Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 25 poster med søgeordet: A068
Mpr nr. A068025 - - Dato : 19050899
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Underretning for dem der vil have patt. optagne i hospitalet i Viborg. mappe 844.

Mpr nr. A068017 - - Dato : 19111205
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Fest. der er indbudt til fest. Takkebreve og høflige afslag.

Mpr nr. A068020 - - Dato : 19120102
Forfatter:Rohde Jensen Hallager
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Paternitetssag. Fra byfogeden i Århus fremsendes en sag Rohde contr. Jensen hvortil Hallager bedes udtale sig.

Mpr nr. A068013 - - Dato : 19120108
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Indsendelse af eksemplarer af tryksager fra andet halvår 1911 og 1. halvår 1912.

Mpr nr. A068015 - - Dato : 19120116
Forfatter:Wilmmelsmann, Julie, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Juli Wimmelsmann søger en plads og vedlægger anbefalinger

Mpr nr. A068001 - - Dato : 19120127
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Kvittering fra universitetsbiblioteket for tryksager fra 2. halvår 1911.

Mpr nr. A068014 - - Dato : 19120130
Forfatter:Haar, Aage, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Der opslås en stilling som kandidat, men da der ingen kandidat melder sig, forbliver Aage Haar i stillingen.

Mpr nr. A068019 - - Dato : 19120202
Forfatter:Selmer, Fanny Selmer, Andreas Julius, søn Selmer, Harald
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Malerier. Til Århus Museum er ankommet kasser med billeder af fru Selmer. Man omtaler captain, commodore Andreas J. Selmer, Casilla nr. (Av(enida)) ? 1104, Valparaiso Chile. Der skulle være ankommet 7 billeder. NB Hospitalet ejer et billede malt af Fanny Selmer, skulle dette maleri være et af syv ? Er Andreas Selmer, Harald Selmers søn? Ja! Fanny Selmer er Andreas Julius Selmers kone.

Mpr nr. A068018 - - Dato : 19120208
Forfatter:Villadsen Rasmussen, Jens Peter, plejeelev Jensen, Karl Marius, plejeelev Robdrup, Karna, plejeelev Kjeldsen, Louise, natplejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerelever: Jens Peter Villadsen Rasmussen er ansat som plejerelev fra 1. marts 1912. Karl Marius Jensen ligeledes Karna Robdrup ligeledes, Louise Kjeldsen som natplejerskeelev

Mpr nr. A068024 - - Dato : 19120210
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Ministeriet anmoder om indberetning for familieplejen fra overlægen.

Mpr nr. A068021 - - Dato : 19120221
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Optagelse. Der foretages ændringer i underretning for* dem, der ønsker patt. optagne i sindssygehospitalet ved Århus, endvidere afventer man ændringer i fællesregulativet for statens sindssygeanstalter.

Mpr nr. A068022 - - Dato : 19120223
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Justitsministeriet forespørger, hvilken slags kul der anvendes på anstalten man svarer Aitken Navigation til Dampmaskinen og Watsons Hartley og Brucknock Hartley til kakkelovne. Disse to sorter er man kommet frem til ved forsøg.

Mpr nr. A068016 - - Dato : 19120307
Forfatter:Hallager, redaktør
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Videnskabeligt værk. I forbindelse med en kongres i Moskva vil man fremstille et værk om sindssygehospitalerne i Europa. Hallager er redaktør af den danske del og ansøger om midler til arbejdet, hvilket han får bevilliget 300 kr. Man henstiller til Københavns magistrat at denne ligeledes stiller et beløb til rådighed for Sankt Hans.

Mpr nr. A068023 - - Dato : 19120326
Forfatter:Statsbanerne
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. I anledning af kulminearbejderstrejke i England udbeder ministeriet sig oplyst, hvor mange kul og koks, der er til rådighed på asylet, man svarer, at der er tilstrækkeligt til en måned samt at statsbanerne har lovet 20000 kg snarest.

Mpr nr. A068004 - - Dato : 19120607
Forfatter:Haar, Aage, stud med og chir, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Stud. med. og chir. Aage Haar ansættes som lægekandidat fra 1. september med en månedlig løn af 100 kr. og fri station på 2den forplejningsklasse.

Mpr nr. A068007 - - Dato : 19120625
Forfatter:Postbud
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Postbud. På grund af skærpet økonomi ønsker man postbudet erstattet med en almindelig tjenestekarl. Posten skal da leveres over Risskov Station. Muligvis skal karlen stille kaution for de ham betroede midler, idet han også skal gå ærinder og betale regninger.

Mpr nr. A068012 - - Dato : 19120731
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Belysningsvæsnet har tænkt sig at nedlægge en ny hovedgasledning i vejen der fører fra hovedvejen til sindssygehospitalet til Risskov ved "det nordre hus". Man forespørger om hospitalet er interesseret i at få indlagt gas i funktionærboligerne. Man svarer, at det ikke kan lade sig gøre uden at kende den samlede pris for husenes installationer.

Mpr nr. A068008 - - Dato : 19120807
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
obligation. Tilhørerende fonden for patienters arbejdsfortjeneste er indsendt til prohibitivpåtegning.

Mpr nr. A068010 - - Dato : 19120813
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejser. Hallager får tilladelse til at foretage to rejser en i indlandet og en til udlandet. Embedet skal under hans fravær varetage af 1. rel. på hans til- og ansvar.

Mpr nr. A068011 - - Dato : 19120822
Forfatter:Hansen, kobbersmed Jensen, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Kobbersmed Hansen har foreslået forandringer i samlingerne på lynafledernettet, hvilket forelægges ingeniør Jensen til kommentar.

Mpr nr. A068005 - - Dato : 19120923
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udenlandske statsborgere. i Middelfart blev indlagt en tysker der arbejdede i Østerhæsinge på en hovedgård. Denne blev tildelt 3 måneders fripleje samt nedsat betaling 55 øre pr. dag. Både han og 2 polakker forlangte indlagt på 2den forplejningsklasse, men i begge tilfælde afgjorde justitsministeriet, at de skulle behandels på 3die klasse, ikke efter fællesregulativets s 23.

Mpr nr. A068003 - - Dato : 19121007
Forfatter:Statsbanerne
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Man ønsker Bannockburn Navigation Dampkul fra Statsbanerne.

Mpr nr. A068006 - - Dato : 19121102
Forfatter:Pedersen Skov, Jens Peter
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejereksamen. 2 lister med navne på plejere, der har bestået eksamen i maj og november 1912. Bl.a. Jens Peter Pedersen Skov, Md I, som vi har interview med i "Samtaler med personale"

Mpr nr. A068002 - - Dato : 19121127
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeelever. Ansøgninger og kontrakter - de sidste dog ikke signerede. Der foreligger ansættelsesbreve, men det fremgår ikke klart, om vedkommende er fremmødt. Flere steder er tydeligt, at de ikke er det

Mpr nr. A068009 - - Dato : 19130110
Forfatter:Bregendahl, Jens Vilhelm Sørensen Nielsen, Johanne Thomine Larsen, Ane Kirstine
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Døvstummeafdeling. Sundhedsstyrelsen foreslår, at man samler sindssyge døvstumme på en enkelt institution og ansætter kyndigt personale, der kan kommunikere med dem. Ovl. er enig heri, idet han mener at det vil gøre dem mindre ensomme og hindre dem i at synke dybere ned i sløvsind, hvis de har nogen at tale med. Der er tre sådanne ptt i Århus: Jens Vilhelm Sørensen Bregendahl, Johanne Thomine Nielsen og Ane Kirstine Larsen