Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-149-152,  1853

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122149 - - Dato : 18530114

Forfatter:Justitsministeriet A N Scheel

Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst: til Direktionen. Vedr. udbetalinger til anstaltens drif i 1. Kvartal 1853 > ad. JN66/152

               

Mpr nr. A122150 - - Dato : 18530223

Forfatter:Justitsministeriet A N Scheel

Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst: Til Direktionen > Vedr. driftsomkostninger for resten af Finansåret. > ad. JN66/152

               

Mpr nr. A122051 - - Dato : 18520524

Forfatter:C C Schmidth

Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.  

              

   Mpr nr. A122152 - - Dato : 18530228

Forfatter:Bøgild (formentl)

Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst: Fortegnelse over Indtægter og Udgifter ved den Jydske Helbredelsesanstalt fra 1. Sept 1852 til 28 Febr. 1853 >Der er indtægter for 12124 rbd, hvoraf de 9600 er tilskud. >Udgifterne er på 13358 rbd 3 M > indlagt i 122151 > ad. JN66/152