Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 23 poster med søgeordet: A084
Mpr nr. A084006 - - Dato : 19191115
Forfatter:Stift, Biskkopen Århus
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård - gudstjeneste. Biskoppen over Århus Stift skriver til kirkeministeriet angående det betimelige i at der holdes en kort gudstjeneste alt efter patienternes tilstand. Han tilråder at sognepræsten holder gudstjenesten mod et vederlag på 50 kr. justitsministeriet er underrettet. Justitsministeriet bekræfter ordningen i brev af 22. april.

Mpr nr. A084019B - - Dato : 19191211
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indbyggertal og sengepladser på sindssygehospitalerne. Sundhedsstyrelsen skriver til justitsministeriet om indbyggertal og sengepladser under de forskellige hospitaler. Der er i alt 2254 sengepladser, hvoraf Århus har 708, Middelfart 766 og Viborg 780. Opgørelsen foretages i forbindelse med indlemmelsen af Sønderjylland.

Mpr nr. A084013 - - Dato : 19200110
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Honorar. Justitsministeriet beder oplyst hvem der oppebærer honorarer.

Mpr nr. A084017 - - Dato : 19200112
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. I Tidsskrift for sygepleje har man indrykket en annonce om nogle ledige psygplejerskestillinger.

Mpr nr. A084017B - - Dato : 19200112
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. I tidsskrift for sygepleje har man indrykket en annonce om nogle ledige sygeplejerskestillinger

Mpr nr. A084003 - - Dato : 19200117
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Honorarer. Liste over personer, der modtager honorarer, sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A084011 - - Dato : 19200119
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, (skat). Skatterådet for V. Lisbjerg anmoder om oplysning om navn og bopæl for samtlige i Vejlby Kommune boende personer, som er beskæftiget på hospitalet, samt deres løn, dagpenge, rejsegodtgørelse, udbytte udbetalt i 1919. Der findes en fortegnelse over udbetalinger fra 1919 til tjenestemænd m.fl. ved sindssygehospitalet i Århus.

Mpr nr. A084010 - - Dato : 19200127
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Antal af statstjenestemænd og andre fuldt beskæftigede personer. Justitsministeriet anmoder direktionen om at foretage en opgørelse over antal statstjenestemænd, andre i statens tjeneste fuldt beskæftigede personer, samt pensionister og understøttede. Der findes en liste over disse personer

Mpr nr. A084002 - - Dato : 19200217
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger til sygeplejersker m.v. Direktionen skriver til justitsministeriet og konstaterer at det ikke kan forvente at sygeplejersker med 2 års uddannelse vil søge ansættelse til en løn af 500 kr. for 3. ansættelsesår. Direktionen mener at 1200 kr. foreslået af Middelfart er for lidt når en plejerske med 1 års uddannelse får 1680 kr. 02.08 1920 meddeler justitsministeriet at der kan udbetales 1200 kr. til sygeplejeelever med 2 års uddannelse. 27. 05 1920 meddeler justitsministeriet at der kan udbetales 840 kr. til sygeplejeelever med 2 års uddannelse. Brev fra sindssygehospitalet i Middelfart.

Mpr nr. A084008 - - Dato : 19200217
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønvilkår for sygeplejeelever. Direktionen skriver til justitsministeriet. I "tidsskrift for sygepleje" har man fra hospitalets side tilbudt en løn på 2796 kr. årligt. Ministeriet finder at dette er forkert, når der fradrages 1/3 for frit ophold. Direktionen meddeler at plejeforholdene i lang tid har voldt vanskeligheder. Tilgangen af plejersker og kvindelige elever har været så ringe, at den ikke har kunnet erstatte afgangen. Plejepersonalet har fremsat krav om en ugentlig fridag. Man har averteret fordi en sygeplejeelev med 2 års erfaring ville være mere værdifuld for hospitalet end en plejerske med et års erfaring.

