Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 47 poster med søgeordet: A069
Mpr nr. A069009 - - Dato : 19120117
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Aftenskole. Personalet ønsker en aftenskole med undervisning i dansk stil, analyse og litteratur samt regning og fysik, hvilket ministeriet bevilliger 150 kr. til.

Mpr nr. A069047 - - Dato : 19120228
Forfatter:Piesker, Helene, organist Hallager
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Organisten Helene Piesker tilbyder en koncert, men dette afslås af Hallager.

Mpr nr. A069044 - - Dato : 19120321
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Befordringsgodtgørelse. Ministeriet forespørger om der kræves dokumentation for rejser. Man svarer, at overlægen rejser 1. kl, forvalteren 2. kl jernbane og 1. kl dampskib, maskinmesteren 2 kl, plejere 3. kl, der kræves ingen dokumentation

Mpr nr. A069045 - - Dato : 19120322
Forfatter:Christensen, Joh
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Plejehjem. Joh. Christensen, der har været ansat i Viborg, men nu er forsikringsagent, ønsker at oprette et privat plejehjem for sindssyge. Overlægen forklarer at der ikke er brug for private initiativer.

Mpr nr. A069036 - - Dato : 19120401
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Århus belysningsvæsen har forhøjet priserne på gas til 18 øre pr kubikmeter lysgas og 14 øre pr kubikmeter kogegas.

Mpr nr. A069038 - - Dato : 19120412
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Til brug under forhandlinger vedrørende et sindssygehospital på Sjælland med tilknyttet sikringsanstalten ønsker ministeriet sig oplyst, hvorvidt et landbrug lader sig drive ved et sådant hospital, man svarer, at der reelt er underskud på landbruget ved Århus hospitalet.

Mpr nr. A069037 - - Dato : 19120414
Forfatter:Carlsen, Louise Hallager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Udtalelse vedr. personale. En ung pige, Louise Carlsen, har taget et klædningsstykke fra en af de ældre plejersker og senere brændt det. Hun siger sin plads på hospitalet op og søger til Åndsvageanstalten ved Ribe, hvor man anmoder Hallager om en udtalelse som han ikke vil give uden samtykke fra L.C. der dog selv ønsker den.

Mpr nr. A069046 - - Dato : 19120422
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Kælderkarlen m.fl. søger 100 kr. i løntillæg, hvilket afvises af ministeriet.

Mpr nr. A069035 - - Dato : 19120502
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Tuberkulose. Der imødeses vanskeligheder, hvis man både skal isolere for akutte tuberkulose og akut sindssygdom. På kvindesiden har man indrettet en 4 sengs stue til isolering på mandesiden der kun er en pt ......

Mpr nr. A069034 - - Dato : 19120511
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Auktion. Der er beregnet penge for en auktion, som man ikke ved, hvad der er gået til. Derfor indhenter man oplysninger hos herredsfogeden.

Mpr nr. A069008 - - Dato : 19120513
Forfatter:Nielsen, Henriette, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske Henriette Nielsen, der har været ansat siden 15. januar 1907 søger om pladsen som natsygeplejerske og får stillingen med en løn af 1000 kr. årlig, stigende hvert tredje år med 100 kr. til 1400kr og fri station på II klasse

Mpr nr. A069031 - - Dato : 19120523
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Menighedsråd. Biskoppen spørger, om hospitalet kan se nogen anledning til at oprette et menighedsråd for dens kirke, idet det i en ny lov er bestemt, at der skal være et råd for hver kirke. Man svarer, at der formentlig ingen grund er til dette.

Mpr nr. A069033 - - Dato : 19120529
Forfatter:Hansen, C Martin, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. C. Martin Hansen ansøger om stillingen som kandidat og får den.

Mpr nr. A069032 - - Dato : 19120530
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Tronskifte. I anledning af tronskifte skal der flages.

Mpr nr. A069019 - - Dato : 19120531
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1913-14. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus. ptt. tal. 728. I hospitalet 530 i familiepleje 100 ptt. i Dalstrup 98 ptt..

Mpr nr. A069029 - - Dato : 19120531
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Indstilling fra direktionen til ministeriet vedr. et andragende fra oldfrue og husbestyrerinde om bedre løn.

Mpr nr. A069030 - - Dato : 19120531
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Andragende fra kontorpersonalet om løn svarende til andre hospitalers ansatte. Fra direktionen til ministeriet.

Mpr nr. A069017 - - Dato : 19120602
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Ministeriet vil fastsætte ensartede regler for begravelser på hospitalerne, men den hidtidige ordning bliver bieholdt. I Århus koster et gravsted for en pt af hvilken som helst klasse 2 kr. for 20 år 20 kr. for 50 år og 60 kr. for 100 år. Ansatte deres hustruer og umyndige børn har friplads. Gravstederne er på 10 kvadratalen.

