Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 30 poster med søgeordet: A057
Mpr nr. A057018 - - Dato : 19041107
Forfatter:Jensen, A C, røgter Rasmussen, K, avlskarl Borring, K, kusk
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løntillæg. A. C. Jensen, røgter, K. Rasmussen, avlskarl, og k. Borring, kusk, anmoder om løntillæg på 100 kr.

Mpr nr. A057027 - - Dato : 19050106
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vand. Vedr. bevillinger til vandboringer

Mpr nr. A057030 - - Dato : 19050207
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Forespørgsel fra Aarhus Amt vedr. forskellige patienters tilstand, som indlagte fra kommuner i dette amt. Mappe 858

Mpr nr. A057017 - - Dato : 19050415
Forfatter:Rasmussen, Chr, vægter
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Brev hvori vægter Chr., Rasmussen søger sin afsked.

Mpr nr. A057007 - - Dato : 19050615
Forfatter:Jacobsen, Aage Thune, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Man har ansat Aage Thune Jacobsen som kandidat fra 1. september 1905. Aage Thune Jacobsen er for tiden 2den reservelæge ved anstalten i Middelfart.

Mpr nr. A057024 - - Dato : 19050710
Forfatter:Jensen, Peter, kontorassistent Beyer, A, kontorassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Giftermål. Kontorassistenterne Hans Jensen og A Beyer ansøger om at måtte blive i deres stilling som gifte samt at få anvist en fire værelsers lejlighed. Desuden ønskes der udbetalt pengeydelser i stedet for kost og naturalier

Mpr nr. A057025 - - Dato : 19050710
Forfatter:Hallager Kohl, Agnes
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sygeløn. Jeg anmoder herved den ærede direktion om. st den ved mit ophold på amtssygehuset forbundne udgift, der beløber sig til 189,70 kr. må blive vedtaget, som den mig her ved anstalten tilkommende lægehjælp og blive udredet af denne. Agnes Kohl. Bevilliges Hallager.

Mpr nr. A057021 - - Dato : 19050713
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Brev vedr. bespisning på 2den klasse i Middelfart

Mpr nr. A057015 - - Dato : 19050731
Forfatter:Rasmussen, Christen Rasmussen, vægter
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension, vægter. Christen Rasmussen tillagdes en pension på 253,33 kr. Desuden papirer vedrørende enke pension fra 1908 . jfr 057012

Mpr nr. A057013 - - Dato : 19050731
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1906-07. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1906 til 31. marts 1907, beregnet feter et patienttal på 515.

Mpr nr. A057022 - - Dato : 19050799
Forfatter:Priors, dr Dalgas, Caroline
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sygeløn. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge den ærede direktion om at udgifterne ved mit ophold på dr. Priors klinik, der ifølge vedlagte regning udgør 116 kr. må blive udredet af anstalten. Bevilliges under forudsætning af at der indsendes en regning til anstalten. Caroline Dalgas.

Mpr nr. A057010 - - Dato : 19050804
Forfatter:Døcker
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Assurance. Oplysninger vedrørende assurancesummer, alle værdier bygninger og indbo samt Døckersk filttelt er påført. Indberetning til ministeriet i anledning af lovforslag vedr. statens assuranceforhold.

Mpr nr. A057011 - - Dato : 19050805
Forfatter:Nielsen, Cathrine Johanne Margrethe Petersen, Opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsynspige, død. Cathrine Johanne Margrethe Petersen Nielsen er afgået ved døden og begravet på anstaltens kirkegård. Boet anmeldes til skifteretten. Der er en liste over hendes efterladenskaber. Bl.a. et amerikansk borgerbrev. Sagen viser hvorledes en opsynspige har været ekviperet, samt hvilke papirer, der har været i hendes besiddelse

Mpr nr. A057008 - - Dato : 19050826
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Permission

Tekst:
Permission. Jeg ansøger herved om permission fra den 3. september til den 10 oktober for at foretage rejse her i landet. Hallager til justitsministeriet.

Mpr nr. A057009 - - Dato : 19050923
Forfatter:Lind, Henry Sofus, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads bliver ledig her ved hospitalet den 1. november 1905. Lønnes med 100 kr. månedlig og fri station på anden klasse. Ansat bliver Henry Sofus Lind, p.t. Øresundshospitalet.

