Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 17 poster med søgeordet: A040Mpr nr.  A040016 - Dato : 18900112
Forfatter:Jensen, skorstensfejermester
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Undertegnede skorstensfejermester Jensen tillader sig hermed ærbødigst at henlede den ærede direktions opmærksomhed på skorstensfejervæsenets til stand på anstalten. Skorstenene er så fyldte med sod ved hvert kvartals udløb, at skorstensfejerne næppe formår ar arbejde sig igennem den umådelige sodmasse, og da det kan befrygtes at det kan forårsage større... er det i den anledning jeg henvender mig til Dem....

Mpr nr.  A040014 - Dato : 18900202
Forfatter:Petersen, Vittus
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Madvarer. Jeg tillader mig ved dette at underrette den ærede direktion om at jeg, på grund af at jeg nu opnår en højere pris hos min smørkøbmand, ikke kan levere smør til sindssygehospitalet til 4 kr. over topnote ringen, længere end til den 1. marts dette år, og såfremt at direktionen ønsker at jeg skal vedblive at levere udover dette tidspunkt, vil prisen blive 6 kr. over topnoteringen. Vittus Petersen. At direktionen efter modtagelsen af deres brev af 2. ds går ind på, at betalingen for smør fra Marselisborg, der leveres her til anstalten fra 1. marts førstkommende forhøjes fra 4 kr. til 6 kr. 100 pund over topnoteringen, underrettes De herved om.

Mpr nr.  A040013 - Dato : 18900301
Forfatter:With, Peter, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads bliver ledig til 1. april førstkommende på sindssygeanstalten ved Århus. Ansættelsen er på 4 måneder og fri station. Stillingen søges af Peter With, der får den.

Mpr nr.  A040012 - Dato : 18900319
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hoslagt tillader jeg mig at oversende min årsberetning for sindssygeanstalten ved Århus i 1889. Til det kgl. sundhedskollegium fra Holm

Mpr nr.  A040011 - Dato : 18900322
Forfatter:Holm, overlæge Christensen, Greill, dr med
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Pladsen som fast kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus bliver til den 1. maj d.å. Den besættes på 1 år og lønnen er 1000 kr. og fri station. Ansøgninger stilede til anstaltens direktion indsendes indtil den 15. april til undertegnende overlæge. Holm. Pladsen besættes med dr. med. Christensen Geill.

Mpr nr.  A040010 - Dato : 18900530
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Der oprettes på ny en kontrakt mellem anstalten og Århus Byråds Gasværksudvalg om leverancer af gas. Prisen bliver sat ned fra 5 kr. til 4 kr. pr 1000 kubikalen og vedligeholdelsen af ledningen påhviler kommunen. Der undersøges om det kan betale sig at indrette et privat gasværk, men dette er ikke tilfældet, når prisen kun er 4 kr. Prisen skal reguleres sammen med priserne i Århus.
Mpr nr.  A040007 - Dato : 18900703
Forfatter:Holm, overlæge Geill, reservelæge Helweg, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Pladsen ved sindssygeanstalten i Århus bliver at besætte til 1. august førstkommende. Lønnen er 1400 kr. og fri station for en ugift. Lønnen stiger med 200 kr. hvert 3. år indtil 2200 kr. Ansættelsen er på 3 år men forlængelse kan gives. Ansøgninger om pladsen stilede til anstaltens direktion indsendes indtil den 20. ds til undertegnede overlæge. Holm. Pladsen besættes med Helweg, der kort tid efter bliver beskikket som overlæge i Viborg, hvorefter Geill ansættes som reservelæge.

Mpr nr.  A040006-
Dato :
18900721
Forfatter:Geill, Chr, reservelæge Hallager, Frederik Eibe, Tholrvald Heinrich, Johan Fehr, Maria Christian Koch, P D
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Der er 5 kandidater til posten som reservelæge: Chr. Geill, der for tiden er kandidat i Århus, Thorvald Eibe, som er den der har været kandidat længst i Århus, Frederik Hallager, den senere overlæge i Århus, Johan Heinrich, Maria Christian Fehr, P. D. Koch. Geill får stillingen.

Mpr nr.  A040005 - Dato : 18900814
Forfatter:Hansen-Slot, H, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Undertegnede ansøger herved om ansættelse som kandidat ved sindssygehospitalet ved Århus. Jeg har gjort volontørarbejde ved Kommunehospitalet og taget medicinsk eksamen i sommeren 1888 med karakteren laud illaud 2. gr. Fra november 1888 til november 1889 har jeg været ansat som kandidat ved Middelfart sindssygeanstalt. H. Hansen-Slot. Vedkommende bliver antaget.
Mpr nr.  A040002 - Dato : 18900919
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. Ministeriet ønsker at vide, hvorledes tilsynet med anstaltens dampmaskiner er indrettet. Man meddeler, at haveingeniøren årligt fører tilsyn med maskinerne.

Mpr nr.  A040008 - - Dato : 18900929
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision

Mpr nr.  A040003 - Dato : 18901117
Forfatter:Overgård, R P, kjøbmand Holm
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Klage. Idet direktionen erkender, at deres klage, som De har fremsendt i skrivelse af 8. okt., har noget begrundet i sig, tilbyder den Dem herved en erstatning af 40 kr., som vil blive Dem udbetalt af anstaltens kasserer, når, De herpå tegner, at De er tilfreds med denne erstatning. Holm Til kjøbmand R. P. Overgård.
Mpr nr. A040001 - Dato : 18901230
Forfatter:Carlsen, E C O, stud med et chir
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads som kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus bliver ledig til 1. februar førstkommende. Gagen er 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgninger om pladsen, som også kan søges af medicinsk studerende, indsendes inden den 21. januar til undertegnede overlæge. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning er De ansat som kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus fra 1. februar førstkommende i 4 måneder. Til Hr. stud. med et chir. E. C. O. Carlsen Frydendalsvej 8, København N.
Mpr nr.  A040009 - Dato : 18910401
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetforslag 1891-92. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret 1. april 1891 til 31. marts 1892 beregnet efter et ptt.tal af 540.

Mpr nr.  A040004 - Dato : 18910416
Forfatter:Reservelæge
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Embedsboliger. Lov vedr. vedligeholdelsen af embedsboliger. Man undersøger omkostningerne ved alle boliger, samt indsender planer over reservelægeboligen.
Mpr nr. A040015 - - Dato : 18891105
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Folketællingscirkulære af ovennævnte dato samt lister med navn, alder, fødested og bopælskommune, amt dels for de ansatte dels for patienterne.
Mpr nr.  A040017 - - Dato : 18891105 Forfatter: Emnegruppe: Patientantal Tekst: Patientantal. Folketællingsliste fra anstalten 1890, renskrevet både med funktionærer og lemmer.