Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-153-157,  1853

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122153 - - Dato : 18530323

Forfatter:Justitsministeriet A N Scheel

Emnegruppe: Bygninger og inventar

 

Tekst: til Direktionen: >Anviser 3400 rbd på Århus Amtsstue > ad. JN66/152

   

   Mpr nr. A122154 - - Dato : 18530515

Forfatter:Selmer

Emnegruppe: Bygninger og inventar

 

Tekst: anmoder om anvisning af 6000 rbd.

       

 Mpr nr. A122155 - - Dato : 18530524

Forfatter:Simony

Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst: ( indlagt i 122154 ) Meddeler at førnævnte beløb - 6000 rbd formentlig er på vej. > Lykønsker med de opnåede gunstige resultater med behandlingerne.

 

       

    Mpr nr. A122156 - - Dato : 18530611

Forfatter:Justitsministeriet Dahlsting(?)

Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst: … har invendinger mod udbetalingen af 6000 rbd. > ad. JN66/152

   

Mpr nr. A122157 - - Dato : 18530911

Forfatter:Justitsministeriet Dahlsting(?)

Emnegruppe: Bygninger og inventar

 

Tekst: Har afsluttet sine undersøgelser og udbetaler beløbet - 6000 rbd > ad. JN66/152