Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 19 poster med søgeordet: A056
Mpr nr. A056004 - - Dato : 19041013
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Drikfærdighed og sindssyge. Skemaer vedrørende forekomsten af drikfærdighed blandt sindssyge. Der foreligger et skema, der udelukkende indeholder mænd. Desuden deres behandlingsresultatet og den psykiatriske diagnose

Mpr nr. A056002 - - Dato : 19050103
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Overførsel af patienter til Viborg. Man vil ikke modtage udbrydende og voldsomme patienter, idet man angiver, at anstalten ikke er indrettet til sådanne. Navneliste over patienter der er overført. Brevveksling vedr. begrebet "voldsomme".

Mpr nr. A056019 - - Dato : 19050131
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Man fremsender trykte programmer vedr. dilettant komedier opført på hospitalet til Statsbiblioteket i Århus, Det Kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket.

Mpr nr. A056005 - - Dato : 19050207
Forfatter:Berthelsen, E, Kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. E. Berthelsen er ansat som kandidat fra 1. marts 1905.

Mpr nr. A056007 - - Dato : 19050218
Forfatter:Stiftstidende, Aarhus Amtstidende, Aarhus Demokraten
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Annoncer. Demokraten har bemærket, at der kun sker annoncering i Aarhus Stiftstidende og Aarhus Amtstidende, hvorfor man udbeder sig en forklaring. Direktionen udbeder sig instrukser fra justitsministeriet, der meddeler at annoncer kun skal indrykkes i de nævnte blade

Mpr nr. A056006 - - Dato : 19050314
Forfatter:Larsen, Hans Peter, tjener
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Oppasser. Forespørgsel fra skifteretten i Hornslet vedrørende Hans Peter Larsen, der skal være ansat som tjener på anstalten. Man svarer, at der ikke for nuværende er en person ansat med dette navn, men der har været en i perioden 1. april 1876 til 1. maj 1877

Mpr nr. A056008 - - Dato : 19050403
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Til det kgl. sundhedskollegium, København. Herved tillader jeg mig tjenstlig at fremsende beretning om sindssygeanstalten ved Århus i 1904. Vedlagt liste over modtagere af beretningen

Mpr nr. A056009 - - Dato : 19050407
Forfatter:Nielsen, N Ch, snedker Damgård, S P, murer Jacobsen, S, tømrer Eriksen, M, postbud Jørgensen, Søren, badebetjent Hallager
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Lægebehandling. Undertegnede tillader sig herved, at anmode den ærede direktion om at få fri doktor og medicin* til vor familie lig med de andre underordnede funktionærer her på sindssygeanstalten. Snedker N. Ch. Nielsen, S. P. Damgård, tømrer S. Jacobsen, postbud M. Eriksen, badebetjent Søren Jørgensen. Bevilliges Hallager.

Mpr nr. A056010 - - Dato : 19050409
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Forslag fra Albert Lund om at optage nogle flere retter på spisereglementet, idet han har vanskeligt ved at variere kosten tilstrækkeligt. Liste over de forskellige retter

Mpr nr. A056011 - - Dato : 19050428
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsynspige, sygdom. En opsynspige er blevet indlagt på amtssygehuset. Man spørger hospitalet, hvor længe det vil kautionere for hendes indlæggelse. Svaret er, at man vil kautionere indtil hendes ansættelse ophører, derefter må hendes kommune overtage forpligtelserne

Mpr nr. A056013 - - Dato : 19050502
Forfatter:Zoega, I L, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I. L. Zoega er ansat fra den 1. juni og 3 måneder frem i 1905.

Mpr nr. A056015 - - Dato : 19050509
Forfatter:Andersen, Anders, vægter, vaskerikarl
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Vægter. Ansat som vægter bliver vaskerikarl Anders Andersen

Mpr nr. A056014 - - Dato : 19050509
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads bliver at besætte her ved anstalten den 1 juli d.a. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 1200 kr. årligt og fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 23. dm.

Mpr nr. A056017 - - Dato : 19050520
Forfatter:Tunh, H von, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles herved kontoret, at H. von Thun i dag tiltræder som fast lægekandidat her ved anstalten med en lønning beregnet for 1200 kr. årligt fra d.d. at regne.

Mpr nr. A056016 - - Dato : 19050525
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Det meddeles telefonselskabet, at der to gange indenfor den seneste måned har været afbrydelser på telefonforbindelsen til centralen i Århus. Man anmoder om, at afbrydelser uopholdeligt vil blive udbedret i fremtiden.

Mpr nr. A056012 - - Dato : 19050709
Forfatter:Hansen, Axel Marius, Maskinassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinassistent. Andragende om forplejning på 2den klasse, hvilket tiltrædes. Ansættelsesskrivelse fra 1904 for Axel Marius Hansen, som maskinassistent

Mpr nr. A056018 - - Dato : 19050730
Forfatter:Larsen, Rasmus, opsynsmand
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Opsyn løn. Opsynsmand Rasmus Larsen ansøger om at få udbetalt et alderstillæg for tiden, da han har ansat en ung medhjælp til at passe sit barn, som moderen døde fra. Larsen har en kort periode været væk fra hospitalet fordi han søgte at etablere sig i sit håndværk som skomager, men dette mislykkedes. Andragendet bliver bevilliget.

Mpr nr. A056003 - - Dato : 19051211
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Tyfus. Kemisk undersøgelse. Undersøgelse af vand, der viser, at der ingen tyfusbakterier er i vandet fra anstalten.

Mpr nr. A056001 - - Dato : 19051213
Forfatter:Christense, Christian Carl Theodor, Korporal kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Det meddeles herved kontoret, at direktionen dd har ansat korporal ved 2den generalkommandos indendatur Christian Carl Theodor Christensen, som kontorassistent ved sindssygeanstalten fra den 17. ds. at regne. Kauktionspapirer, ansøgning om giftemål, indflytning i bolig for gifte, kontorfuldmægtig, ansættelse som bogholder i Viborg.