Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 24 poster med søgeordet: A017
Mpr nr. A017016 - - Dato : 18570521
Forfatter:Bøggild, forvalter christensen
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Ifølge. Stilling af herr forvalter Bøggild af leverance til sindssygeanstalten af et parti hvergarn og blåstribet lærred efter modtagne prøver, vil jeg herved forpligtige mig til at varetage denne leverance til følgende priser, hveregarn 4 sk pr al. blåstribet lærred 28 sk pr al. At levere hurtigst muligt eller en rimelig af direktionen bestemt leveringstid. - Secher Iflg. forespørgsel af herr forvalter Bøgild tillader jeg mig herved at tilbyde den ærede direktion priser på 36 tommer bredt hvergarn ...27 ... lærred 90 kvint Sixcord. At levere inden 3 måneder i henh. til de af anstalten ... - Christensen

Mpr nr. A017017 - - Dato : 18661129
Forfatter:Lunn, Peter Ivar Julius, Justitsråd, herredsfoged, herredsskriver
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationsdokument. Over en del "almenvarer" (metervarer). Dokumentet er bevidnet af Peter Ivar Julius Lunn, justitsråd, herredsfoged, herredsskriver i Hasle, Vesterliisberg, Famlev og Sabro herreder. Indeholder en fortegnelse over det udliciterede samt en fortegnelse over tilbud.

Mpr nr. A017022 - - Dato : 18670201
Forfatter:Sparrevohn, J A, kandidat Heerfordt, cand med og chir
Emnegruppe: Permission

Tekst:
J A Sparrevhon, der er ansat som kandidat søger 5 måneders primission til studier på fødselsstiftelsen fra 1. marts til 1. august, hvilket bevilges ham. Han stiller cand. med & chir Heerfordt som afløser.

Mpr nr. A017024 - - Dato : 18670202
Forfatter:Selmer Nyebølle, fabrikat
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Anmodning om en anbefaling fra fabrikant Nyebølle der har leveret sengetæpper til hospitalet. Denne meddeles ham i en skrivelse med Selmers Hånd

Mpr nr. A017023 - - Dato : 18670207
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1866 til physikatet for Århus og Randers amter

Mpr nr. A017019 - - Dato : 18670312
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt. Til det kongelige sundhedskollegium.

Mpr nr. A017021 - - Dato : 18670502
Forfatter:Købke Selmer Sophie, Selmers datter
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Brev fra Købke, der foretog opmålingen af hospitalet. Omtaler sikkert trykningen af* Planer, idet brevet omtaler to regninger hvoraf den ene på 203 Rdl ikke er betalt. Brevet slutter med en hilsen til lille Sophie (Slemers datter).

Mpr nr. A017015 - - Dato : 18670615
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Jeg giver mig herved den frihed at tilstille det høje kollegium et par eksemplarer af ... Til sundhedskollegiet

Mpr nr. A017008 - - Dato : 18670628
Forfatter:Skou, Andersen Poul Nielsen, Poul Skou Skou, Jacob
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Vedr. forespørgsel efter patient. Angående en... anholdt forvirret person, der under forhør har navngivet sig Poul Andersen... Skou. Den ... person er ikke her fra stedet. Der har i anstalten kun været 2 mandlige af navnet Skou, nemlig Poul Skou Nielsen .... af Læsø 24 år, udgik helbredet i 1859 og Jacob Skou, af Frederikshavn, 27 år, der ligeledes ... helbredet i 1862.

Mpr nr. A017014 - - Dato : 18670703
Forfatter:Købke, J K, ingeniørkaptejn patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Ledsageskrivelse til Justits ministeriet for en plan over hospitalet, der er udarbejdet af en patient ingeniørkaptajn J. K. Købke til hvem der er en takkeskrivelse fra direktionen. Brev til direktionen fra Købke: tak for det venlige brev "min delagtighed i det omhandlede værk har været mig til velsignelse, og blandt så meget andet er jeg asylets højt agtede mig dyrebare læge, professor Selmer, taknemmelig".

