Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-067-070,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122067 - - Dato : 18540207

Forfatter:Justitsministeriet

Emnegruppe: Budgetter

 

Tekst: Kommenterer Skrivelse af 18531119 vedr. Budgettet. (mpr 122064)

 Mpr nr. A122068 og 069- - Dato : 18520811

Forfatter:Selmer

Emnegruppe: Budgetter

 

Tekst: Læg påskrevet følgebrev til overslag mpr. 122062. Indeholdende motivation og bilag: mpr 122069 - 122083 pr 122069 - 122083

Mpr nr. A122070 - - Dato : 18529999

Tekst: Bilag 1 til budgetoverslaget Overslag over det Aarlige Forbrug af Victualieer for hver Patient i Asylet ved Aarhus