Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-201 til 204,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

Mpr nr. A122201 - - Dato : 18520827

Forfatter:Grosserer Sass

Emnegruppe: Personaleforhold

 

Tekst: Opr: Ad 12/1852 til Direktionen Udbeder sig påtegning på obligationerne før deponering i Justitsministeriet.

   

Mpr nr. A122202 - - Dato : 18520828

Forfatter:Selmer

Emnegruppe: Personaleforhold

 

Tekst: Opr: Ad 12/1852 til Procurator Dahl Søger råd i sagen er tilføjet Dahls svar og en påtegning fra Jespersen, begge dateret 29/8

 

 

Mpr nr. A122203 - - Dato : 18520829

Forfatter:Dahl

Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst: Opr: Ad 12/1852 til grosserer Sass diskuterer vilkårene for cautionen.

   

Mpr nr. A122204 - - Dato : 18520914

Forfatter:Grosserer Sass

Emnegruppe: Personaleforhold

 

Tekst: Opr: Ad 12/1852 til Direktionen Erklærer at have indsendt de ønsked erklæringer og stillet den forlangte sikkerhed for Bøgild