Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 32 poster med søgeordet: A014
Mpr nr. A014027 - - Dato : 18530722
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Refusion for bygningsafgift

Mpr nr. A014031 - - Dato : 18640109
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Kommentar til beretning 1862-63.

Mpr nr. A014030 - - Dato : 18640112
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Somatiske sygeliste for 1863

Mpr nr. A014028 - - Dato : 18640115
Forfatter:
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
Følgebrev til indkaldelsesordre.

Mpr nr. A014026 - - Dato : 18640119
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Om bygningsafgift der skal erlægges af de ansatte

Mpr nr. A014025 - - Dato : 18640119
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Fra indenrigsministeriets kontor for stempelsager

Mpr nr. A014024 - - Dato : 18640125
Forfatter:Schouman, major
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
En major Schouman ansøger om invaliderente.

Mpr nr. A014023 - - Dato : 18640206
Forfatter:Driebeins, 2 reservelæge
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
2. reservelæge Driebeins deltagelse som læge i krigen.

Mpr nr. A014022 - - Dato : 18640308
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Permission

Tekst:
Permission til en Sjællandsrejse til Selmer.

Mpr nr. A014018 - - Dato : 18640312
Forfatter:
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
Til justitsministeriet ...... fjendtlige tropper.

Mpr nr. A014019 - - Dato : 18640318
Forfatter:Dahlstrøm, kammerherre, stiftsamtmand
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
Om sikring af en sum på 10.000 ved oversendelse til Kammerherre, stiftsamtmand Dahlstrøm, Ålborg. (sikring mod de fj. tropper).

Mpr nr. A014020B - - Dato : 18640320
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Ulæseligt

Mpr nr. A014020A - - Dato : 18640322
Forfatter:
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
Kvittering for 10.000 rdl. (sikring mod fj. tropper).

Mpr nr. A014021 - - Dato : 18640331
Forfatter:Nationalbanken
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
10.000 der er indsat i nationalbanken, og frigørelse heraf. (sikring mod fj. tropper).

Mpr nr. A014017 - - Dato : 18640409
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1863.

Mpr nr. A014015 - - Dato : 18640418
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation over .......

Mpr nr. A014012 - - Dato : 18640615
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1864-65.

Mpr nr. A014011 - - Dato : 18640619
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Indberetning af syfilistilfælde

Mpr nr. A014010 - - Dato : 18640703
Forfatter:
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
Indkvartering af fjendtlige tropper på anstalten.

Mpr nr. A014009 - - Dato : 18640708
Forfatter:
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
Om lån af sengetæpper til lazaret.

Mpr nr. A014008 - - Dato : 18640722
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Fripladser til fattige fra Fredericia fra 1. apr. til den 31. dec. 1864.

Mpr nr. A014029 - - Dato : 18640810
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Om fattiglemmers begravelse.

Mpr nr. A014007 - - Dato : 18640901
Forfatter:Gædeken
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Gædeken i København på mikroskopi kursus.

Mpr nr. A014006 - - Dato : 18640930
Forfatter:Laurberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Vedr. pastor Laurbergs død og beskikkelse af ny præst.

Mpr nr. A014005 - - Dato : 18641010
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Rekvisision af glas.... fra.... København. Medicin.

Mpr nr. A014003 - - Dato : 18641014
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Anmodning om plantegning af anstalten til Portugal fra justitsministeriet

Mpr nr. A014004 - - Dato : 18641026
Forfatter:Falkenstein, millitærguvernør
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
Ordre fra millitærguvenøren over Jylland (Falkenstein) til besigtigelse af anstaltens lokaler.

Mpr nr. A014002 - - Dato : 18641129
Forfatter:
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
Sønderjydke patienters stilling efter afståelsen af hertugdømmerne.

Mpr nr. A014001 - - Dato : 18641227
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Oprettelse af fond til behandling af ubemidlede patienter.

Mpr nr. A014013 - - Dato : 18649999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Regnskab og beretning 1863-64.

Mpr nr. A014016 - - Dato : 18649999
Forfatter:
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
Til centralkommitteen til understøttelse af udkommanderede krigeres familier.

Mpr nr. A014014 - - Dato : 18650630
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Revisionsdecision for regnskabet 1863-64