Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 46 poster med søgeordet: A096
Mpr nr. A096043 - - Dato : 18730299
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Faglitteratur. Opfordring fra en række danske og norske videnskabsmænd om at sende faglige bidrag til udgivelsen af et småskrift

Mpr nr. A096022 - - Dato : 18760629
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab på bespisningen ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansåret 1875-76. Beholdninger af viktualier ved hospitalet den 31. marts 1876

Mpr nr. A096016 - - Dato : 18760699
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1875 til 31. marts 1876

Mpr nr. A096017 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over brændsel ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansåret 1875-76

Mpr nr. A096021 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab på belysning ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansåret 1875-76

Mpr nr. A096020 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab for vask og rengøring ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansået 1875.76

Mpr nr. A096019 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab for kørsel samt heste- og kreaturhold ved den Nørrrejydske sindssygeanstalt i finansåret 1857-76

Mpr nr. A096018 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over arbejdsgodtgørelse som i medfør af regulativets s 27 er beregnet patienter i den Nørrejydske sindssygeanstalt for finansåret 1875-76

Mpr nr. A096012 - - Dato : 18781299
Forfatter:Frisch, J M, cand med, lægekandidat
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Stillingen som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus for halvåret fra 1. januar til 30 juni 1879 er opslået ledig. Annoncetekst samt ansøgning fra cand med J. M. Firsch og bekræftelse på hans ansættelse er vedlagt.

Mpr nr. A096013 - - Dato : 18790809
Forfatter:Krarup, Theodor, cand med, lægekandidat
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Stillingen som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus for halvåret fra 1. september til 1. marts 1880 er opslået ledig. Annonvetekst samt ansøgning fra cand. med Theodor Krarup og bekræftelse på hans ansættelse er vedlagt.

Mpr nr. A096045 - - Dato : 18799999
Forfatter:
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Folketælling. Regler for folketælling den 1. februar 1880 i kongeriget Danmarks landdistrikter.

Mpr nr. A096032 - - Dato : 18800707
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tilbud til sindssygehospitalet ved Århus på en galvaniseret jernemkappe iberegnet nedtagning af den gamle.

Mpr nr. A096028 - - Dato : 18800708
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygeri. Overslag over opførelsen af en ny gartnerbolig ved den Nørrejydske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A096026 - - Dato : 18800799
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetoverslag. Overslag over vedligeholdelsesarbejder ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret med diverse bilag. Brev fra arkitekten til forvalteren vedrørende den nye gartnerbogligs opførelse.

Mpr nr. A096027 - - Dato : 18800910
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1881 til 31. marts 1882 beregnet efter et patienttal af 400. Anmærkninger til budgettet for 1881-82.

Mpr nr. A096014 - - Dato : 18810104
Forfatter:Dalerup, O L B, cand med, lægekandidat
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Stillingen som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus for halvåret fra 1. marts til 1. september 1881 er opslået ledig. Annoncetekst samt ansøgning fra cand. med. O. L. B. Dalerup og bekræftelse på hans ansættelse er vedlagt.

Mpr nr. A096039 - - Dato : 18810126
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Det kongelige sundhedskollegium skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående spørgsmålet om, hvorvidt der skal lovgives vedrørende patienters indlæggelse og udskrivning fra sindssygehospitalet og angående styring af patienternes økonomi. Endvidere ansående evt. tilsyn med private plejeanstalter. Overlægens svar følger.

Mpr nr. A096029 - - Dato : 18810522
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Overslag over malearbejde at udføre på sindssygehospitalet ved Århus i året 1881.

Mpr nr. A096031 - - Dato : 18810601
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Fortegnelse over reparationsarbejdet på Bygningerne i året 1881.

Mpr nr. A096030 - - Dato : 18810604
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til anvendelse af det beløb som ventes at blive bevilget til reparationer af hospitalets bygninger. Specifiseret på mands- og kvindesiden.

Mpr nr. A096025 - - Dato : 18810899
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1882 til 31. marts 1993 beregnet efter et patienttal af 400. Bilag b,c,d og e medfølger.

Mpr nr. A096015 - - Dato : 18819999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved Østifternes Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1882 til 31. marts 1883.

Mpr nr. A096035 - - Dato : 18830609
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Bilag B til revisionsantegnelsernes post 8 for regnskabet 1881-82

Mpr nr. A096034 - - Dato : 18830628
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Kvittering for det for året 1881-82 aflagte regnskab for sindssygehospitalet ved Århus fra 1. revisionsdepartement

Mpr nr. A096036 - - Dato : 18830699
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Antegnelser til regnskabet for sindssygehospitalet ved Århus for året 1881-82. Breve i forbindelse hermed mellem justitsministeriet og hospitalet. Berv fra revisionsdepartement et til hospitalet i samme sag

Mpr nr. A096041 - - Dato : 18840714
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Bygninger. Forslag til foranstaltninger imod brandfare ved sindssygeanstaltens bygninger.

