Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 58 poster med søgeordet: A095
Mpr nr. A095059 - - Dato : 19240112
Forfatter:Jørgensen, Harald, Diakon
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Diakon. Harald Jørgensen, der er diakon ansættes som elev ved sindssygeplejen og får senere stilling i Vedsted

Mpr nr. A095058 - - Dato : 19240206
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Spegesild. Direktoratet fællesindkøber spegesild fra et københavnsk firma.

Mpr nr. A095016 - - Dato : 19240323
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Direktoratets godkendelse af driftsplaner vedrørende jordbruget og svine- og hønseholdet.

Mpr nr. A095056 - - Dato : 19240415
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Afdelingspiger. Brevveksling med direktoratet om pigelønnen i det kommende år. Den ligger på 50 kr dog 40 for piger under 18 år. Særlig flinke piger får mellem 55 og 60 kr. Dette meddeles fra Dansk Kvindesamfunds engageringsbureau i Århus.

Mpr nr. A095023 - - Dato : 19240416
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kontorister, løn. Man meddeler fra indenrigsministeriet, at timelønnede kontorassistenter og kontorister skal have henholdsvis 1 kr 50 øre og 1 kr 25 øre pr. time. Som sygdomsvikarer op til 1,75 kr.

Mpr nr. A095053 - - Dato : 19240416
Forfatter:Statsbrandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Statsbrandforsikridsfonden meddeler, at der vil blive inspektion af bygningerne.

Mpr nr. A095052 - - Dato : 19240416
Forfatter:Nielsen, Mikaline Mari, plejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerskeelev. Mikaline Marie Nielsen bliver ansat som elev

Mpr nr. A095055 - - Dato : 19240416
Forfatter:Hollerup Hansen, Erna Marie, plejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerskeelev. Erne Marie Hollerup Hansen ansættes som elev

Mpr nr. A095045 - - Dato : 19240420
Forfatter:Krogh, Lilly, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Lilly Krogh bliver fast ansat

Mpr nr. A095050 - - Dato : 19240422
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sygeplejersker. Til sindssygehospitalet ved Århus søges til 1. juni, eventuelt tidligere nogle fuldt uddannede sygeplejersker og nogle sygeplejersker til supplerende uddannelse ikke over 30 år. For fuldt uddannede sygeplejersker er lønnen for tiden 2983 kr stigende hvert 3. år med 150 kr til 3583 kr. Af grundløn og aldertillæg fradrages 2,5 % til pension og for frit ophold 1285 kr årligt. Fri tjenestedragt. For sygeplersker til supplerende uddannelse er lønnen for tiden 100 kr mdl. og frit ophold. Henvendelse til overlægen. Indrykkes 1 gang i Tidsskrift for Sygepleje.

Mpr nr. A095051 - - Dato : 19240422
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Grøntsager. Opgørelse af værdien af grøntsager leveret til funktionærer i 1923-24.

Mpr nr. A095049 - - Dato : 19240423
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1923. Håndskrevet udkast til årsberetning

Mpr nr. A095047 - - Dato : 19240424
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Fællesregulativ. Rettelser af optagelsesområdet for de enkelte statshospitaler.

Mpr nr. A095057 - - Dato : 19240424
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Frankering. Nye bestemmelser om frankering af stats og kommunepost. Har dog ingen betydning for hospitalet efter anvisning fra direktoratet

Mpr nr. A095041 - - Dato : 19240424
Forfatter:Sørensen, Alma, Plejerskeelev
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerskeelev. Alma Kristine Sørensen bliver ansat som elev. Hun har været afdelingspige her på hospitalet

Mpr nr. A095054 - - Dato : 19240424
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. Der har været brand og man indberetter til direktoratet at det er indskærpet overfor personalet at: Det skal nøje påses at asken, der udtages af komfurer eller kakkelovne ikke indeholder ild, den overhældes med vand straks når den udtages og inden den bringes til askerummene i sidegården.

