Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-086-089,  1854

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

 Mpr nr. A122086 - - Dato : 18540228

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Brev til Bøgild med svar på forespørgsel i skrivelsen af 18540209

 

 

Mpr nr. A122087 - - Dato : 18540322

Forfatter:Justitsministeriet,

Emnegruppe:

Tekst: Til direktionen. Vedr. udgifterne i de sidste måneder af indeværende finansår. A122088 indlagt i skrivelsen

 

 

 Mpr nr. A122088 - - Dato : 18540325

Forfatter:Selmer

Tekst: Notat med påtegning af Dahl om ministeriets bevillinger.

 

 

 Mpr nr. A122089 - - Dato : 18540403

Forfatter:Selmer

Tekst: Skrivelse til justitsministeriet vedr. driftsudgifterne.