Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 151 poster med søgeordet: A103
Mpr nr. A103095 - - Dato : 19130331
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Oversigt over udbyttet af avlsvæsenet med vedføjet specifikation over dettes værdi og anvendelse for finansåret 1912-13 vedrørende sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103096 - - Dato : 19140331
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Oversigt over udbyttet af avlsvæsenet med vedføjet specifikation over dettes værdi og anvendelse i finansåret 1913-14 vedrørende sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103063 - - Dato : 19149999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgeskema vedrørende landbruget i finansåret 1913-14. Der er spørgsmål vedrørende svineholdet, kvægholdet og hønseholdet samt anvendelsen af kunstgødning.

Mpr nr. A103097 - - Dato : 19150331
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Oversigt over udbyttet af avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus med vedføjet specifikation over dettes værdi og anvendelse i finansåret 1914-15. Avlen er opdelt på havre, og byg, roer, gulerødder, hø og besætningen er opdelt i kohold, hestehold og hønsehold.

Mpr nr. A103142 - - Dato : 19150505
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Fortegnelse over lønning og emolumenter til funktionærer ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103144 - - Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Indstilling fra kommisionen af 1. marts 1915 om at give lønforhøjelser til en række ansatte på sindssygehospitalerne sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A103023 - - Dato : 19151001
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Reglement. Tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A103092 - - Dato : 19151029
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Middelfart.

Mpr nr. A103091 - - Dato : 19151029
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Følgebrev til spørgeskema om landbruget vedrørende jordens dyrkning i almindelighed. Det drejer sig om sindssygehospitalet ved Middelfart.

Mpr nr. A103090 - - Dato : 19151106
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Vordingborg. Regnskaber for 1912-13, 1913-14 og 1914-15.

Mpr nr. A103093 - - Dato : 19151113
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Supplerende spørgsmål vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Middelfart. Salg af afgrøder på roden, folkeholdet Køb af kartofler og forbruget af kartofler, forbruget og købet af havesager.

Mpr nr. A103086 - - Dato : 19151230
Forfatter:Lyndbye, kontorchef
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Svar på spørgsmål vedrørende landbruget fremsendt af kontorchef Lundbye.

Mpr nr. A103085 - - Dato : 19151230
Forfatter:Lund, forvalter Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgsmål vedrørende landbruget fremsendt af kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, to til forvalter Lund.

Mpr nr. A103064 - - Dato : 19159999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Notater vedrørende fastsættelsen af prisen på madaffald, som af forstander Hauch anses for at være ansat for lavt.

Mpr nr. A103089 - - Dato : 19160102
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Udkast til forslag til ændring af landbrugsdriften ved statens sindssygehospitaler. Regnskab, grundforbedring, kreaturholdet, sædskifte, svineholdet, evt. bordtforpagtning.

Mpr nr. A103121 - - Dato : 19160102
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Udkast til forslag til ændring af landbrugsdriften ved statens sindssygehospitaler. Der føres et selvstændigt landbrugsregnskab, der foretages en omhyggelig under søgelse af jordens grundforbedringsforhold, kreaturholdet afskaffes, kartofler og havesager dyrkes i så stor udstrækning, som forholdne tillader, og i alt fald i mindst to marker i sædskiftet, svineholdet udvides på Århus og Oringe.

Mpr nr. A103088 - - Dato : 19160118
Forfatter:Hauch, H, forstander Asmildkloster landbrugsskole Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra forstander H. Hauch Asmildkloster landbrugsskole til kontorchef Lyndbye. Bemærkninger til regnskabet for avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus 1913-14. Svineholdet, prisen på svineæde, fodring af heste, kvægholdet, prisen på mælk, patientarbejde.

Mpr nr. A103120 - - Dato : 19160118
Forfatter:Lundbye, kontorchef Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev til kontorchef Lundbye fra forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole angående avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus. Efter Hauchs mening giver avlsvæsenet underskud. Prisen på svineæde er afsat for lavt, fodringen af heste er ansat til et for højt beløb, sommergræsning til køerne er ikke taget med i regnskabet, patienternes arbejdskraft er for billig.

Mpr nr. A103082 - - Dato : 19160226
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Notater vedrørende landbruget. Evt. anvendelse af landhusholdningsregn skaber, og undersøgelse af jorden samt tilsyn med driften. Begge dele afsvises. Dato: 4/5 1916. VB vedrørende det fremsendte udkast til udvalgsbetænkning vedrørende avlsvæsnet ved statens sindssygehospitaler. Bemærkninger til nedsættelsen af indtægterne med 3442,20 kr i regnskabsåret 1913-14. En række andre indvendinger imod udkastet.