Mpr nr. A095046 - - Dato : 19240426
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Brændsel. Rettelser til bestemmelser vedrørende naturalydelser til tjenestemænd.

Mpr nr. A095043 - - Dato : 19240426
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
1. maj. i et andragende til regeringen har tjenestemændendes funktionærgrupper anmodet om frihed den 1. maj i den udstrækning tjenesten tillader det. Dette bevilliges uden afkortning i lønnen, til dem der begærer denne frihed.

Mpr nr. A095026 - - Dato : 19240430
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Tjenesterejser. Man meddeler fra ministeriet, at takster for tjenesterejser i eget køretøj er uforandrede.

Mpr nr. A095042 - - Dato : 19240430
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Gæsteret. Liste over personer ved hospitalet her samt Raamosegaard som har fået udleveret madportioner til gæster.

Mpr nr. A095027 - - Dato : 19240502
Forfatter:Stauning
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Besparelser. Efter samråd med finansministeren skal jeg herved bede ministeriet om at ville meddele sine forskellige afdelinger samt de under ministeriet henhørende institutioner, at regeringen må lægge der allerstørste vægt på, at der fra administrationens side i alle forhold udvises sund og fornuftig sparsommelighed, og at opmærksomheden haves henvendt på at undgå, at udgifter afholdes eller stilles i udsigt, som ville kræve ny bevillinger. Stauning

Mpr nr. A095040 - - Dato : 19240503
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Det meddeles herved, at det årlige syn over hospitalets bygninger og ingeniøranlæg vil finde sted tirsdag den 6. d.m. om formiddagen.

Mpr nr. A095018 - - Dato : 19240506
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Opvarmning. Bekendtgørelse vedrørende indeholdelse og beregning af priser til fradrag i de ansattes lønninger for opvarmning af boliger på hospitalet.

Mpr nr. A095036 - - Dato : 19240508
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Snedkervarer. Kontoret for fængselvæsnets arbejdsdrift meddeler at man løber tør for ordrer, hvorfor man søger arbejde for de indsatte hos hospitalerne.

Mpr nr. A095035 - - Dato : 19240509
Forfatter:
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
konomibestyrinde. Direktoratet henleder opmærksomheden på at en sådan plads er ledig ved et sindssygehospital, hvilket man anmoder om, bliver bekendtgjort for personalet.

Mpr nr. A095031 - - Dato : 19240511
Forfatter:Jacobsen, Thune, overlæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejser. Forskellige anmodninger om tilladelse samt tilladelser til at foretage rejser i ind- og udland. Overlæge Thune Jacobsen

Mpr nr. A095028 - - Dato : 19240514
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Kontor. Om betaling af modtagne løsblade samt bind hertil

Mpr nr. A095037 - - Dato : 19240514
Forfatter:Christensen, Kirsten, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Kirsten Christensen bliver tjenestemandsansat. Lægeerklæringen er skrevet på fortrykt blanket

Mpr nr. A095017 - - Dato : 19240520
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Knapper. I sygeplejerskernes tjenestekjoler er der perlemorsknapper, og desse har en tendens til at gå i stykker, hvorfor man vil skifte dem ud med stennødeknapper.

Mpr nr. A095032 - - Dato : 19240521
Forfatter:Hansen, Ellen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske til supplerende udddannelse. Ellen Hansen uddannet ved Kosør sygehus og ansat hos privatklinik

Mpr nr. A095021 - - Dato : 19240524
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Liste over modtagere af medicin blandt personalet og liste over priser for den udleverede medicin indsendt som indberetning til direktoratet.