Mpr nr. A096042 - - Dato : 18860699
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Beskrivelse af forskellige arbejder, der skulle udføres ved sindssygehospitalet ved Århus for at sikre mod brandfare. Betingelser for præsteringer af foranstående arbejder og leverancer. Tilbud på brandsikringen og antalgelse af dette tilbud.

Mpr nr. A096023B - - Dato : 18870699
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Ligkapel. Overslag ang. en bygning indeholdende et kapel på kirkegården. Jordarbejde, tømmerarbejde ...

Mpr nr. A096023A - - Dato : 18870806
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrrejydske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1888 til 31. marts 1889 beregnet efter et patienttal af 525. Bilag vedrørende vedligeholdelsesarbejder, bilag vedrørende bygning med ligkapel og obduktionsrum, bilag vedrørende invevtar til nybygningen på mandesiden.

Mpr nr. A096024 - - Dato : 18880426
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. I henhold til foreløbig lov af 1. april over indtægter og udgifter for finansåret 1888-89 indtil finansloven for det nævnte år er given og det ifølge samme fra justitsminsteriet affattede budget anslås udgifter og indtægter for sindssygehospitalet ved Århus i bemeldte finansår at være følgende.

Mpr nr. A096011 - - Dato : 18919999
Forfatter:Organist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Organist. En række ansøgninger til embedet som organist ved sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningerne er i vidt omfang suppleret med afskrift af eksamensbeviser og anbefalinger.

Mpr nr. A096044 - - Dato : 18991205
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Trykkeri. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus anmoder justitsministeriet om tilladelse til at benytte et beløb af den af patienternes arbejdsfortjeneste opsparede fond til indkøb af trykkeriudstyr til benyttelse af patienterne. Justitsministeriet giver denne tilladelse.

Mpr nr. A096038 - - Dato : 18991222
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Bestemmelser for tilsyn med og ombytning af inventar m.m. Desuden tilllæg til kontorets forretningsorden

Mpr nr. A096010 - - Dato : 19099999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Landsudstilling. Anmeldesesblanket til landsudstillingen i Århus 1909. der er 3 eksemplarer.

Mpr nr. A096008 - - Dato : 19109999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Landkort. Kort over sindssygehospitalet ved Århus opmålt i 1910. Målestoksforhold 2:2000.

Mpr nr. A096001 - - Dato : 19110110
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Overlægen skriver til herredskontoret angående en rapport, som han har modtaget af politiet til gennemlæsning. Han har intet væsentligt at bemærke til rapporten. Fire opsyn som forlod hospitalet kort tid efter bortvisning, angav ikke denne som grund hertil.

Mpr nr. A096002 - - Dato : 19120207
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Idet overlægen for sindssygehospitalet ved Viborg har modtaget et særligt honorar for det forøgede arbejde, efter at hospitalet har fået oprettet en afdeling for observanter, ønsker overlægerne på de øvrige sindssygehospitaler at modtage et lignende honorar for det tilsvarende arbejde.

Mpr nr. A096006 - - Dato : 19149999
Forfatter:Larsen, V, gartner
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Forslag til udvidelse af den vest for gartner V. Larsens ejendom fra Risskov til hovedvejen til sindssygehospitalets førende vej

Mpr nr. A096007 - - Dato : 19149999
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Oversigt over den af Århus byråd og Vejlby sogneråd vedtagne og af amtet godkendte foreberede vej fra sindssygehospitalet til Århus

Mpr nr. A096009 - - Dato : 19151025
Forfatter:kongelige bibliotek, Det
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Det Kongelige bibliotek skriver til hospitalet angående de årgange af hospitalets årsberetninger, som biblioteket ikke er i besiddelse af. Man håber at kunne få disse tilsendt som gave til biblioteket. I den anledning sender hospitalet et eksemplar af de beretninger, som man har mere en et eksemplar af. Følgelig bliver bibliotekets samling af beretninger ikke hermed komplet

Mpr nr. A096005 - - Dato : 19160831
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Personale. Generalkommandolæge ved 2. generalkommando skriver til direktionen for at blive underrettet om, hvor mange sygeplejersker hospitalet kan stille til rådighed for hæren i tilfælde af mobilisering

Mpr nr. A096004 - - Dato : 19190523
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Belægningsforhold den 23. maj 1919. Specifikation af antal pladser, antal patienter og antal ledige pladser på de forskellige afdelinger på mands og kvindesiden.

Mpr nr. A096037 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patinter. Beregning over betaling for samtlige de patienter, der har været indlagte i sindssygehospitalet ved Århus i året fra 1. april 1878 til m 31. marts 1879.

Mpr nr. A096003 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Hospitalet. Fortegnelse over antallet af patienter og personer henhørende til plejepersonalet fordelt på afdelinger og køn for patinternes vedkommende og personalet fordelt på kategorier.

Mpr nr. A096040 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Udskrift af erstatningsberegning for Århus-Ryomgård til sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A096033 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Murerarbejde til udførelse på bygningerne i sommeren 1881.