Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 14 poster med søgeordet: A038
Mpr nr. A038010 - - Dato : 18860710
Forfatter:Eibe
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Jeg tillader mig herved at ansøge den ærede direktion for sindssygeanstalten ved Århus om at få min ansættelse forlænget med 1 år fra den 1. august 1886. Eibe gives forlængelse til den 1.8. 87., Direktionen.

Mpr nr. A038012 - - Dato : 18860728
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Der er opsat jalousiventiler til prøve for en anden ventilation, nu ønsker man tilsvarende ventilation andre steder på anstalten.

Mpr nr. A038009 - - Dato : 18860806
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1887-88. Indlagt lønoversigter for alle sindssygeanstalter, særlige lønlister til beregning af dyrtidstillæg ved Århus-anstalten. Overslag over udgifterne til en til bygning på mandssiden.

Mpr nr. A038011 - - Dato : 18860910
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Dampanlægget er for lille til at kunne forsyne den udvidede anstalt, hvorfor man søger om at fål lov til at opstille 2 varmecirkulationsovne i bade pavillonen så der ikke behøves damp til at opvarme badevandet. Dette bevilliges.

Mpr nr. A038007 - - Dato : 18860911
Forfatter:Holm, R A, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet meddeler, at der i den til overlæge R. A. Holm er inkluderet et beløb af 66,28 kr. til dækning af enkepensionskassebidrag, dette beløb forfalder hvert år den 16. august, og skal indbetales til anstalten i begyndelsen af måneden, første gang i 1887.

Mpr nr. A038013 - - Dato : 18860913
Forfatter:og Teudt, Hassel
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Man anmoder om tilladelse til at anskaffe en desinfiktionsovn, hvortil der foreligger tegninger fra Hassel og Teudt.

Mpr nr. A038006 - - Dato : 18861013
Forfatter:Jensen, Anders Chr, røgter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for personale. Røgter ved anstalten Anders Chr Jensen ansøger om at få sin bespisning udbetalt som løn, da han næppe kan forsørge sin familie, hvilket tillades, desuden er der pensionsbegæring fra 1910, hvor der udbetales 614,76 kr. om året. Jensen bliver pensioneret, fordi han ikke kan tåle malkningen i armene, for hvilket der foreligger lægeerklæring

Mpr nr. A038004 - - Dato : 18861122
Forfatter:Kandidater
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Kandidater. Overlægen mener, at den ophørte pligt for kandidater ved Fredriks Hospital til at gøre tjeneste på Jyske Asyl er genindført og skriver dette til F H, men han får det svar, man vil meddele om forpligtelsen kan genoptages, den nævnte passus skyldes en assistents misforståelse.

Mpr nr. A038002 - - Dato : 18861211
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Randers sygehus. Sygehusets bestyrelse har pålagt mig at bede den ærede inspektion om at overlade os et eksemplar af sindssygeanstaltens licitationskonditioner for leverance af viktualier m.m. Vi har hidtil haft oknom som har leveret bespisning til patienterne m.v. men har nu selv overtaget økonomien og det er påtænkt at holde licitation over de forskellige sager som bruges dertil, det er derfor man ønsker at gøre sig bekendt med de konditioner som bruges ved asylet og håber at de godhedsfuldt vil overlade os et eksemplar.

Mpr nr. A038003 - - Dato : 18861212
Forfatter:Christensen, Frits Vilhelm, stud med et chir Grunefeld, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Undertegnede, Frits Vilhelm Christensen student fra 1879, tillader sig herved at ansøge om den ledige plads. Jeg er farmaceut, volontør fra Kommunehospitalet og har siden 1. juni 1885 - 1. oktober 1888 og atter fra 1. december 1886 været konstitueret kandidat på st. Johannes Stiftelsen. Overlæge Grunefeld er villig til at anbefale mig. stud. med. et chir..

Mpr nr. A038001 - - Dato : 18861220
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra sindssygeanstalten i 4-5 dage fra fredag den 17 ds. for at gøre en rejse til København. Holm

Mpr nr. A038014 - - Dato : 18869999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1885

Mpr nr. A038008 - - Dato : 18870513
Forfatter:Walther Nielsen, K, murermester
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tilbygning til cellefløjen på mds. Licitationskonditioner, kontrakt og tilbud fra murermester K. Nielsen, Århus. Walthers specifikationer og anbefaling af murermester, idet arbejdet skal udføres som det et år tidligere på kvindesiden gennemførte byggeri af tilsvarende art.

Mpr nr. A038005 - - Dato : 19080625
Forfatter:Jensen, A C, røgter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for personale. Røgter ved Århus *Sindssygeanstalt A C Jensens kones livsforsikring vil blive forøget fra 57 til 81 kr.