Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 9 poster med søgeordet: A036
Mpr nr. A036006 - - Dato : 18870819
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Holm beder sig lov til at være fraværende fra hospitalet fra den 22.-26. august for at rejse til Fyn. Tillades af ministeriet.

Mpr nr. A036005 - - Dato : 18870909
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. St. Hans Hospital udbeder sig eksemplar af anstalterne spisereglement, da man skal til at revidere sit eget reglement

Mpr nr. A036003 - - Dato : 18871022
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Tillægget til medicinaltaksten fra 1. juli 1887 kan ikke fremskaffes gennem amtet. Holm skriver til ministeriet og udbeder sig hjælp, idet tillægget er nødvendigt for at kunne revidere apotekerregningerne

Mpr nr. A036004 - - Dato : 18871025
Forfatter:Christensen, C M, stud med et chir
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Stud. med. et chir. C. M. Christensen ansøger om plads fra den 1. november* han antages. Breve fra en sagfører, der spørger om Christensen har været kandidat. C. har opgivet sine studier og er emigreret til Australien.

Mpr nr. A036002 - - Dato : 18871028
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vand. Vandstanden i bassinerne synker, og tilførslen af vand svigter. Der tilkaldes brøndborer fra Ålborg og der løber udgifter op til 4500 kr. på, som ministeriet anmodes om gennem tillægsbevilling

Mpr nr. A036008 - - Dato : 18871231
Forfatter:Nellemann, J
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Observation. På given anledning skal man herved henlede de herrers opmærksomhed på, at delinkventer ikke ville blive admitterede i sindssygeanstalterne til observation, før der foreligger en udtalelse fra det kgl sundhedskollegium om, at indlæggelsen i en sindssygeanstalt er fornøden, og sagen bør derfor i de tilfælde, hvor afgørelse af den pågældendes sindstilstand ikke formenes at kunne ske i arresten, indsendes til bemeldte kollegium, som derefter med sin erklæring over samme fremsender den til ministeriet til videre foranstaltning. J. Nellemann

Mpr nr. A036007 - - Dato : 18879999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1888 til 31. marts 1889 beregnet efter et patienttal på 525.

Mpr nr. A036001 - - Dato : 18880101
Forfatter:Bjørn, Andreas M, avlsforvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsmand. Blandt 49 ansøgere vælges Andreas M Bjørn. Han har i 10,5 år været avlsforvalter og deltagende i kontorforretninger. Han er 36 år, ugift og ved godt helbred

Mpr nr. A036000 - - Dato : 18880621
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Ligkapel. Byggekontrakt.