Mpr nr. A103125 - - Dato : 19160401
Forfatter:Lund, Jens, konsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Konsulent Jens Lunds forslag tildyrkning af Vordingborg sindssygehospitals jorder. Sædskifte, koholdet, svineholdet og arbejdskraften. Landbrug.

Mpr nr. A103052 - - Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
En vurdering af landbruget ved hospitalet skrevet af Peder Nielsen Lisbjerg Terp til kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A103115 - - Dato : 19160522
Forfatter:af 1. marts 1915., Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet vedrørende landbruget ved hospitalerne ved Århus, Middelfart og Vordingborg. Landbrugne giver undrskud. Følgelig må bortforpagtning overvejes. Kvægholdet bør ophøre. Landbrugskonsulenter bør knyttes til driften som rådgivere. Svineholdet opretholdes og evt. udvides. Markplaner for de enkelte hospitaler.

Mpr nr. A103116 - - Dato : 19160522
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Følgebrev til betænkning nr 103-115 angående prisen på madaffald til grisene ved sindssygehospitalet ved Århus sammenlignet med priserne i Viborg.

Mpr nr. A103079 - - Dato : 19160610
Forfatter:Nielsen, A P, korpsdyrlæge Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra korpsdyrlæge A. P. Nielsen angående foderudgifter til heste. Han anser foderudgifterne for at være ansat lavt af forvalter Lund. Foderudgifterne er af andre anset for af være for høje.

Mpr nr. A103143 - - Dato : 19160616
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Forslag om en lønforbedring for foreningens funktionærer fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer under økonomien på statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A103070 - - Dato : 19160627
Forfatter:Lyndbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915 Nielsen, A P korpsdyrlæge
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Brev fra overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus til kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915. Det drejer sig hovedsageligt om prisen på madaffald. Hvis prisen i Viborg lægges til grund, får landbruget et underskud på 8000 kr. Overlægen motiverer sit særstandpunkt i kommissionen. Et følgebrev fra korpsdyrlæge A. P. Nielsen omhandler foderpenge til hesteholdets ernæring.

Mpr nr. A103071 - - Dato : 19160711
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Brev fra Hauch, forstander på Asmildkloster landbrugsskole, til kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående de tønder man anvender til amdaffald i Viborg og Århus. Tønderne er ikke lige store.

Mpr nr. A103069 - - Dato : 19160721
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen på sindssygehospitalet i Middelfart til justitsministeriet vedrørende landbruget ved hospitalet. Det anbefales, at landbruget opretholdes.

Mpr nr. A103140 - - Dato : 19160724
Forfatter:Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Løn. Brev fra husflidslærer N. Christensen til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus med ønsket om at få tillagt erstatning for frit ophold i 2. forplejningsklasse

Mpr nr. A103139 - - Dato : 19160801
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overtrækstøj. Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til justitsministeriet angående et andragende fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer under økonomi på statens sindssygehospitaler om at få tilstået de ansatte håndværkere overtrækstøj i lighed med maskinmestrene

Mpr nr. A103075 - - Dato : 19160807
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisssionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Udtalelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg angående den indstilling vedrørende landbruget ved hospitalet, som kommissionen af 1. marts 1915 er fremkommet med.

Mpr nr. A103137 - - Dato : 19160807
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev fra sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland til justitsministeriet angående et andragende fra hoved bestyrelsen for sindssygehospitalernes funktionærforening om at give hospitalets håndværkere overtrækstøj i lighed med maskinpersonalets

Mpr nr. A103141 - - Dato : 19160810
Forfatter:Christensen, husflidslærer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Løn. Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående husflidslærer Christensen ønske om erstatning for frit ophold på 2. forplejningsklasse

Mpr nr. A103073 - - Dato : 19160817
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Brev fra forstander Hauch, Asmildkloster landbrugsskole, til kontorchef Lyndbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående madaffaldstøndernes størrelse i Viborg og Århus. Oversigt over tøndestørrelser.

Mpr nr. A103068 - - Dato : 19160907
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra sundhedsstyrelsen til justitsministeriet angående landbrugne på sindssygehospitalerne i Middelfart og ved Århus. Det anbefales, at der knyttes en tilsynsmand til hospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103067 - - Dato : 19161006
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Notat vedrørende antal købte og solgte grise i årene 1914-15 og 1915-16 samt svineæden.

