Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-158-161,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122158 - - Dato : 18520927

Forfatter:Simony og Friis

Emnegruppe: Administration

 

Tekst: Fra Bygningscommisionen til Direktionen oprindeligt JournalNo. JN 54/1852 >Følgebrev til genpart af Skrivelse indlagt- til Justitsministeriet > mpr 122159

   

   Mpr nr. A122059 - - Dato : 18520711

Forfatter:L P Blichert, Almindelig Hospital i København

Emnegruppe:

Tekst: Ansøgning til Reservelægestillingen, med følgebrev til Selmer (a122059a)

       

Mpr nr. A122160 - - Dato : 18521011

Forfatter:Goldschmidt

Emnegruppe: Regnskaber

Tekst: Følgebrev til regnskab (indlagt mpr 122161) oprindeligt Jornal: JN 61/1852 < vedr. Udgifter i Juli Quartal 1852

       

   Mpr nr. A122061 - - Dato : 18520718

Forfatter:Selmer, Dahl , Jespersen

Emnegruppe: Regnskaber

Tekst: Brev fra Selmer, hvvor han meddeler at han har indbudt dr. Jespersen til Direktionsmøde for at få afklaret nogle regnskabmæssige uklarheder omkring det af Simony insendte regnskab. Med påtegninger af Jespersen og Dahl