Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-172-175,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122172 - - Dato : 18521223

Forfatter:Baumgarten og Burmeister

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst: Brev til Selmer - hvori man udbeder sig en hurtig afvikling af mellemværendet, eller i det mindste et aconto-beløb. opr: Ad JN 1852/15

 

Mpr nr. A122173 - - Dato : 18521211

Forfatter:Baumgarten og Burmeister

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

 

Tekst: Til Direktionen - påstår arbejdet færdigt , og udbeder sig betaling. opr: Ad JN 1852/15

Mpr nr. A122174 - - Dato : 18521116

Forfatter:Goldschmidt

Emnegruppe: Tekniske Anlæg

 

Tekst: Brev til Selmer  fremsender Requisition til (herredsfoged) Brorson forsynet med udnævnelser af Weis og Schrøder < indlagt 122175

  

  Mpr nr. A122075 - - Dato : 18529999

Forfatter:Selmer

Emnegruppe:

Tekst: Bilag E Beregning over den aarlig udgift ved Vaskeri