Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-071-075,  1851-54

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

 Mpr nr. A122071 - - Dato : 18511112

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Bilag B Beregning over Merudgiftern for den Jydske Daareanstalt ved en af Sundhedskollegiet foreslået Forandring ve tredje Forplejningsklasses Suppe

Mpr nr. A122072 - - Dato : 18539999

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Bilag C Overslag over Brændselsforbruget i den Jydsske Helbredelsesanstalt for Sindssyge i Finansåret 1853/54

 Mpr nr. A122073 - - Dato : 18539999

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Overslag over det aarlige forbrug af brænde i Asylet ved Aarhus studerbilag 1

Mpr nr. A122074 - - Dato : 18549999

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Studerbilag 2 Beregning om Omkostningen ved Belysningen i Asylet ved Aarhus

Mpr nr. A122075 - - Dato : 18529999

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Bilag E Beregning over den aarlig udgift ved Vaskeri