Mpr nr. A069015 - - Dato : 19120709
Forfatter:Rouges, de Fursac, dr
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Studiebesøg. Dr. Rouges de Fursac fra Frankrig er på officiel studierejse og ministeriet anmoder om, at han vil blive modtaget til besigtigelse af hospitalet.

Mpr nr. A069040 - - Dato : 19120711
Forfatter:
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorfuldmægtig. Kontorassistenterne foreslår, at deres stilling efter en vis tjenestetid og når assistenterne når en bestemt alder skal benævnes kontorfuldmægtig, fordi dette vil være til nytte under forhandlinger og ved afløsning af forvalteren.

Mpr nr. A069016 - - Dato : 19120814
Forfatter:Nielsen, Niels Peter, snedker
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegård. Snedker Niels Peter Nielsen anmoder om, at blive på sin plads efter at gården er overgået til staten. Desuden beder han overlægen om Lønforhøjelse.

Mpr nr. A069022 - - Dato : 19120817
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Fra sundhedsstyrelsen spørger man om, hvad de ledige avlsbygninger skal bruges til, man svarer, at de skal anvendes til 5 familieboliger.

Mpr nr. A069018 - - Dato : 19120824
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Ministeriet forespørger om der er fast dyrlægetilsyn af besætningen. Man svarer, at det er der ikke. Man har i 1911-12 haft udgifter til dyrlæge på 94,30 kr. Man mener ikke det er nødvendigt med fast dyrlægetilsyn.

Mpr nr. A069014 - - Dato : 19120824
Forfatter:Larsen, Th, cand pharm
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Ministeriet har ladet cand pharm Th. Larsen undersøge medicinforbruget ved hospitalet, og man udbeder sig overlægens ytringer.

Mpr nr. A069028 - - Dato : 19120831
Forfatter:Nielsen, cand Hansen, Martin ,stud Haar, stud, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Cand. Nielsen og stud. Martin Hansen er afrejst stud. Haar er ansat som kandidat.

Mpr nr. A069011 - - Dato : 19120907
Forfatter:Andersen, Johannes, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Der opslås 1 stilling som kandidat, men stillingen må genopslås tre gange. Ansat bliver Johannes Andersen med månedlig løn af 100 kr. og fri station på II klasse.

Mpr nr. A069003 - - Dato : 19120912
Forfatter:Hallager, Frederik
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Forespørgsel vedr. pt. En trælastejer. En ung pige får anfald, hvor blodet stiger hende til hovedet, hun kan få stærke smerter med latterudbrud, desuden taler hun i vildelse om natten. Man anmoder Hallager om en recept. Denne svarer, at han aldrig skriver recepter til ptt som han ikke har undersøgt, og råder til at få hende til læge

Mpr nr. A069007 - - Dato : 19120999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Indkaldelse af rettelser til statshåndbogen samt oplysninger om ptt tallet pr 1. april 1912 381 mænd 288 kv. og 61 kv anbragt i familiepleje 89 mænd i Dalstrup

Mpr nr. A069013 - - Dato : 19121003
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Barbering. Sundhedsstyrelsen forespørger om der kan spares ved at lade ptt betale barberinger ud over 1 ugtl. med 10 øre. Hospitalet svarer, at der ikke vil være grund til at nedsætte barberens løn, da gevinsten bliver meget lille.

Mpr nr. A069010 - - Dato : 19121005
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Det har ikke været muligt at besætte den ene kandidatplads, hvorfor kandidaten og 2. reservelæge har delt hans arbejde. Man anmoder om tilladelse til at dele den sparede løn mellem de to yngre læger, hvortil man får ministeriets tilladelse.

Mpr nr. A069025 - - Dato : 19121014
Forfatter:Lund, A., Brun og Sørensen, firma
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet

Tekst:
Spildvarme. A. Lund foreslår at man opvarmer kontorbygningen med spildvarme efter et forslag fra firmaet Brun og Sørensen Århus. Der vil kunne opnås en besparelse på 1000 kr. årligt.

Mpr nr. A069023 - - Dato : 19121018
Forfatter:Rasmussen, Rasmus Gjessing, natplejer
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Natplejer. Rasmus Gjessing Rasmussen bliver ansat som gift natplejer og får 300 kr. som erstatning for bolig og brændsel

Mpr nr. A069012 - - Dato : 19121204
Forfatter:Christensen, Anders Sandersen, plejer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Plejer Anders Sandersen Christensen søger sin afsked efter aftale med overlægen, hans helbredstilstand gør det umuligt for ham at udføre sit arbejde. Han har været ansat siden 1891.

