Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 33 poster med søgeordet: A016
Mpr nr. A016034 - - Dato : 18660109
Forfatter:Sparrevhon, Antonius Jacob, cand med & chir
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Stillingsopslag som lægekandidat ved asylet. Kun ansøgning fra cand. med. & chir. Jacob antonius Sparrevohn, der har gjort krigen i 1864 med som underlæge, taget medicinsk embedseksamen cum laude og praktiseret ved Frederiks hospital. Han får stillingen fra den 1. marts med en løn af 300 rdl. og fri station. Brev dateret Frederiksdal den 14. juni 1867. hvor S søger fratræden fra sin stilling efter endt permission idet "Biskop Grundtvigs Tilstand er saadan, at jeg endnu ikke kan forlade ham". Sparrevhon er ridder af Dannebrog for sin indsats under krigen.

Mpr nr. A016032 - - Dato : 18660130
Forfatter:Horst, Johan Henrik, Lazeret-segent
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Uopfordret ansøgning fra Johan Henrik Horst tidligere lazaret-segent. Ingen svar fra direktionen.

Mpr nr. A016030 - - Dato : 18660228
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske Sindssygeanstalt i 1865. Stilet til det kongelige sundhedskollegium.

Mpr nr. A016029 - - Dato : 18660303
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgere til stilling overopsynsmand ved de mandlige patienter. Stillingen er ledig fra førstkommende maj, lønnen er 240 Rdl. og fri station kan søges af ugiftmand. 7. april er pladsen besat, men jeg har ikke kunnet se hvem

Mpr nr. A016023 - - Dato : 18660329
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Fra østifternes sindssygeanstalt Vordingborg der søges oplysning om anstaltens gasindlæg. Blandt andet en afskrift af. Indlægningen af gas har kostet 20000 Rdl. Der betales pr. 1000 kubikfod og forbruget har på et år været 1 million kubikfod.

Mpr nr. A016027 - - Dato : 18660407
Forfatter:Hansen, Maren Christen Hansen Hansen, Hans Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Forespørgsel vedr. patient. Henvendelse fra Maren Christen Hansen om en person ved navn Hans Hansen fra Odense befinder sig på hospitalet. Overlæge Selmer svarer, at der ikke befinder sig eller har befundet sig en person af det navn på hospitalet.

Mpr nr. A016026 - - Dato : 18660424
Forfatter:for Fattigvæsnet, Commissionen
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Brev fra Commissionen for Fattigvæsnet i Århus. Commissionen har taget bestemmelse om, at den for fremtiden selv vil tage skridt til begravelse af afdøde fattiglemmer, som dør på hospitalet. Commissionen ønsker snarest meddelt når en patient dør.

Mpr nr. A016024 - - Dato : 18660608
Forfatter:Selmer, professor
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Forespørgsel til tilladelse til professor Selmer til en rejse til København fra 11. til den 18. juni 1866. Med blyant noteret, at han er vendt hjem den 19. hvilket meddeles ministeriet.

Mpr nr. A016022 - - Dato : 18660611
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejyske sindssygeanstalt i regnskabsåret 1865-66. -hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den jydske sindssygeanstalt 1865-66. -regnskab for viktualier -regnskab for brændsel -regnskab for belysning -regnskab for vask -regnskab for heste- og kreaturhold samt kørsel -regnskab for haven -regnskab for arbejdsgodtgørelse - revisionsantegnelser.

Mpr nr. A016013 - - Dato : 18660727
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
H. Selmer anmoder om 14 dages orlov til en fraværelse fra hospitalet og få det bevilliget.

Mpr nr. A016012 - - Dato : 18660810
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Ulæseligt

Mpr nr. A016010 - - Dato : 18660815
Forfatter:Gædeken, reservelæge dr med Fath, Cand Buus, organist
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Reservelæge, Dr. Med. Gædeken har fået et rejselegat som han ønsker at bruge til at læse dels ved et udenlandsk dels Københavns universitet. Han bevilges 1/2 års orlov mod at skaffe en afløser Cand. herr Fath og en organist Buus fra Århus.

Mpr nr. A016011 - - Dato : 18660818
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Forvalter Bøggild... kvitteringer og regninger.... Regnskab

Mpr nr. A016009 - - Dato : 18660910
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Vistnok udkast til annonce

Mpr nr. A016021 - - Dato : 18660924
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Der skal indsendes til justitsministeriet et udførligt budgetforslag med ændringer in duplo inden udgangen af juli.

Mpr nr. A016006 - - Dato : 18660924
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
’ændring af selvmorderstatikken. Cirkulære med et forhørsectrakt til data om selvmordet vedlagt

Mpr nr. A016020 - - Dato : 18660926
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen om koncept til budget.

Mpr nr. A016005 - - Dato : 18661001
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Henvendelse fra redaktionen af statshåndbogen om indsendelse af rettelser til denne

Mpr nr. A016015 - - Dato : 18661013
Forfatter:Jøns, overopsynsmand
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Budget 1867-68. Pensionsbegæring fra overopsynsmand Jøns.

Mpr nr. A016019 - - Dato : 18661016
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Følgebrev til budgetforslaget.

Mpr nr. A016004 - - Dato : 18661022
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Efter behagelig skrivelse af dd. fremsendes hermed et eksemplar af andet tillæg til medicinal- taksten af 1864.

Mpr nr. A016003 - - Dato : 18661203
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Brev fra Bang. Ulæseligt

Mpr nr. A016001 - - Dato : 18661217
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget og skrivelser vedr. overbelægning. Hosp. har skrevet til justitsministeriet om at der snart er overfyldt, ministeriet afslår udvidelse men tiltræder 3/4 betaling på 3die klasse ved længere ophold.

Mpr nr. A016008 - - Dato : 18670320
Forfatter:Jespersen, skomager
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Følgebrev omhandler i pkt. 2 skomager Jespersen

Mpr nr. A016014 - - Dato : 18670409
Forfatter:Mortensen, købmand
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Vedr. købmand Mortenensens fallitbo. Han har leverancen af klipfisk til hospitalet, men misligholder denne. Hosp. kræver en bod, men købmanden er sig kun i stand til af betale en del af denne.

Mpr nr. A016007 - - Dato : 18670428
Forfatter:Jespersen, skomager
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Brev fra skomager Jespersen, Glostrup, om tilbud på Dame- og herresko. Skomageren kan ikke overtage leverancen, da han har fået en militær opgave

Mpr nr. A016018 - - Dato : 18670618
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Anvisning på 10.000 rdl fra justitsministeriet. Regnskab

Mpr nr. A016016 - - Dato : 18670622
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Approbation af indtægter og udgifter for finansåret 1867-68 opstilling af de enkelte conti og beløb anført Regnskab

Mpr nr. A016017 - - Dato : 18670624
Forfatter:Gædeken, reservelæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Forespørgsel om hvorledes reservelæge Gædekens særtillæg skal udbetales da han fratræder sin stilling ved hospitalet den 1. juli 1867.

Mpr nr. A016033 - - Dato : 19660130
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Til phsicatet for Århus og Randers amter. Skematisk sygeliste for 1865

Mpr nr. A016031 - - Dato : 19660928
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Breve fra Århus Stiftamt om indhegning af Vejlby Krat.

Mpr nr. A016025 - - Dato : 19661104
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Brev i Selmers håndskrift til justitsministeriet. Ulæselig

Mpr nr. A016002 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Opgørelse over hvor mange betalende patienter (og i hvilken udstrækning) der er.