Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 30 poster med søgeordet: A019
Mpr nr. A019030 - - Dato : 18690116
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1868

Mpr nr. A019029 - - Dato : 18690118
Forfatter:Heides søster, Maria Lunn, P herredsfoged
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Efter at Maria Heides søster har afgivet tilståelse om at have modtaget inventariet genstande fra anstalten i forvaring af søsteren, og efter at have modtaget de i Hadsten fundne ting, er der intet til hinder for Maria Heides fjernes fra anstalten P. Lunn, herredsfoged. tyveri

Mpr nr. A019028 - - Dato : 18690120
Forfatter:Frederiksen, Else Marie, opsynspige
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Opsynspigen Else Marie Frederiksen til møde ved retten i Horsens, men kan ikke give møde, da hun ligger syg. Tyveri

Mpr nr. A019026 - - Dato : 18690212
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejyske sindssygeanstalt i 1868.

Mpr nr. A019027 - - Dato : 18690212
Forfatter:Grønvaldt, assistent Borch
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Borch ansøger om 10 dages permission til en rejse til København. Assistent Grønvaldt kan ordne kontoret under Borchs fraværelse.

Mpr nr. A019022 - - Dato : 18690322
Forfatter:Pedersen, Jens, arbejdsmand Møller-Meyer Lunn
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Arbejdsmand Jens Pedersen, der bor i et Møller-Meyer tilhørende hus nord for anstalten, er fundet i færd med at skære skud fra hasselbuskene i anstaltens krat. En videre er han mistænkt for at have fra stjålet anstalten en jernhakke. Til herredsfoged Lunn. tyveri

Mpr nr. A019025 - - Dato : 18690324
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Den af anstalten tegnede forsikring for skade afstedkommet ved eksplosion eller sprængning bedes forøget.

Mpr nr. A019020 - - Dato : 18690406
Forfatter:Koppe, S B H, cand. med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Meddelelse fra Frederiks Hospital om, at cand. med et chir S B H Koppe er udpeget til kandidat ved anstalten.

Mpr nr. A019021 - - Dato : 18690409
Forfatter:Hoeg, Thorvald
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fra Thorvald Hoeg, der klager over, at hans tilbud på bondesmør og klipfisk ikke er approberet. Han mener at entreprisen underhånden er givet til en anden, måske endda en udenfor kredsen, der var med i licitationen.

Mpr nr. A019019 - - Dato : 18690525
Forfatter:Selmer Janet, P, præsident congres
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Følgeskrivelse til forslag til statistik for sindssygdomme fra Congre`s international alieniste de 1867's præsident P. Janet. Selmer svarer, at han ingen kommentarer har. Forslaget er allerede offentliggjort

Mpr nr. A019018 - - Dato : 18690526
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Branddirektoratet udbeder sig en erklæring fra direktionen vedrørende erstatningen 49 Rdl 32 sk for et sprængt dampkogekar. Direktionen meddeler den intet har erdre mod den fastsatte sum.

Mpr nr. A019024 - - Dato : 18690603
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Hospitalet begærer ny forsikring mod sprængning.

Mpr nr. A019016 - - Dato : 18690616
Forfatter:Bremer, cand med et chir voluntør kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
På den kongelige direktions vegne skal jeg herved tjenstligt tillade mig at meddele herr professoren at cand. med. et chir., voluntør Bremer, efter meddelelse fra hospitalets overlæger er valgt til fra den 1. juli næstkommende at forrette tjeneste som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A019014 - - Dato : 18690629
Forfatter:Holm, N
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Jeg tillader mig herved at ansøge den høje direktion om frihed til at være fraværende fra asylet fra den 6. til den 29. juli d.å. for at gøre en rejse til Bornholm. N. Holm.

Mpr nr. A019013 - - Dato : 18690809
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1870/71.

