Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-167-171,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122167 - - Dato : 18520823

Forfatter:Baumgarten og Burmeister

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: til Bestyrelsen for Daareanstalten diskuterer tidsfrister og dimensioner på anlægget. opr: Ad JN 1852/13

  Mpr nr. A122168 - - Dato : 18520828

Forfatter:Baumgarten og Burmeister

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

 

Tekst: Til Helbredelsesanstalten for Sindssyge ved Aarhus. Bekræfter kontrakten, men udsætter underskriften til 4 september, pga at Albæk, som skal forestå arbejdet er optaget andetsteds. opr: Ad JN 1852/13

 

 

Mpr nr. A122169 - - Dato : 18520828

Forfatter:Baumgarten og Burmeister

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: svar på skrivelse af 24 dennis. opr: Ad JN 1852/13

   Mpr nr. A122170 - - Dato : 18521228

Forfatter:Selmer

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: notat/ kladde til brev vedr regulering af betalingen for vandledningen opr: Ad JN 1852/13

   Mpr nr. A122171 - - Dato : 18530121

Forfatter:Baumgarten og Burmeister

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: opr: Ad JN 1852/15 til Direktionen