Mpr nr. A084007 - - Dato : 19200217
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Udbud af leverancer af varer. Justitsministeriet anmoder direktionen om at oplyse hvorledes det forholdt sig med udbuddet af varer (leverancer) til sindssygehospitalet i perioden 1916/17 - 1920 Hospitalet meddeler at der ikke har været foretaget noget offentligt udbud. Justitsministeriet meddeler at der bør indhentes tilbud fra forskellige handlende fremover

Mpr nr. A084005 - - Dato : 19200312
Forfatter:Jensen, Christian
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plads som murer. Der findes adskillige ansøgningsbreve. Desuden findes der en tro og love erklæring for Christian Jensen

Mpr nr. A084015 - - Dato : 19200312
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lægekandidaternes løn. Foreningen af yngre læger anmoder justitsministeriet om en højere løn, hvilket anbefales fra hospitalets side. Justitsministeriet godkender det: der udbetales henholdsvis 2400 og 1800 kr. til lægekandidater og medicinske studenter.

Mpr nr. A084001 - - Dato : 19200312
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Emolumenter til tjenestemænd. Justitsministeriet skriver til direktionen 09. feb. 1920 og udbeder sig en udtalelse over reglement for tildeling af emolumenter, man er især interesseret i med hvilke mellemrum udlevering af uniforms-og beklædningsgenstande skal finde sted. Desuden findes et brev af 12. marts 1920 til justitsministeriet vedrørende emolumenter samt et brev af 5/3 1920 vedrørende deres syn på det nye emolumentreglement. Man mener at man skal forbedre vilkårene idet der er mangel på personale som giver en vis utilfredshed, som betyder at både over- og underordnet personale flytter ofte. I brevene findes der en hel del om reglerne for vedligeholdelse af haver.

Mpr nr. A084012 - - Dato : 19200319
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Breve vedrørende sygeplejerstilling. Underskriften er ulæselig

Mpr nr. A084016 - - Dato : 19200330
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Tryksager. Breve til Det kongelige bibliotek, Universitetsbiblioteket og Statsbiblioteket om at man fremsender tryksagerne for 1919.

Mpr nr. A084017A - - Dato : 19200607
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Brev til sundhedsstyrelsen vedrørende patienternes forsvarlige beklædning. Brev af 31. august 1920 vedrørende lægetilsynet. Man mener fra sundhedsstyrelsens side såvel fra hospitalets at det er nok at der finder tilsyn sted hver anden dag. Brev af 03 juni 1920 fra sundhedsstyrelsen vedrørende bemandingen på Dalstrup.

Mpr nr. A084009 - - Dato : 19200827
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Personer, der oppebærer en fast årlig understøttelse Diverse breve mellem direktionen og justitsministeriet om udbetaling af årlig understøttelse til personer der har været ansat ved hospitalet. Desuden findes et statstidende udgivet 18. august 1920.

Mpr nr. A084014 - - Dato : 19201116
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning på hospitalerne. Sundhedsstyrelsen indkalder overlægerne til møde om et nyt hospital. I brev af 19. april 1920 bemyndiger justitsministeriet hospitalet til at foretage overbelægning i det omfang der er nødvendigt, det er indlemmelsen af de sønderjydske landsdele, der er tale om. Brev af 16. januar til overlægerne på Middelfart, Vordingborg, Nykøbing F og Viborg. Brevet omtaler en vedlagt skrivelse, den er der ikke.

Mpr nr. A084019A - - Dato : 19201116
Forfatter:Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. kgl. ansættelsesbrev for Albert Lund. Mappe 915.

Mpr nr. A084020 - - Dato : 19201118
Forfatter:Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. Brev fra justitsministeriet til Albert Lund, hvori man meddeler ham, at han er ansat som forvalter, at ansættelsesbrev vil følge, når løfterklæring er indsendt, samt at der skal indbetales 15000 kr. i kaution. mappe 915

Mpr nr. A084018 - - Dato : 19209999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Kontrakter med elever og sygeplejersker og plejersker

Mpr nr. A084004 - - Dato : 19210409
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Justitsministeriet meddeler, at man har forhøjet betalingen pr. patient til 2 kr. 75 øre efter en fast belægning på 98 patienter.