Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-132-135,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

 Mpr nr. A122132 - - Dato : 18520804

Forfatter:Selmer

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: ad. 122123 1852/9 Brev til Simony

 

 

            

Mpr nr. A122133 - - Dato : 18520813

Forfatter:Simony

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: ad. 122123 1852/9 Brev til Selmer "...sender Bindesbölls Forslag til Daareanstaltens Forsyning med Vand, navnlig ved at led samme fra Bækken ind i Anstaltens Bygninger, idet jeg bemærker , at Forhandlingsprotokollen Intet derom indeholder , uden at det blev besluttet at tage Forslaget Nr. 1 tilfølge." Udbeder sig i øvrigt diverse Bilag til regnskabet. "… Det er mig bekendt at Sundhedskollegie forrige uge reiste til Aarhus for at Besee Daareanstalten; jeg tvivler ikke paa , at Det jo var Veltifreds med Indretningen. "

 

          

Mpr nr. A122134 - - Dato : 18520813

Forfatter:Bindesböll

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

 

Tekst: ad. 122123 1852/9 ret ulæselig, men formodentig B's kommentarer til vandledningsforslaget

 

               

  Mpr nr. A122135 - - Dato : 18520807

Forfatter:Bindesböll (?)

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: ad. 122123 1852/9 Skitse over Vandforsyningen - med kommentarer. Rørledning fra Dammen til en sandkiste ved Porten, og ledninger rundt