Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-185 til 188,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122185 - - Dato : 18520830

Forfatter:Apothekerne Aagard og Wolf

Emnegruppe: Medicin

 

Tekst: Opr. JN 23/1852 Til Overlæge Selmer : <<< meddeler at de ved lodtrækning har fordelt medicinleverancen mellem sig. Og om vikårene.

 

Mpr nr. A122186 - - Dato : 18520823

Forfatter:Bødkermester Jørgensen

Emnegruppe: Inventar

 

Tekst: opr: JN 54/1852 Ref til Bygningscommisiones protokol No. 811 Regning for udarbejdelse af Overslag- 5 rbd

 

Mpr nr. A122187 - - Dato : 18521010

Forfatter:Jespersen

Emnegruppe: Inventar

 

Tekst: opr: JN 54/1852 - til Selmer

 

 

Mpr nr. A122188 - - Dato : 18521009

Forfatter:Goldschmidt

Emnegruppe: Inventar

 

Tekst: opr: JN 54/1852 til Selmer <<< mener ikke bødker Jørgensen er berettiget til salair