Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 45 poster med søgeordet: A012
Mpr nr. A012002 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge i 1859.

Mpr nr. A012044 - - Dato : 18620108
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Vanskeligt læselig. Mappe 822

Mpr nr. A012040 - - Dato : 18620116
Forfatter:Corvinus, P E, Oldfrue
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Brev fra oldfrue P. E. Corvinus om bortfaldent tillæg. Løntillæg.

Mpr nr. A012039 - - Dato : 18620128
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Somatisk sygeliste for 1861

Mpr nr. A012038 - - Dato : 18620128
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Tilføjelser til pharmacopeen. Medicin.

Mpr nr. A012037 - - Dato : 18620213
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse til København Selmer.

Mpr nr. A012036 - - Dato : 18620225
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brødleverance til anstalten.

Mpr nr. A012041 - - Dato : 18620225
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandklosetter

Mpr nr. A012034 - - Dato : 18620313
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Varmebesparelse ved anvendelse af overskudsdamp fra dampmaskinen.

Mpr nr. A012035 - - Dato : 18620324
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vedligeholdelse af vejen fra skovfogedhuset til Veilby krat udskrift af skovkommissionens protokol

Mpr nr. A012033 - - Dato : 18620402
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning om den Jyske sindssygeanstalt 1861

Mpr nr. A012031 - - Dato : 18620410
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Overførsel af patienter fra Ålborg til Århus.

Mpr nr. A012017 - - Dato : 18620411
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse af maskinmester.

Mpr nr. A012032 - - Dato : 18620429
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Fejl ved dampmaskinen.

Mpr nr. A012030 - - Dato : 18620501
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Om leverancer af brød.

Mpr nr. A012018 - - Dato : 18620524
Forfatter:Christensen, Maskinmester
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Om maskinmester Christensens død.

Mpr nr. A012015 - - Dato : 18620617
Forfatter:18620617 Gædeken, reservelæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Ansøgning fra Gædeken om, reservelæge, penge i stedet for kost, logi og vask.

Mpr nr. A012019 - - Dato : 18620618
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Antagelse af maskinmester og fyrbøder.

Mpr nr. A012020 - - Dato : 18620620
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Følgebrev fra Selmer til direktionen. Maskinmester Fyrbøder.

Mpr nr. A012014 - - Dato : 18620626
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Vedr. nedlæggelse af dåreindretningen ved Gråbrødre hospital i Odense og overførsel af patienter til Århus.

Mpr nr. A012021 - - Dato : 18620701
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Om maskinmester og fyrbøder.

Mpr nr. A012022 - - Dato : 18620701
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Til direktionen fra Selmer. Ulæseligt

Mpr nr. A012024 - - Dato : 18620705
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fremskaffelse af maskinmester fra Bøggild.

Mpr nr. A012023 - - Dato : 18620705
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fremskaffelse af en maskinmester. Fra Bøggild.

Mpr nr. A012025 - - Dato : 18620710
Forfatter:Bøggild Maskinmesteren
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Maskinmesters afrejse fra Kbh. telegram fra Bøggild

Mpr nr. A012027 - - Dato : 18620710
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ministeriel approbation af antagelse af maskinmester.

Mpr nr. A012026 - - Dato : 18620710
Forfatter:Bøggild Maskinmester
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Om maskinmester fra Bøggild.

Mpr nr. A012028 - - Dato : 18620714
Forfatter:Bang Selmer
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Brev fra Bang til Selmer. Kan ikke læses

Mpr nr. A012012 - - Dato : 18620801
Forfatter:Gædiken, reservelæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Udenlandsrejse for reservelæge Gædiken. Et bilag skrevet på spiseseddel fra 1862

Mpr nr. A012042 - - Dato : 18620806
Forfatter:Gædeken
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Vedr. Gædekens udenlandsrejse (832)

Mpr nr. A012008 - - Dato : 18620828
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Kontrabog for afgående post.

Mpr nr. A012013 - - Dato : 18620829
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1863-64.

Mpr nr. A012006 - - Dato : 18620920
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Til ministeriet om tilbagekomst fra rejse Selmer.

Mpr nr. A012045 - - Dato : 18620923
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Avisannonce hvor der averteres efter lærred.

Mpr nr. A012005 - - Dato : 18620928
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Anskaffelse af mikroskop

Mpr nr. A012009 - - Dato : 18621011
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Kasseunderskud.

Mpr nr. A012007 - - Dato : 18621011
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Århus Fattighuskommission om sindssyge fattiges underhold.

Mpr nr. A012010 - - Dato : 18621014
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Ulæseligt

Mpr nr. A012004 - - Dato : 18621018
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Vedr. Bygningsændringer. til justitsminister.

Mpr nr. A012043 - - Dato : 18621018
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation over 2000 alen hørlærred og 2000 alem blålærred.

Mpr nr. A012003 - - Dato : 18621025
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Tilladelse til 4 dages tjenesterejse til København Selmer

Mpr nr. A012001 - - Dato : 18621128
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Om skemaer til enkeforsørgelse.

Mpr nr. A012029 - - Dato : 99999999
Forfatter:Mortensen, Niels, patient
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Om patienten Niels Mortensen Skanderborg amt.

Mpr nr. A012011 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetforslag 1863-64.

Mpr nr. A012016 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Regnskab og beretning 1861-62