Mpr nr. A095019 - - Dato : 19240526
Forfatter:Jensen, Inga, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Inga Jensen bliver tjenestemandsansat

Mpr nr. A095020 - - Dato : 19240526
Forfatter:Rasmussen, Mary Kristine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Mary Kristine Rasmussen bliver tjenestemandsansat som sygeplejerske

Mpr nr. A095033 - - Dato : 19240530
Forfatter:Hansen, Christiane Louise, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Christiane Louise Hansen bliver ansat skønt hun har været indlagt på Middelfart sindssygehospital. Hun har lægeerklæring for, at der ikke har været noget i vejen med hendes arbejde som sygeplejeelev, men hun ikke kan forvente ansættelse ved noget sindssygehospital

Mpr nr. A095015 - - Dato : 19240531
Forfatter:Skjoldborg, Anna Elisa, plejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerskeelev. Anna Elisa Skjoldborg ansættes som plejerskeelev. Hun stammer fra Holstebro

Mpr nr. A095014 - - Dato : 19240602
Forfatter:Krogh, Josehine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Josehine Krogh ansættes, med 100 kr i løn og fri station

Mpr nr. A095013 - - Dato : 19240607
Forfatter:Nielsen, Helga S P, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk Helga S.P. Nielsen ansættes som sygeplejerske i 6 måneder

Mpr nr. A095009 - - Dato : 19240607
Forfatter:Sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Lægeattest. Ved ansættelse af faste sygeplejersker eller sygeplejersker på prøve skal skal der afgives en lægeerklæring vedrørende tuberkulose, men man indskærper overfor Dansk Sygeplejeråd at denne også skal omhandle nervesygdomme og sindssyge. Vedlagt et skema der skal følges af den erklæende læge.

Mpr nr. A095005 - - Dato : 19240616
Forfatter:Richter, Karl Eriksen, Erik Olsen, Marius David, Eriksen Nielsen, jørgen Offersen, offer Thomsen, Chr
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Arbejdsmænd, pension. Direktoratet udbeder sig oplysning om, hvem af hospitalets arbejdsmænd, der falder ind under pensionsbestemmelserne. Man svarer: Karl Richter, Erik Eriksen, Marius Olsen, David Eriksen, Jørgen Nielsen, Og Offer Offersen, Chr. Thomsen

Mpr nr. A095006 - - Dato : 19240618
Forfatter:Baadh, Marie, sygeplejerske sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Marie Baadh har tidligere været ansat, men har for en tid arbejdet for Dansk sygeplejeråd i Paris. Hun søger om vikarstillling for sommermånederne dels evt. senere fast ansættelse, der foreligger ingen troskabsformular

Mpr nr. A095012 - - Dato : 19240622
Forfatter:Lindell, Maja, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Maja Lindell søger ansættelse som plejerske, men kan ikke blive ansat, da hun ikke har dansk indfødsret

Mpr nr. A095004 - - Dato : 19240623
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejningsudgift. På dertil given anledning skal direktoratet anmode om, at der, ligesom det sker mellem de øvrige hospitaler indbyrdes, må blive kontorfuldmægtigen ved sindssygehospitalet i Vedsted meddelelse om udgiften til forplejning, første gang for april kvartal d.å. Kontorfuldmægtigen vil herefter for Vedsted-hospitalets vedkommende give tilsvarende meddelelse til de øvrige hospitaler.

Mpr nr. A095025 - - Dato : 19240626
Forfatter:Ottesen, Magnhild, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske på prøve. Frk. Magnhild Ottesen ansættes

Mpr nr. A095003 - - Dato : 19240628
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Medicintaksten fremsendes og direktoratet understreger muligheden for kvantumsrabat.

Mpr nr. A095022 - - Dato : 19240630
Forfatter:Bech, cand med, vikar Christensen Ingrid cand med, lægekandidat Vuust, P, cand med, vikar
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Lægekandidat. Det meddeles herved at cand. med. Bech, som i juni måned har stillet vikar, fratræder den 30. ds. og at cand. med. frk. Ingrid Christensen i hans sted er antaget som lægekandidat fra den 1. juli, samt at cand. med. P. Vuust, som har stillet vikar i juni måned tiltræder påny den 1. juli. Desuden en liste over honorarer for ekstra tjeneste i forbindelse med, at en stud. med. har arbejdet som vikar for lægekandidat. En kandidat får 150 kr mdl. og frit ophold.