Mpr nr. A057006 - - Dato : 19050999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Trykt indkaldelse af ændringer til statshåndbogen

Mpr nr. A057002 - - Dato : 19051025
Forfatter:Petersen, Regine, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frøken Regine Petersen er ansat som kandidat fra den 1. december 1905. Hendes adresse er Smallegaed 36 A 3 København F.

Mpr nr. A057005 - - Dato : 19051026
Forfatter:Andersen, Johanne, nattevagt
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Understøttelse opsyn. Johanne Andersen, der har været fast nattevagt gennem 10 år og opsyn 1 år søger om understøttelse, da hun nu ikke mere kan arbejde. Hun er holdt op med at arbejde på anstalten, fordi hun er svagelig men kan end ikke klare privat sygepleje mere. Andragendet afslås. Johanne Andersen Helgenæsgade 4 Aarhus.

Mpr nr. A057003 - - Dato : 19051028
Forfatter:Grønvalt, C V, bogholder død Beyer, C T A, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Bogholder. Til justitsministeriet, finsnaministeriet, 1. revisior departement. Direktionen skal herved tjenstligt indberette at den, efter at bogholder C. V. Grønvalt under 22. dm. er afgået ved døden, indtil videre har konstitueret kontorassistent C. T. A. Beyer som bogholder fra den 26. dm. at regne.

Mpr nr. A057001 - - Dato : 19051031
Forfatter:Herrestrøm, G, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgninger til stillingen som bogholder. Ansat bliver G Herrestrøm, der har været assistent i Viborg. I øvrigt ansøger bogholderen fra Viborg også, men han bliver ikke ansat grundet hans lønkrav. Brev fra 1920 med genansættelse af Herrestrøm

Mpr nr. A057029B - - Dato : 19059999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Væterinstruks. Mappe 841

Mpr nr. A057019 - - Dato : 19059999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løntillæg. 5 opsynspiger ansøger anmoder om ligeløn mellem mandlige og kvindelig opsyn, da de varetager samme opgaver og arbejder til tider er værre for pigerne.

Mpr nr. A057026 - - Dato : 19060312
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Sager vedrørende overførsel til Viborg af 12 kvindelige patienter.

Mpr nr. A057004 - - Dato : 19060601
Forfatter:Belysningsvæsen, Århus
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Kontrakt med Århus belysningsvæsen, der forpligter anstalten til at købe gas hos dette for endnu et tiår. Breve fra de andre anstalter om, hvorledes belysningsvæsnet er varetaget der.

Mpr nr. A057029A - - Dato : 19060629
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overskridelser af budgettet 1905-06.

Mpr nr. A057014 - - Dato : 19060716
Forfatter:Pedersen, Johannes, havemand Jensen, C, skrædder Normand, Rasmus Peter, funktionær Lausten, Jens Peter, funktionær
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Vedr. midlertidig løntillæg til funktionærer. Dette gives til havemand Johannes Pedersen, skrædder C. Jensen, Rasmus Peter Normand og Jens Peter Lausten. Deres stilling og arbejdsområde er noteret i skrivelsen. Desuden alder og tjenestetid.

Mpr nr. A057020 - - Dato : 19060924
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1906-07. Forskellige papirer.

Mpr nr. A057023 - - Dato : 19070110
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Sager vedr. pensionslov for bestillingsmænd under justitsministeriet.

Mpr nr. A057016 - - Dato : 19080404
Forfatter:Rasmussen, Christen, vægter
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Bilag vedr. vægter Christen Rasmussens pension og understøttelse til hans kone efter hans død.

Mpr nr. A057012 - - Dato : 19280425
Forfatter:Petersen, Karen F, fhv vægters enke
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Vægterenke. dødsfald. Vedlagt fremsendes tjenstligt attest om, at fhv vægter ved sindssygehospitalet Christen Rasmussens enke Karren F Petersen, hvem der i henhold til justitsministeriets skrivelse af 21 maj 1907 var tillagt en årlig understøttelse på 60 kr. den 11 fm er afgået ved døden se 057015