Mpr nr. A019012 - - Dato : 18690811
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Forkert adresseret brev fra justitsministeriet til sendt Østifternes sindssygeanstalt. Ulæseligt

Mpr nr. A019010 - - Dato : 18690816
Forfatter:Petersminde, Jomfru Marie Jørgensen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning om plads som opsyn fra jomfru Marie Jørgensen Petersminde, Trige sogn, pr Århus

Mpr nr. A019011 - - Dato : 18690826
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Bevilling efter ansøgning til Selmer om at deltage i den almindelige danske lægeforenings møde i Odense.

Mpr nr. A019009 - - Dato : 18690902
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Reparation af gulve og gavle med beton. Nogle reparationer på gulve og gavlværelser har vist sig at være dårligt udførte, så hospitalet vil ikke betale murermesteren med mindre han foretager reparationerne på egen regning. Herover foreligger en kontrakt.

Mpr nr. A019006 - - Dato : 18690918
Forfatter:Schlotfeldt, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Fra Frederiks Hospital. Efter modtagen anmeldelse fra hospitalets overlæger er volotair ved hospitalet cand. med et chir Schlotfeldt valgt til fra den 1. oktober næstk. at fungere som kandidat ved Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A019008 - - Dato : 18690930
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Bilag vedrørende en gaseksplosion som er sket den 11. september om morgenen i hospitalets kontorbygning. Herved er 2 fag lange gardiner, 2 rullegardiner, 1 mahognifineret barskab, 1 mahognifineret konsol, 2 mahognifinerede borde, 1 lakeret skilderiramme, 4 mindre rammer og 2 forgyldte rammer blevet brændt eller beskadiget. Assurancesummen udgør 28 Rdl 32 sk.

Mpr nr. A019004 - - Dato : 18691029
Forfatter:Poulsen, opsynsmand Lunn, P Poulsen, Peder, tjenestekarl
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Hermed tillader jeg mig tjenstligt at bede foranstaltet, at opsynsmand på sindssygeanstalten ved Århus, Poulsen, giver mode her på kontoret i løbet af de første otte dage i anledning af en sag der er anlagt mod hans broder, tjenestekarl Peder Poulsen i Silkeborg. P. Lunn

Mpr nr. A019003 - - Dato : 18691030
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Forklaringer til Sundhedskollegiets Cirkulære af 22. maj 1869: Lægemidlerne skal udleveres efter den nye farmakope.

Mpr nr. A019005 - - Dato : 18691101
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Koncept underskrevet af Selmer. Ulæseligt

Mpr nr. A019001 - - Dato : 18691214
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Meddelelse til physikaterne om, at der vil blive indført nye skematiske sygelister, men indtil disse er udarbejdede skal lægerne for at kunne skelne mellem land og by, mærke listerne med "land" og "by"

Mpr nr. A019015 - - Dato : 18691216
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
På den kongelige direktions vegne, undlader jeg ikke hermed at meddele professoren til behagelig efterretning, at efter anmeldelse fra hospitalets overlæger, er fast volontør cand. med. et chir. Bang udnævnt til fra den 1. januar næstkommende, at forrette tjeneste som kandidat ved Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A019007 - - Dato : 18691221
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
I erstatning for sprængningsskade ved kogeapparaterne på sindssygeanstalten i Veilby Sogn . 49 Rdl 32 sk. 87 Rdl 24 sk og 15 Rdl 40 sk- Meddelelse fra Hasle m.fl. herredskontor. Udbetalingsbilag.

Mpr nr. A019023 - - Dato : 18699999
Forfatter:Stabell, H, maskinmester
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse af ny maskinmester. Ansat bliver H Stabell. Vedlagt findes S's afskedsansøgning af 4. december 1893, hvor han anfører, at maskineriet efterhånden er så gammelt, at det kræver mere pasning end han er i stand til at yde med sine 67 år

Mpr nr. A019017 - - Dato : 18699999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Beretning om den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1868-69. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den jyske sindssyge anstalt i finansåret fra 1. april 1868 til 31. marts 1869. Dertil revisionsbemærkninger

Mpr nr. A019002 - - Dato : 18700104
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Der meddeles anstalten tilladelse til at anskaffe 5 vand eller kogekar af jern, der findes opført på budgettet for 1870-71 allerede nu og føre 240 rdl på regnskabet for indeværende finansår