Mpr nr. A017005 - - Dato : 18670730
Forfatter:Selmer Hansen, Bodil Kirstine, opsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bodil Kirstine Hansen beder om bevis for hvor, længe hun har tjent på anstalten. Selmer skriver hun har tjent som opsyn fra 1. marts 1865 til 1. februar 1867. Opsyn.

Mpr nr. A017007 - - Dato : 18670731
Forfatter:Mohr, Johan Georg Sophus, kandidat Fohlman, S
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Posten som lægekandidat ved det Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig næstkommende 1 august (i sept.). Lønnen er 300 Rdl. og fri station. (Ansættelse?) på 2 år. Ansøgningen indgives til undertegnede direktion inden den 20. juli (21(august). Direktionen for sindssygeanstalten ved Århus den 27. juni (31. juli) 1867. Ansøgt af Johan Georg Sophus Mohr, kandidat 1867 med 2 den karakter. Desuden S Fohlman, der har haft poster ved Ladegården m. fl. stillinger. Mohr antages.

Mpr nr. A017004 - - Dato : 18670815
Forfatter:Selmer, H
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Af hensyn til pladsen på anstalten finder jeg mig foranlediget til at bekendtgøre, at sindssyge som hertil indsendes forinden samtykke til indlæggelse er ...., ikke kunne modtagne. H. Selmer. Bekendtgøres i (2 gange) Aalborg avis, Randers avis, Århus ... Veile, Kolding, Ribe...Viborg..Hjørring. Annoncering vedr. patienter.

Mpr nr. A017003 - - Dato : 18671028
Forfatter:Bejer, H M, ovl
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Jeg beder mig tilsendt nogle blanketter. Ovl. H. M: Bejer.

Mpr nr. A017001 - - Dato : 18671108
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Undertegnede ikke sjældent i erfaring at denne eller hin af Anstaltens patienter har været under behandling af kloge mænd eller koner... Indledningstekst til svarskrivelse på henvendelse fra Physicatet

Mpr nr. A017012 - - Dato : 18671227
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Revisionsantegnelser til regnskabet for 1866-67

Mpr nr. A017002 - - Dato : 18679999
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ved Sindssygeanstalten ve Aarhus bliver fra næstkommende 1. marts en stilling som overopsynskone for de kvindelige patienter... Lønnen er er 192 Rdl. Årlig. Fri... Brændsel, Lys... Ansøgning om denne post til Anstaltens Overlæge, Professor Selmer inden den 11.febr. 1868. 3 gange indrykket med 8 dages mellemrum i Berlingske og Århus Avis

Mpr nr. A017006 - - Dato : 18679999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1868-69.

Mpr nr. A017009 - - Dato : 18679999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske Sindssygeanstalt i regnskabsåret 1866-67. Foruden den sædvanlige beretning med opstillinger om patienttal og social herkomst, er der vedlagt en liste med: navne og pengesummer, hvis brug ikke er bekendt. Den er opgjort kvartalsvis. Muligvis en liste over hvem der har betalt for opholdet i de pågældende kvartaler.

Mpr nr. A017013 - - Dato : 18680530
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revisionsantegninger og decision

Mpr nr. A017010 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1866 til 31. marts 1867. Regnskab for viktualier. -Regnskab for brændsel. -Regnskab for belysning. -Regnskab for vask. -Regnskab for heste- og kreaturhold samt kørsel -Regnskab for haven. -Regnskab for arbejdsgodtgørelse, som i medfør af regulativet s 27 er beregnet patienter i Nørrejyske sindssygeanstalt

Mpr nr. A017020 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Koncept til beretning til sundhedskollegiet. Vedlagt en avisside fra 1864 efter kampen på Dybbøl. Proklamation fra kongen, faldne og fangne officerer. Dagstelegram fra krigsministeriet. Forskellige annoncer. Mærket bilag 1866, men siden indeholder ikke noget specielt om hospitalet.

Mpr nr. A017018 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Udlånt lægebiblioteket 596/67 4/8-82

Mpr nr. A017011 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Fortegnelse over betaling for sindssyges underholdning og behandling i anstalten ved Århus, der stod til betaling ved afslutningen af regnskabet 1866-67.