000 rbd.