Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-111-115,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122111 - - Dato : 18520609

Forfatter:Peter Andersen, Brønsholm , v. Hirchholm

Emnegruppe: Ansøgning

Tekst: Til Overlægen Ansøgning om stilling som Overopsynsmand, vedl. anbefaling . 122111a

 

 

 

           

  Mpr nr. A122112 - - Dato : 18520616

Forfatter:L Jacobsen

Emnegruppe: Ansøgninger mv.

 

Tekst: Til Cancellieraad Dahl Reflekterer på annonce i Aarhus Stifts Tidende hvor der søges bogholder og oldfrue. Forespørger om det trods man søger ugifte folk er muligt for en familie at komme i betragtning…

 

           

Mpr nr. A122113 - - Dato : 18520620

Forfatter:Röse & Gender

Emnegruppe: Fødeleverance

 

Tekst: Til Landsoverretsprocurator Dahl … anbefaler sig med Leverancer af Colonialvarer.

 

           

Mpr nr. A122114 - - Dato : 18520621

Forfatter:Søren L Molboe

Emnegruppe: Ansøgninger

Tekst: Til Jespersen Ansøgning om stilling som opsynsmand tilf. Notat: … saa meget fordrukken ud.

 

     

Mpr nr. A122115 - - Dato : 18520622

Forfatter:Jens Jørgensen Benning

Emnegruppe: Ansøgninger mv.

Tekst: til Direktionen Ansøgning om job på contoir. Notat af Selmer om returnerede anbefalinger