Til toppen af Museets hjemmeside


 Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


A001

Fortegnelse over specielt interessante aktstykker fra Administrationsarkivet.

Tilbage til Emnelisten

 

561   Bevilling til fritagelse for stemplafgift for Jydske Asyl

821   Plejepersonalet ved Jydske Asyl

822   Fridage for personalet ved Jydske Asyl i november 1861 823 Forbud mod mandligt besøg hos køkkenpigerne ved Jydske Asyl i 1884

824   Klapjagt i Risskov i 1884

825   Eksempel på at overlægerne ved Jydske Asyl i forrige århundrede tog sig af bagateller som levering af kaffe af for dårlig kvalitet

826   En sag vedrørende returkommission til forvalter Hagen Jacobsen i 1886

827   Mulkter for tyendepersonalet ved Jydske Asyl fra 1863 til 1896, en tyendesag vedrørende bortgang fra tjeneste samt enkelte ansøgninger
vedr. lønforhøjelser, enkeforsørgelse, pension, tildeling af emolumenter samt skrivelser til lønningskommissionen af 1917

830  Skrivelser vedrørende begravelser på hospitalets kirkegård

831  Fortegnelse over inventar ved Jydske Asyl, 1. april 1892

832  Spisesedler og skrivelser vedrørende bespisning af patienterne i Jydske Asyl

833   Eksempler på årsberetninger og sygelister fra Jydske Asyl

834  Jydske Asyls 50 års jubilæumsfest i 1902. Beskrivelse af festen den 1. september samt lister over ansatte ved Jydske Asyl fra 1852 til 1902

836   Anlæggelse af gangbro over baneterrænet ved Jydske Asyl i 1907

837  Kvindens største opgave fra "Aarhus Stiftstidende fredag den 29. marts 1912"

838  Skrivelser vedrørende Jydske Asyls afleveringspligt til "Det Store Kongelige Bibliotek"

839  Oversigt og prisangivelser for bøger, der blev indkøbt til Jydske Asyls Bibliotek til åbningen i 1852

840  Fortegnelse over Selmers bogsamling, der blev skænket til Jydske Asyl i 1880

841   Instrukser fra 1861 for lægerne, overopsynet, opsynspersonalet, maskinmester, forvalter, bogholder og kontorassistent samt instruks for forvalteren fra 1875 og for overopsynet fra 1898, kandidattjenesten fra 1899. Instruks fra vægteren fra 1905 og for hospitalets håndværkere fra 1922

842   Reglementer for patienternes beklædning og sengelinned, reglement for tjeneste i tilfælde af ildebrand samt forskrift for brug af kogeapparater

843  Regulativer for Jydske Asyl 1852 og 1860 samt for plejehjemmet Råmosegård 1900 og plejehjemmet Dalstrup 1904 og 1907