Mpr nr. A095008 - - Dato : 19240631
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientfoverførsel. En tvangsindlagt patint, der er farlig for sig selv og som erklærer, at han vil undvige ved førstkommende lejlighed fra Vedsted søges enten placeret på et andet hospital eller der skal indrettes et højere hegn ved Mds, E i Vedsted. Århus svarer, at man kun kan modtage en urolig patient, hvis der samtidig flyttes en patient fra herværende vagtafdeling. Sundhedsstyrelsen anbefaler en forhøjelse af hegnet og en overflytning snarest mulig til et andet hospital.

Mpr nr. A095007 - - Dato : 19240701
Forfatter:Andreassen, Ellen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ellen Andreassen bliver fast ansat

Mpr nr. A095001 - - Dato : 19240707
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Skovtur. I tirsdags havde Jysk Asyl sin store skovtur til rnereden hvor 200 patienter deltog. Turen gik endnu engang væsentlig i automobiler, hvoraf nogle var stillet til rådighed af private automobilejere. Disse fortjener en særlig tak for elkværdigheder de viste overfor patienterne. En tak skylder hospitalet også værten og personalet på rnereden for imødekommenhed og hjælpsomhed. Hoslagte meddelelse beder jeg redaktionen optage i Århus Stiftstidende (amtstidende) på samme måde som anmodningen før skovturen. Med forbindtligst tak for redaktionens hjælpsomhed i denne sag.

Mpr nr. A095048 - - Dato : 19240922
Forfatter:Normand, Rasmus Peter
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension, hospitalsarbejder. Rasmus Peter Nordmand får tildelt pension på årligt 1012,56 kr konjunkturtillæg på 293,64 kr og dyrtidstillæg 364,56 kr. Man understreger, at der skal ske indberetning om vedkommende slægtskabelige stilling såfremt der sker ændringer, endvidere hvis han skulle få ansættele i pensionsberettiget stilling.

Mpr nr. A095024 - - Dato : 19241023
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Observation. Man skal ikke længere have ministeriets tilladelse til at indlægge ptt. til observation, men dette kan ske ved dom eller ved anklagemyndighedens eller egen anmodning. Observationen skal ske ved det hospital, det pågældende landområde hører under, dog hvis en ptt er særlig farlig eller vel undvige skal det ske på den særlige observationsafdeling i Viborg.

Mpr nr. A095029 - - Dato : 19241101
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Priser. Forskellige meddelelser fra direktoratet og prisafvigelser de forskellige hospitaler imellem

Mpr nr. A095030 - - Dato : 19241115
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Forskellige meddelelser om priserne på margarine.

Mpr nr. A095044 - - Dato : 19241119
Forfatter:Jensen Roed, Karen M, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Karen M. Jensen Roed bliver tjenestemandsansat hun fratræder i 1925 den 1. marts

Mpr nr. A095010 - - Dato : 19241222
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mælk. Kontrakt med mejeriet Vesterbro i Århus vedrørende leverance til hospitalet af mælkevarer.

Mpr nr. A095011 - - Dato : 19241227
Forfatter:Nordentoft Enevoldsen, Dorthea Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Dorothea Margrethe Nordentoft Enevoldsen ansættes som tjenestemand

Mpr nr. A095039 - - Dato : 19250311
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Belægning. Indberetningerne over pladsforholdene samt en liste over ekspektanter for marts 1925.

Mpr nr. A095034 - - Dato : 19250331
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygelister. Sygelister for hele finansåret 1924-25.

Mpr nr. A095038 - - Dato : 19250423
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Vaskeri. Oversigt over vaskeriernes drift i perioden mellem den 1. marts - 28 marts 1925. Udarbejdet på grundlag af indberetninger fra de enkelte hospitaler