Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-197 til 200,  1852 og 1876

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122197 - - Dato : 18760306

Forfatter:Direktionen

Emnegruppe: Personaleforhold

 

Tekst: Opr: Ad 12/1852 (vedr 122190) Til Justitsministeriet. Kvittering for modtagelsen af obligationer.

 

Mpr nr. A122198 - - Dato : 18760831

Forfatter:Direktionen

Emnegruppe: Personaleforhold

 

Tekst: Opr: Ad 12/1852 til Justitsministeriet anmoder om fremsendelse af 3 obligationer á 1000 rbd.

 Mpr nr. A122199 - - Dato : 18520806

Forfatter:Grosserer Sass

Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst: Opr: Ad 12/1852 I anledning af hr J Bøgilds Ansættelse som Forvalter ….. Skal jeg meddele … at jeg er villig til at Cautionered for det Beløb af 3000 rbd. Som er gjort til Betingelse for hans Embedsførelse…

 

Mpr nr. A122200 - - Dato : 18520810

Forfatter:Selmer

Emnegruppe: Personaleforhold

 

Tekst: Opr: Ad 12/1852 Udkast til breve til Grosserer Sass og til Justitsministeriet