Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 22 poster med søgeordet: A021
Mpr nr. A021021 - - Dato : 18710123
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Meddelelse fra justitsministeriet om, at finansudvalget har indstillet at betalingen for patienter af 1. klasse sættes op fra 1 Rdl til 1 Rdl 32 sk. daglig. Betalingen for 3. klasse sættes ned fra 26 sk til 20 sk daglig. Betalingen skal herefter være ens på Østifternes sindssygeanstalt og den Nørrejydske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A021020 - - Dato : 18710125
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Justitsministeriet ønsker oplyst hvor mange patienter på 3. forplejningsklasse, der er indlagt med modereret betaling på kommunal regning: 1865/66 ..............................299 1866/67 ..............................309 1867/68 ..............................329 1868/69 ..............................331 1869/70 ..............................323 1. april 1870- 31 januar 1871 .........323 Det årlige middeltal er .............318 Blandt de patienter, der har fået betaling fra kommunen er nogle hvor kommunen senere har indleveret betaling af private. Endvidere kan der være patienter der har fået hjælp uden anstaltens vidende.

Mpr nr. A021019 - - Dato : 18710214
Forfatter:Abild, Jensen Ole
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Direktionen anmoder justitsministeriet om tilladelse til at erhverve Ole Jensen Abilds parcel, der støder op til anstaltens vej og ligger med tre sider op ad anstaltens grund. Købet udgør en sum af 650 Rdl og der bliver på finansloven afsat 700 Rdl til dette formål. Køb af jord.

Mpr nr. A021018 - - Dato : 18710304
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Jeg har herved den ære at tilstille det høje kollegium min beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt for det afvigte år S.

Mpr nr. A021017 - - Dato : 18710304
Forfatter:Tidemand, Johan Selmer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Ifølge meddelelse fra udenrigsministeriet for den kongelige generalkonsul i Valpariso er der indberettet at 6 kister og en sæk tilhørende arkitekt arkitekt Johan Tidemand, der er vendt hjem til Danmark og her skulle været sindssvag. Selmer svarer, at der ikke er eller har været en patient af det navn på hospitalet.

Mpr nr. A021022 - - Dato : 18710315
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Oplysninger om licitation, pag. 2 Århus Stiftstidende. Mappe 856.

Mpr nr. A021015 - - Dato : 18710320
Forfatter:Frohlich, C E, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Cand. me. et chir. C. E. Frohlich er udnævnt til kandidat ved anstalten fra 1. april til ultimo juni.

Mpr nr. A021014 - - Dato : 18710330
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Anstaltens assurance mod sprængning meldes udløbet. Direktionen beder den videreført således: for bygninger .......................26610 Rdl for apparater .......................17977 Rdl 44587 Rdl

Mpr nr. A021016 - - Dato : 18710410
Forfatter:Meyer, G Fischer, N C
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brev fra G. Meyer, der vil sælge brænde under hånden, og fra N. C. Fischer, der tilbyder 225 favne storkløvet bøgetræ.

Mpr nr. A021013 - - Dato : 18710508
Forfatter:Olesen, Lomholt Peder
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
En arresteret person ved navn Peder Lomholt Olesen angives, at have været indlagt, men direktionen svarer benægtende. Brev fra Hammerum Herredskontor.

Mpr nr. A021012 - - Dato : 18710609
Forfatter:Holm, R, reservelæge Frolich, cand med
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Reservelæge R, Holm ansøger om frihed til en udenlandsrejse i videnskabeligt øjemed. Som stedfortræder peger han på cand. med Frolich, der for øjeblikket er kandidat ved anstalten

Mpr nr. A021007 - - Dato : 18710616
Forfatter:Holm Risom, J M, cand. med. et chir. kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Cand. med. et chir. J. M. Risom er udnævnt til kandidat ved anstalten fra 1. juli R anmoder om, at måtte møde den 6. juli, men får afslag, da Holm er ude at rejse.

Mpr nr. A021011 - - Dato : 18710811
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter patienttal af 400 for finansåret 1872-73. Budget.

Mpr nr. A021006 - - Dato : 18710819
Forfatter:Hummer, Carl Thorvald Selmer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Den værnepligtige Carl Thorvald Hummer har overfor 1. udskrivningskreds hævdet at have været indlagt på sindssygehospitalet til ca. 1863. Selmer svarer at ingen af det navn har været indlagt.

Mpr nr. A021005 - - Dato : 18710926
Forfatter:Stein, W, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Efter en under g d fra hospitalets overlæger modtagen meddelelse er kandidat her ved hospitalet W. Stein valgt til fra 1ste oktober at overtage posten som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A021003 - - Dato : 18711027
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Til indenrigsministeriet. Direktionen tillader sig at anmode om matrikelkortene for de anstalten underlagte jordejendomme.

Mpr nr. A021004 - - Dato : 18711103
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
I henhold til Deres begæring i behagelig skrivelse af den 16de f.m. fremsendes herved tjenstlig et eksemplar af "Andet tillæg til medicinaltaksten af 1869". Århus Stiftsamt.

Mpr nr. A021002 - - Dato : 18711214
Forfatter:Hermansen, M
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Kontrakt mellem anstalten og M. Hermansen om forløbet af Vejlby kratvej (nedre kratvej)

Mpr nr. A021009 - - Dato : 18711221
Forfatter:Ingeslev, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Cand. med. et chir Ingerslev er udnævnt til kandidat ved anstalten fra næstkommende 1. januar.

Mpr nr. A021008 - - Dato : 18719999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt for 1870-71.

Mpr nr. A021001 - - Dato : 18719999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sammenbundet bundt af papirer med overskriften Attester om uformuenhed.

Mpr nr. A021010 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrrejyske sindssygeanstalt fra 1. april 1870 til den 31. marts 1871