Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 16 poster med søgeordet: A032
Mpr nr. A032015 - - Dato : 18820218
Forfatter:Schneekloth, Axel Emil, kandidat Howitz, prof gynækologiske klinik
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Axel Emil Schneekloth, der er kandidat fra 1878, søger en stilling som kandidat ved anstalten. Han har tidligere været ved diakonissestiftelsen og Frederiksberg hospital. Samtidig hermed har han været assistent på prof. Horwitz gynækologiske klinik.

Mpr nr. A032014 - - Dato : 18820228
Forfatter:Nielsen, L S, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. På den kgl direktions vegne meddeler inspektionen på Frederiks hospital, at cand. med. et chir. L. S. Nielsen udnævnes til kandidat ved anstalten.

Mpr nr. A032013 - - Dato : 18820315
Forfatter:Stabell, H, maskinmester
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Maskinmester H. Stabell ønsker, at den del af lønnen der hidtil har været udbetalt i naturalier for fremtiden skal udbetales som penge. Han anslår beløbet til 400 kr. årligt - svarene til forplejningen på 3. kl. Dette bliver ham tildelt, men man vil ikke udbetale nogen godtgørelse for det værelse han bebor på anstalten, men ikke benytter da han bor hjemme.

Mpr nr. A032012 - - Dato : 18820321
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hoslagt har jeg den ære at sende det høje kollegium årsberetningen for den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1881. Til det kgl. sundhedskollegium

Mpr nr. A032016 - - Dato : 18820322
Forfatter:Petersen, A
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Efter foretagen undersøgelse af tilsendte kødsuppe er jeg kommet til det resultat, at den ikke indeholder kobber og overhovedet ikke nogen metallisk gift, for alkaloioder har jeg derimod ikke undersøgt den. De bedes undskylde at det har varet nogle dage, men i denne tid er her så meget at bestille, så man ej kan få set nogen tid til overs fra det daglige arbejde. A Petersen.

Mpr nr. A032011 - - Dato : 18820501
Forfatter:Christensen, Dorthea Amalie patient Jensen, Jacobine Medime patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Pt. personligt. Der er blevet to pladser ledige i Viborg. Man sender de to kvindelige pt. Dorthea Amalie Christensen og Jacobine Medime Jensen. Der er indhentet samtykke fra de berørte sogneråd.

Mpr nr. A032010 - - Dato : 18820630
Forfatter:Mørch, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital meddeler, at cand. med. et chir. Mørch er udpeget til kandidat på anstalten.

Mpr nr. A032009 - - Dato : 18820704
Forfatter:Mortensen, Marie af Kristrup patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Pt. personligt. En plads er blevet fri i Viborg for en kvindelig pt. Man sender Marie Mortensen af Kristrup.

Mpr nr. A032007 - - Dato : 18820715
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 1883-84.

Mpr nr. A032005 - - Dato : 18820810
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig til 1. september førstkommende. Ansøgninger om pladsen, som er på et halvt år og lønnen med 300 kr. for halvåret og fri station, stiles til anstaltens direktion og indsendes til undertegnede overlæge i løbet af 14 dage. Holm.

Mpr nr. A032004 - - Dato : 18820913
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Direktionen meddeler byrådet, at gasblusset har været så svagt, at lyset gik ud kl. 7.45. Man antager, at der er hul på gasledningen.

Mpr nr. A032003 - - Dato : 18821001
Forfatter:Meulengracht, Brygger
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Oplysninger vedr. fødevarer. Brygger Meulengracht fra Ceres bryggeriet skriver om ølkvalitet (hans tilbud er afvist ved licitationen). Desuden ønsker han oplyst om en anden brygger fra Meilby har sagt ufordelagtige ting om ham i et brev til direktionen.

Mpr nr. A032006 - - Dato : 18821012
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Middelfart. Til brug ved planlægning af et nyt hospital i M. søger man oplysning om, hvor mange patienter, der er på venteliste. Der svares, at der er 90 på venteliste, men derudover er der et antal uhelbredelige, ca. 80 i antal som man har afvist på grund af pladsmangel. Alle disse pt. er rolige. Endvidere spørger man, hvor meget vand, der dagligt forbruges til alle formål. svaret er 805 tdr..

Mpr nr. A032002 - - Dato : 18821030
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det har ikke været muligt at skaffe kandidater fra Frederiks hospital, ej heller har det været muligt at få kandidater til den tilbudte løn. Man søger derfor ministeriet om en kandidatplads, der varer et år og giver 1000 kr. og fri station. Dette bevilliges.

Mpr nr. A032001 - - Dato : 18830307
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1882

Mpr nr. A032008 - - Dato : 18830419
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ved tillægsbevillingsloven for finansåret 1882-83 er givet hjemmel for det dyrtidstillæg enbeds- og bestillingsmænd forholdsvis 727,29 kr. og 785,18 kr.