Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 12 poster med søgeordet: A028
Mpr nr. A028012 - - Dato : 18780212
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Hoslagt skulle man tjenstligt tilstille direktionen for den Nørrejyske sindssygeanstalt at hertil fra udenrigsministeriet oversendt for den kgl. nederlandske regering modtaget eksemplar af en beretning med tilhørende planer vedrørende de hollandske sindssygehospitaler i årene 1869-74. Ricard

Mpr nr. A028003 - - Dato : 18780223
Forfatter:Svenson, Åge, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital inspektionskontor meddeler at cand. med et chir Åge Svenson er udnævnt til kandidat fra den 1. marts d.å.

Mpr nr. A028004 - - Dato : 18780323
Forfatter:Selmer, overlæge Holm, Rasmus A
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Overlæge Selmer ansøger om at fratræde sin stilling pr 31 marts 1878, hvilket bliver bevilliget i nåde og med pension. Først bevilliger man en pension på 4023,29 kr., men senere forhøjes den til 5000 kr., Rasmus A. Holm konstitueres som overlæge med senere ansættelse, derfor skal han indsende enkeforsørgelsesskema.

Mpr nr. A028005 - - Dato : 18780328
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning for 1877. Jeg tillader mig herved at tilstille det høje kollegium beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt for 1877.

Mpr nr. A028002 - - Dato : 18780330
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Ministeriet giver sit samtykke til, at man fører et beløb af 281,03 kr. på kontorholdsudgifterne, idet det har været nødvendig at trykke nye regnskabsskemaer til den månedlige viktualieopgørelse efter, at ministeriet har givet ordre til, at lægge 1. klasse og 2. klasses bespsningsreglement for Østifternes anstalt også til grund for Jydske asyl

Mpr nr. A028006 - - Dato : 18780419
Forfatter:Groes-Petersen, Købmand
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevarer. Købmand Groes-Petersen forespørger, hvorfor hans tilbud på mejeriost er underkendt, og beder sig fritaget for levering af svejtser ost og herregårdssmør. Kontoret svarer, at man var mere tilfreds med den forrige leverance, og at man opretholder tilbuddet på de andre varer.

Mpr nr. A028010A - - Dato : 18780617
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget og overslag over hovedreparationer 1879/80.

Mpr nr. A028007 - - Dato : 18780624
Forfatter:Nielsen, A E, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidtat. Det meddeles at cand. med. et chir. A. E. Nielsen er udnævnt til kandidat fra den 1. juli.

Mpr nr. A028008 - - Dato : 18780630
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hovedregnskab for 1877-78 med tilhørende bilag, antegnelser til revisionsbilag

Mpr nr. A028011 - - Dato : 18781030
Forfatter:Carøe, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Lægekandidat. Det meddeles fra Kogl Ferderiks hospitals direktion, at cand. med et chir Carøe er beordret til fra den 1. nov. at gøre tjeneste på den Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A028010B - - Dato : 18790625
Forfatter:Grauer, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Frederiks hospital inspektionskontor meddeler, at cand. med. et chir. Grauer er udpeget til kandidat fra den 1. juli.

Mpr nr. A028001 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Udlånt Lægebibl. 4.8. 82