Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-081-085,  1852-1854

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122081 - - Dato : 18529999

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Bilag J Overslag over Udgifterne til Hegns og Vejenes Vedligeholdelse ved den Jydske Helbredelsesanstalt.

 Mpr nr. A122082 - - Dato : 18530401

Forfatter:Johs Bøgild

Emnegruppe:

Tekst: Bilag K Overslag over Udgifterne ved Daareanstaltens Avlsbygning.

 

     

 Mpr nr. A122083

 

 

 Mpr nr. A122084 - - Dato : 18530310

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

 

Tekst: Brev til Justitsministeriet vedr. budgetoverslaget.

 

Mpr nr. A122085 - - Dato : 18540209

Forfatter:Johs. Bøgild, Forvalter

Emnegruppe:

Tekst: Til Direktionen: Notat og overslag om Viktualieforbruget.