Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-076-080,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122076 - - Dato : 18529999

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Bilag F Overslag over det aarlig Medicamentforbrug i Asylet ved Aarhus.

 

Mpr nr. A122077 - - Dato : 18529999

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Kladde til Overslaget mpr. 122062

Mpr nr. A122078 - - Dato : 18529999

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Bilag G Overslag over udgifterne til Patienternes Beskjæftigelse Adspredelse og Opmuntring i Helbredelsesanstalten ved Aarhus

 

Mpr nr. A122079 - - Dato : 18529999

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Bilag H Beregning over aarligt Slid på Beklædningsinventarium (?) I den Jydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge.

   

Mpr nr. A122080 - - Dato : 18529999

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Bilag k Overslag over Bekostningerne paa en Patients Underholdning i Asylet ved Aarhus.