Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-127-131,  1850 og 1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122127 - - Dato : 18500227

Forfatter:Justitsministeriet

Emnegruppe: Ansættelser

Tekst: ad. 122123 1852/9 Extract Gjenpart indlagt i mpr 122126 vedr. Bindesbölls ansættelse

 

           

Mpr nr. A122128 - - Dato : 18500617

Forfatter:Justitministeriet

Emnegruppe: Ansættelser

 

Tekst: ad. 122123 1852/9 Extract Gjenpart indlagt i mpr 122126 vedr. Bindesbölls ansættelse

 

           

Mpr nr. A122129 - - Dato : 18500227

Forfatter:Justitsministeriet

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

 

Tekst: ad. 122123 1852/9 - Brev til Selmer Uddyber uoverensstemmelser

 

           

  Mpr nr. A122130 - - Dato : 18520729

Forfatter:Simony

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: ad. 122123 1852/9 - Brev til Selmer - "Fremsender erklæring fra Bindesböll med hensyn til Varmeapparatet. … … Derimod er Bindesbölls Forslag til Bestemmelse af hans Salair mm endnu ikke kunne tistedes, da der stadig mangler nogle Bilag…. … meddeler ar Bindesböll i dag er reist til Aarhus og jeg paatvivler ikke at han nu gjør alt, hvad der paahviler ham, i Orden, og træffer fornøden aftale med Dem derom..."

  

        

  Mpr nr. A122131 - - Dato : 18520801

Forfatter:Selmer

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: ad. 122123 1852/9 Brev til Bindesböll