Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 23 poster med søgeordet: A013
Mpr nr. A013022 - - Dato : 18630109
Forfatter:
Emnegruppe: Bevillinger

Tekst:
Tillægsbevilling til driften.

Mpr nr. A013021 - - Dato : 18630120
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1862, somatiske sygdomme

Mpr nr. A013020 - - Dato : 18630129
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Forespørgsel vedr. tørrestuens indretning fra dåreanstalten i Slesvig

Mpr nr. A013019 - - Dato : 18630227
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Skadeserstatning efter brand

Mpr nr. A013018 - - Dato : 18630315
Forfatter:Mikkelsen, John, portner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning om tilladelse til giftermål fra portner John Mikkelsen.

Mpr nr. A013015 - - Dato : 18630318
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Reparation af anstaltens vej

Mpr nr. A013016 - - Dato : 18630319
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Approbation af udgifter til vejreparation

Mpr nr. A013017 - - Dato : 18630319
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Brev til Århus fattigkommission om betaling.

Mpr nr. A013014 - - Dato : 18630406
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Tilbagekomst fra rejse til København til justitsministeriet. Selmer.

Mpr nr. A013013 - - Dato : 18630421
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning om den Jydske sindssygeanstalt 1862

Mpr nr. A013012 - - Dato : 18630499
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Kauktionserklæringer for indlagtes betaling for behandling.

Mpr nr. A013009 - - Dato : 18630514
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Leverancer af brød.

Mpr nr. A013010 - - Dato : 18630706
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Svarskrivelse om leverancer af brød.

Mpr nr. A013011 - - Dato : 18630730
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Kautionserklæringer fra folk der hæfter for en persons behandling indlag en kautionsblanket.

Mpr nr. A013003 - - Dato : 18630801
Forfatter:Driebein, Carl, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Ansættelse af lægekandidat Carl Driebein.

Mpr nr. A013002 - - Dato : 18630805
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Dødsattester for franske undersåtter der dør på danske anstalter.

Mpr nr. A013023 - - Dato : 18630999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Mulkt. Bog, der indeholder regnskaber for mulktbetaling 1863-1900. Mappe 827.

Mpr nr. A013005 - - Dato : 18631007
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Om enkeforsørgelsesskema til signatur hos Selmer.

Mpr nr. A013004 - - Dato : 18631125
Forfatter:IX, Chr Selmer, Harald
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Skriftlig troskabsed til Chr. IX signeret Harald Selmer.

Mpr nr. A013006 - - Dato : 18639999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1864-65.

Mpr nr. A013007 - - Dato : 18639999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning og regnskab 1862-63

Mpr nr. A013001 - - Dato : 18639999
Forfatter:
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
Indsamling til indkaldtes familier.

Mpr nr. A013008 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Udlånt til lægebiblioteket