Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 17 poster med søgeordet: A029
Mpr nr. A029017A - - Dato : 18780401
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1878 til 31. marts 1879 beregnet efter et patienttal på 400. Mappe 855

Mpr nr. A029014 - - Dato : 18790206
Forfatter:Gædeken
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter alm. Da der foreligger flere andragender om mandlige, i Nørrejylland hjemmehørende, sindssyges optagelse i den herværende anstalt, skulde direktionen, efter at der ved en jysk pt.'s død er bleven en plads ledig, herved i henhold til regulativets s 21 tjenstlig forespørge, om sindssygeanstalten ved Århus i den nærmeste fremtid måtte ønske at belægge den ledig blevne plads. Gædeken. Man svarer, at der ingen kandidater er til den ledige plads.

Mpr nr. A029012 - - Dato : 18790224
Forfatter:Friis, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital inspektionskontor meddeler, at cand. med. et chir. Friis er ansat som kandidat fra den 1. marts.

Mpr nr. A029017B - - Dato : 18790318
Forfatter:Engelsted, ovl dr med, decanus for sundhedskollegiet
Emnegruppe: Årsberetning

Tekst:
Årsberetning 1878. Hermed har jeg den ære at oversende det høje kollegium årsberetningen for den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1878. Til ovl. dr. med. Engelsted, decanus for sundhedskollegiet, Niels Juelsgade 13, Kbhvn. K. Mappe 833

Mpr nr. A029015 - - Dato : 18790412
Forfatter:Jensen, M Møller, Louise, husholderske
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Ansøgning. Frk. M. Jensen tager sin afsked, fordi hun ikke længere er stærk nok til arbejdet hun er 53 år, og man indstiller hende til under støttelse, får i første omgang afslag, men senere går sagen igennem for ved hendes død udbetales der understøttelse (1908). Der ansættes en ny husholderske, Louise Møller, 34 år.

Mpr nr. A029013 - - Dato : 18790428
Forfatter:Arnkiel, Jørgen Lorentsen
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter personligt. Der er efter et dødsfald en plads ledig i Viborg på mandsafd, man spørger om Århus vil belægge denne. Anstalten svarer, at man vil sende Jørgen Lorentsen Arenkiel fra Taps, for hvem Viborganstalten fra Taps allerede har modtaget lægeoplysninger fra Taps sogneråd. Viborg gensvarer, at vedkommende kan overføres så snart det er Århus belejligt. Man bedes medsende en beklædningsliste in duplo.

Mpr nr. A029011 - - Dato : 18790510
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Lægekandidat. En plads ved Nørrejyske sindssygeanstalt bliver fra den 1. juni d.å. Ansættelsen sker på 1/2 år og lønnen er 300 kr. for halvåret samt fri station. Ansøgninger om pladsen indsendes inden den 24. maj til direktionen for sindssygeanstalten. Sendes til: Hospitalet Tidende, Ugeskrift for Læger, Berl. Tidende, samt til Frederiks hospitals kontor for kommunehospitalets kontor med anmodning om at blive ophængt blandt bekendtgørelser for hospitalets læger.

Mpr nr. A029001 - - Dato : 18790517
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Kontrakten med Århus Gasværk er udløben og man undersøger, om det kan betale sig at opstille et petroleumsgasværk ved hospitalet. Man sætter sig i kontakt med forskellige institutioner, Vridsløselille stats-fængsel og sct. Hans Hospital, for at få rede på økonomien. Enden bliver, at man forhandler en ny kontrakt med Århus Gasværk, som skal løbe over 10 år, til forskel fra den gamle kontrakt, der løb i 20 år.

Mpr nr. A029008 - - Dato : 18790630
Forfatter:Jensen, Marie
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Herved underrettes De om at der ifølge justitsministeriets approbation på anstaltens budget af 24 ds. er bevilget Dem en årlig understøttelse fra anstalten af 350 kr. fra 1. april 1880 at regne. Til frøken Marie Jensen, adr Hr. Sndekermester Olsen Frederiks Alle, Århus.

Mpr nr. A029009 - - Dato : 18790630
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning. Revision. Direktionen tillader sig hermed ærbødigst at tilstille det høje ministerium beretning om sindssygeanstalten for finansåret 1878-79 og regnskab med bilag samt regnskabsoversigt for samme år.

Mpr nr. A029007 - - Dato : 18790705
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Efter indstilling fra Fyns stifts physikat har sundhedskollegiet taget under overvejelse, om der skal oprettes en sindssygeanstalt fra Fyns Stift. Iden anledning spørger Fyns stifts Physikat hvor mange indlagte, der er fra stiftet og hvilke klasser de fordeler sig på. 1. kl.....1 mand 1 kvinde 2. kl.....0 1 3. kl.....1 0 Men det bemærkes at anstalten i længere årrække har afvist alle ikke jyske patienter, som søgtes optaget på 3.kl

Mpr nr. A029005 - - Dato : 18790825
Forfatter:Helweg, J, reservelæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Reservelæge J. Helweg anmoder om orlov for september måned 1879, hvilket direktionen bevilliger.

Mpr nr. A029003 - - Dato : 18791025
Forfatter:Frich
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Den kedel, der forsyner celleafsnittet i mandsafdelingen med varmt vand til opvarmningen, er tæret igennem. Frich inspicerer den og erklærer, at der skal være en reservekedel klar til den kommende vinter - længere levetid kan ikke påregnes for den gamle fra 1861. Justitsministeriet meddeler tilladelse til at anskaffe en ny kedel for 1200 kr.

Mpr nr. A029004 - - Dato : 18791028
Forfatter:Krarup, V, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital meddeler at cand. med. et chir. V. Krarup er udnævnt til kandidat på den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. november.

Mpr nr. A029002 - - Dato : 18791130
Forfatter:Gædeken Selmer appotek, Frederiksbjerg
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Det nye Frederiksbjerg Apotek anmoder om at komme til at levere medicin til hospitalet på lige fod med de to ældre apoteker i byen. Hertil svarer direktionen, at man er villige til at lade apoteket levere, men under de samme betingelser, som gælder for de to andre. Det vil sig, når at der giver 5% rabat ved et årligt køb på under 1600 kr., når beløbet overstiger dette 10% rabat. Denne ordning har så vidt jeg kan se været gældende fra 1869. Selmer må være død i året 1879, for der er et brev fra Gædeken, hvor hans begravelse omtales samtidig med, at der spørges om medicinpriser i Århus.

Mpr nr. A029016 - - Dato : 18799999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1878 til 31. marts 1879. Dertil delregnskaber og regnskabsoversigt

Mpr nr. A029006 - - Dato : 18799999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter 1880-81.