Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 24 poster med søgeordet: A010  - Vedrører 1860-1861
Mpr nr. A010018 - - Dato : 18600325
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Lønningsforslag

Mpr nr. A010010 - - Dato : 18600403
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab for udbetalte beløb for arbejdsgodtgørelse til patienter ved jyske asyl i 1859/60

Mpr nr. A010013 - - Dato : 18600408
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Brev fra justitsministeriet til Jyske asyl. Opgivelser af lønningstillæg til embeds- og bestillingsmænd ved anstalten.

Mpr nr. A010012 - - Dato : 18600429
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Brev fra justitsministeriet til jyske asyl vedr. indbetaling af revisionsomkostninger 1. departement

Mpr nr. A010001 - - Dato : 18600619
Forfatter:Selmer, H
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Brev fra justitsministeriet til H. Selmer. Tilladelse til Selmer om at foretage en tjenesterejse til København.

Mpr nr. A010016 - - Dato : 18600731
Forfatter:Jespersen, Stiftsfysikus Justitsråd Bang, Kancelliråd
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personaletsøgninger

Tekst:
Justitsråd Stiftsfysikus Jespersens død om udnævnelse af et nyt direktionsmedlem. Det er kancelliråd Bang, Århus.

Mpr nr. A010015 - - Dato : 18601119
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Rapport fra revisions- departementet til jyske asyl

Mpr nr. A010011 - - Dato : 18601126
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kontoret tillader sig hermed at aflevere helbredsanstaltens regnskab for 1859-60 tillige med samtlige tilhørende bilag

Mpr nr. A010003 - - Dato : 18601131
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning for finansåret 1859-60

Mpr nr. A010024 - - Dato : 18601212
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Lov angående nogle forandringer i bestemmelserne i plakat af 13de oktober 1847 s 4 med hensyn til betalingen for patienter i sindssygeanstalten ved Århus. Samt indlagt udkast til samme lov. Mappe 844.

Mpr nr. A010020 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgettet 1861-62.

Mpr nr. A010017 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetter 1861/62.

Mpr nr. A010007 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab på belysning finansåret 1859/60

Mpr nr. A010023 - - Dato : 18609999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Udkast til forandring til reglementet skrevet med Selmers hånd Mappe 843

Mpr nr. A010006 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab på brændsel finansåret 1859/60

Mpr nr. A010004 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Hovedregnskab over indtægter og udgifter fra 1. april 18959 - 31. marts 1860

Mpr nr. A010005 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab for viktualier finansåret 1859/60

Mpr nr. A010009 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab på heste kreaturhold samt kørsel

Mpr nr. A010008 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab på vask finansåret 1859/60

Mpr nr. A010014 - - Dato : 18610619
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Angående regulativet af 19. juni 1861 15 bilag m.m. Vedr. sindssyge fattiglemmer begravelsesomkostninger.

Mpr nr. A010021 - - Dato : 18610625
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regulativ for sindssygeanstalten i Nørrejylland. Mappe 843

Mpr nr. A010022 - - Dato : 18610626
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regulativ for sindssygeanstalten ved Århus. Skrevet af Selmer Mappe 843

Mpr nr. A010002 - - Dato : 18610701
Forfatter:Gædeken, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Ansøgning fra reservelæge Gædeken til jyske Asyl om forlængelse af ansættelsen indtil den udvidede helbredsesanstalt træder i kraft. Brevkopi der giver tilladelse til at fortsætte til næstkommende (1. aug.?). Lægeansættelse.

Mpr nr. A010019 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgettet 1861-62.