Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 26 poster med søgeordet: A020
Mpr nr. A020024 - - Dato : 18691016
Forfatter:
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Cirkulære fra indenrigsministeriet vedrørende folke tælling i 1870, vedlagt 2 folketællingslister fra hospitalet. Navne på alle ansatte og patienter.

Mpr nr. A020025 - - Dato : 18691231
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Spørgsmål vedr. en patients overførsel fra en anstalt til en anden fra Frederiksberg Fattigvæsen.

Mpr nr. A020026 - - Dato : 18700107
Forfatter:Meyer, Møller &
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Skrivelse fra medicinalfirmaet Møller & Meyer, der meddeler at prisen på chloralhydrat er 12 rdl pr pund. Dertil en anden skrivelse, der meddeler at prisen er nedsat til 7rdl 3sk pr pund. Medicin.

Mpr nr. A020022 - - Dato : 18700218
Forfatter:Schønberg, Vilhelm, overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhenværende skriver i generalpostdirektoratet Vilhelm Schønberg nu overopsynsmand ved anstalten skylder finansministeriet 8 Rdl 32 sk af et gageforskud som bedes indeholdt i vedkommendes løn

Mpr nr. A020023 - - Dato : 18700226
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt i 1869.

Mpr nr. A020021 - - Dato : 18700310
Forfatter:Thrane, L, København
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Bestyrelsen bedes om conditionerne for levering af 200 favne bøgebrænde, og desuden ønsker man at vide hvor licitationen foregår. L. Thrane, Gl. Strand 5, København.

Mpr nr. A020020 - - Dato : 18700310
Forfatter:Lund Halby, Chr, Skomagermester
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
På grund af uheld med sin forretning og mange børn søger skomagermester Chr. Lund Halby en stilling på hospitalet ved førstkommende lejlighed.

Mpr nr. A020019 - - Dato : 18700313
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Cirkulære fra det kongelige sundhedskollegium. Spørgsmål fra et udvalg under justitsministeriet, der beskæftiger sig med udbredelsen af syfilis, Man vil vide, om syge børn har smittet plejemødre eller andre i deres hjem

Mpr nr. A020016 - - Dato : 18700316
Forfatter:Tryde, dr med Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Materialeindsamling til en videnskabelig undersøgelse af straffearbejdets indflydelse på fangernes mentale tilstand foretaget af dr. med. Tryde. Fra justitsministeriet. Selmer svarer at der er ni straffefanger i hospitalets arkiver 799 1007 1147 1164 1209 1234 1352 1504

Mpr nr. A020018 - - Dato : 18700322
Forfatter:Storch, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Fra Frederiks hospital meddeles det at cand. med. et chir. Storch er udpeget til kandidat på anstalten. S. beder sig undskyldt for et par dage, da han skal følge sin sindssyge broder på hospitalet.

Mpr nr. A020017 - - Dato : 18700330
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikringen mod sprængning er løbet ud, og der ansøges om ny forsikring: For bygningen..................................26610 Rdl For inventaret.................................17977 Rdl

Mpr nr. A020007 - - Dato : 18700513
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Anstalten har solgt et par ældre, lamme heste for 180 rdl og købt et par nye for 562, ministeriet bliver derfor anmodet om at differencen kan blive dækket af avisindtægterne, hvilket ministeriet godkender.

Mpr nr. A020015 - - Dato : 18700601
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Selmer har ansøgt om en rejse til København på 8 til 14 dage, hvilket bevilliges.

Mpr nr. A020013 - - Dato : 18700614
Forfatter:Randbøll, J, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Meddelelse fra Frederiks hospital, at man har indstillet J Randbøll til kandidat.

Mpr nr. A020012 - - Dato : 18700627
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Beretning for den Nørrejyske sindssygeanstalt 1869/70. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1869 til 31. marts 1870. Revisionsbilag

Mpr nr. A020011 - - Dato : 18700704
Forfatter:Benzon, Alfred
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Bestilling af medicin, 500 g chloralhydrat, hos Alfred Benzon, København.

Mpr nr. A020010 - - Dato : 18700708
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Selmer beder om tilladelse til i en periode af 14 dage at deltage i det nordiske lægemøde i Göteborg, hvilket ministeriet tillader ham

Mpr nr. A020009 - - Dato : 18700799
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Meddelelse til lægerne fra sundhedskollegiet gennem physicaterne, om at koppeepidemien i Randers har fået så stor udstrækning, fordi der ikke er blevet ordentligt desinficeret. Desuden anmoder sundhedskollegiet om, at lægerne vil hjælpe til med at udrydde fordomme mod vaccination

Mpr nr. A020006 - - Dato : 18700905
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Forespørgsel fra fattigvæsnet i Horsens om navne og alder på patienter, der er indlagt på fattighusets regning. Svar med navne og alder på 6 patienter.

Mpr nr. A020004 - - Dato : 18700909
Forfatter:Krohn, læge Selmer
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Stiftsamtet har udbedt sig en udtalelse om læge Krohn fra physicatet, da vedkommende vil nedsætte sig som privatpraktiserende læge. Da phsicatet intet kender til ham, udbeder man sig en udtalelse fra Asylet, hvor han har været ansat som kandidat i 1869. Selmer anbefaler ham men kan intet sige om hans evner som øjenlæge

Mpr nr. A020005 - - Dato : 18700913
Forfatter:Brsdersen, J, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Fra Frederiks hospital meddeles det, at cand. med et chir. J. Brodersen er udpeget til kandidat ved asylet.

Mpr nr. A020008 - - Dato : 18700915
Forfatter:Ingerslev Willemoes Bang Lunn, herredsfoed
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
2 sager vedr. direktionsmedlemmers død. Fra 1864 da Ingerslev dør og bliver erstattet af Willemoes, og fra 1870 da Bang dør. Denne bliver erstattet af herredsfoged Lunn.

Mpr nr. A020002 - - Dato : 18701111
Forfatter:Schibye, bagermester
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Bagermester Schibye forslår, at anstalten skal skrive langtidskontrakt med ham, fordi han har en æltemaskine til brød. Direktionen ønsker ikke sådan en ordning.

Mpr nr. A020003 - - Dato : 18701127
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Statistik over brødpriser fra 1868-70 fra Asylet, Århus Fattigvæsen og Århus Arrest.

Mpr nr. A020001 - - Dato : 18701216
Forfatter:Levy, A, cand. med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Meddelelse fra Frederiks Hospital om, at cand. med et chir A. Levy er indstillet til kandidatposten, fra næstkommende 1. januar.

Mpr nr. A020014 - - Dato : 18709999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt, beregnet efter et patienttal på 400