Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-099-104,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122099 - - Dato : 18529999

Forfatter:

Emnegruppe:

 

Tekst: Læg med titlen: Forskellige Andragender, tilbud og deslige 1852 indeholdende mpr : A122099 - A1221

 

 

Mpr nr. A122100 - - Dato : 18520918

Tekst: Brev til Selmer vedr. 2 mænd fra Erslev Sogn

 

 

 

 Mpr nr. A122101 - - Dato : 18520912

Forfatter:L Olesen Kløbenhavn

Emnegruppe:

 

Tekst: Brev til Selmer hjørne mangler.

 

Mpr nr. A122102 - - Dato : 18520828

Forfatter:J H Christoffersen

 

Tekst: Brev til Selmer vedr. ansættelse

 Mpr nr. A122103 - - Dato : 18520619

Forfatter:Navn forsvundet (frimærkesamler ?) Skjellerup, poststemplet Odense

Emnegruppe:

 

Tekst: Til Selmer Ansøgning om stilling som Opsynsmand.

 

 

Mpr nr. A122104 - - Dato : 18520802

Forfatter:Niels Gieersen

Emnegruppe: Ansøgninger mv.

 

Tekst: Til Direktionen Ansøgning om stilling som opsyns karl.