Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-123-126,  1850 og 1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122123 - - Dato : 18520716

Forfatter:Selmer

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

 

Tekst: Til Bygningsinspekteur Bindesböll oprindeligt mrk: 1852/9 Brev / Læg indholdende 15 stk akter mpr: 122124 - 122138 . Vedr. Anstaltens vandforsyning, varmeanlæg til cellerne og køkkenets dampvarmeapparat. Ligeledes nogen diskussion om vilkårene forBindesbölls ansættelse.

 

        

Mpr nr. A122124 - - Dato : 18520720

Forfatter:Bindesböll

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: ad. 122123 1852/9 - Brev til Selmer. Om celleopvarming. Kære Doctor Selmer Først paa loverdag kan Lunde{?) og jeg mødes på Daare Asylet men han skal undersøge saa danne Spiel(?) som ere(?) fornødne til Celle ovnene(?) og der med tænker jeg den Sag er end(?) Jeg har som de ved ikke kunnet udrette(?) noget de sidste gange jeg har været hos Dem ellers ville jeg Hgesaa gjerne som nogen have en Ende paa Sagen. jeg(?) stoler nu som forhen paa deres gode Medvirken deres hengivne G. Bindesbøl

        

  Mpr nr. A122125 - - Dato : 18520722

Forfatter:Bindesböll

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: ad. 122123 1852/9 - er sur, og tilbyder / truer med at træde tilbage.

           

   Mpr nr. A122126 - - Dato : 18520724

Forfatter:Simony

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: ad. 122123 1852/9 Til H. Selmer. Sender den skrivelse ( mpr 122127 og 122128) som er basseret på Bindesbölls forslag til de vilkår, hvorunder han ville påtage sig arbejdet. - Selve forslaget fra Bindesböll er forlagt og kan ikke findes. …" han skal skaffe Bygningerne saaledes fuldførte , at de kunne lade sig opvarmede og Forsynede med vand paa den Projekterede maade".… "… havde hørt at Daareanstalten havde vundet Hans Majestætrs og Følges Bifald og Anderkendelse, som smukt og hensigtsmæssigt indrettet. Navnlig roste Bang Trapperne - Kongens Livlæge, Lund var uudtømmelig i Lovtaler om den."