Mpr nr. A069004 - - Dato : 19121210
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale sygdom. Ministeriet forespørger om der ydes lægehjælp medicin og pleje til syge medarbejdere, hvortil anstalten svarer det gør der til funktionærerne. Der er ikke dannet særlige sygekasser ved hospitalet

Mpr nr. A069006 - - Dato : 19121224
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Forespørgsel fra ministeriet om befordring af præsten, hvor det anføres, at denne med lethed kan gå fra sin bolig til hospitalet på et kvarter.

Mpr nr. A069005 - - Dato : 19130101
Forfatter:Nielsen, Mathilde, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Mathilde Nielsen 29 år bliver ansat som sygeplejerske med en løn af 500 kr. stigende hvert tredje år med 100 kr. til 800 kr. på II klasse og 3 måneder gensidig opsigelse

Mpr nr. A069024 - - Dato : 19130215
Forfatter:Jensen, Christina dagplejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Dagplejer. Christina Jensen får tilladelse til at gifte sig og godtgørelse for bolig og brændsel 300 kr. og godtgørelse for kost og naturalier 300 kr. årlig.

Mpr nr. A069043 - - Dato : 19130220
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Kladde til beretningen for 1911

Mpr nr. A069002 - - Dato : 19130304
Forfatter:Simosne, Andrea, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske sygdom. Andrea Simosne. Fratræder p.g.a. sygdom og får tilkendt kostpenge i 8 uger. Vedlagt bestemmelser for optagelse af elev på hospitalet.

Mpr nr. A069027 - - Dato : 19130411
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1913/14. Øvrige papirer.

Mpr nr. A069026 - - Dato : 19130412
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Huset som røgteren bor i er faldefærdigt man ønsker en ny bolig for ham i nærheden af svinestalden for det er nødvendigt, at han skal kunne komme til stalden både ved nat og ved dag. Man kan således ikke give erstatning og henvise ham til bolig udenfor hospitalet.

Mpr nr. A069020 - - Dato : 19130423
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. I anledning af, at direktionen i skrivelse af 16. d.m. har udbedt sig oplysning om, hvilke midler, der er bevilgede til plejeanstalten Raamosogaards drift, skal man til efterretning meddele, at finansiel hjemmel for afholdelse af de pågældende udgifter er søgt ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1913/14, og at der derfor først når denne lov er stadfæstet, vil kunne blive spørgsmål om at anvise beløb til de omhandlende udgifters afholdelse.

Mpr nr. A069039 - - Dato : 19130430
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerforening. Foreningen anmoder om, at lønnen bliver udbetalt den 1. i måneden. Direktionen svarer, at lønnen vil blive udbetalt den næstsidste i måneden, hvis denne er en søgnedag, ellers på førstkommende søgnedag. Endvidere er der anmodning om en ugentlig fridag i stedet for tre halve og en hel månedlig fridag. Dette afvises, da friheden er bestemt ved plejeloven. Anmodning om at få uniformsjakke i stedet for frakke. Forslag om, at de gifte plejere må beholde den udtjente uniform.

Mpr nr. A069021 - - Dato : 19130607
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet

Tekst:
Elektricitet. 1 maj 1913 har hospitalet fået indlagt maskineri til elektricitet. Man anmoder om lønforhøjelse til maskinmesteren og assistenten fordi nyanlægget koster mere arbejde. Man anmoder om tilladelse til at købe akkumulatorbatterier.

Mpr nr. A069042 - - Dato : 19131010
Forfatter:Svenningsen, maskinarbejder
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Godkendelse af regnskab hvoraf det fremgår at ministeriet ikke kan godkende at hospitalet afholder udgifter til underordnet personales indlæggelse på andre hospitaler. Endvidere er der betalt for tilbagebringelse af fhv. maskinarbejder Svenningsen, der gentagne gange er bort gået fra hospitalet, hvilket ministeriet ikke mener er berettiget, hvis ikke hospitalet er selvforskyldt i undvigelsen. Udgifterne skal betales af den pågældendes sygekasse

Mpr nr. A069041 - - Dato : 19131107
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Fællesforslag fra alle anstalter om naturalier og bolig samt andre fornødenheder, der indgår i personalets løn

Mpr nr. A069001 - - Dato : 19160205
Forfatter:Nielsen, Axel Henry, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. Axel Henry Nielsen, der er blevet ansat i 1910 og bliver afskediget i 1916 med en pension på 933,36 kr., idet han lider af tuberkulose. Vedlagt giftermålstilladelse. Han bor i Villa Nøjsomhed i Vejlby Krat