Mpr nr. A103123 - - Dato : 19161017
Forfatter:Lund, Jens Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Forstander Hauchs svar på Jens Lunds forslag. Hauch mener at kvægholdet bør afskaffes, roefrø kan godt dyrkes inden hvede. Kommentarer til regnskaberne 1914-15 og 1915-16 for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103126 - - Dato : 19161020
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Foderenhedsbergninger af forstander Hauch. Sammenligning af kalkuleret foderpris til opfedning af de solgte grise med den ansatte pris for svineæden.

Mpr nr. A103148 - - Dato : 19161022
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Mangel på plejere og plejersker. Brev fra overlægerne ved statens sindssygehospitaler til justitsministeriet angående et forslag om at hæve lønnen for disse kategorier af ansatte, da det ellers vil være umuligt tilstrækkelige ansøgere

Mpr nr. A103066 - - Dato : 19161107
Forfatter:kommissionen af 1. marts 1915.
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Afbud til et kommissionsmøde i kommissionen af 1. marts 1915 samt bemærkninger til de emner, der skal tages op på mødet.

Mpr nr. A103136 - - Dato : 19161109
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer undr økonomien ved statens sindssygehospitaler til justitsministeriet angående et andragende om, at funktionærerne ud over bolig får tilkendt brændsel og lys in natura, samt at de der får godtgørelse for brændsel, får lov til at købe brændsel til kostpris på hospitalet.

Mpr nr. A103147 - - Dato : 19161116
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Ministeriet udbeder sig en udtalelse angående det udkast til budget og regnskabsførelse samt bogføring, som er udarbejdet. Sendt til kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A103127 - - Dato : 19161128
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Brev til justitsministeriet fra kontorchef Lundbye, formand for kommisionen af 1. marts 1915, angående lønningerne for plejersker, plejere og elever. Da det er vanskeligt at skaffe ansøgere anbefales det at hæve lønnen for disse personalekategorier.

Mpr nr. A103062 - - Dato : 19161129
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet vedrørende landbruget på sindssygehospitalerne. Landbruget kanefter kommissionens mening foregå i overensstemmelse med indsendte erklæringer fra hospitalerne.

Mpr nr. A103131 - - Dato : 19161129
Forfatter:Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Regnskab. Brev til justitsministeriet fra kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående regnskabsaflæggelsen for statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A103132 - - Dato : 19161129
Forfatter:Lundbye, kontorchef formand kommmisionen ad 1. marts 1915 Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev fra kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet angående et andragende fra husflidslærer N. Christensen om at få frit ophold på 2. forplejningsklasse. Kommissionen anbefaler

Mpr nr. A103130 - - Dato : 19161206
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overtrækstøj. Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet angående overtrækstøj til håndværkerne på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland. Der anbefales samme ordning i Vordingborg

Mpr nr. A103128 - - Dato : 19161207
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lundbye, kontorchef formand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev til justitsministeriet fra kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående et andragende fra håndværkerne på sindssygehospitalet ved Vordingborg om at få stillet overtrækstøj til rådighed på linje med maskinmestre

Mpr nr. A103129 - - Dato : 19161222
Forfatter:Lundbye, kontorchef formand af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Berv til justitsministeriet fra kontorchef Lyndbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående funktionærer, som ønsker tildeling af brændsel og lys gratis. Andre funktionærers ønske om at kunne købe brændsel på hospitalet til kostpris anbefales afslået.

Mpr nr. A103058 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Notater vedrørende landbruget.

Mpr nr. A103118 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i 1914-15. Det udviser et overskud på 4022,14 kr.

Mpr nr. A103049 - - Dato : 19170321
Forfatter:Lauridsen, C P
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
En vurdering af landbruget på hospitalet samt forslag til dyrkningsmåde og husdyrhold. Underskrevet af C. P. Lauridsen. Det foreslås, at der dyrkes kartofler på den lettere jord, og runkelroer i vekseldrift på den lerede jord. Endvidere foreslås det, at kobesætningen og svineholdet opretholdes uden opdræt.

Mpr nr. A103040 - - Dato : 19170905
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Brev fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående stillingen som postbud ved hospitalet. Det foreslås, at stillingen ophæves

Mpr nr. A103013 - - Dato : 19171011
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående postbesørgelsen

Mpr nr. A103112 - - Dato : 19171299
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Nr 66 af bladet Samvirke, medlemsblad for forening af hospitals- og anstalts-inspektører, -forstandere, -forvaltere m.fl. i Danmark. Indeholder oversigt over driften af en række hospitaler, en sammenligning af priserne på naturalier i årene 1914-17 fra Vejle Amt og sygehus' beretning, maksimalpriser på en række varer fastsat af staten

Mpr nr. A103119 - - Dato : 19179999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i 1915-16. Det udviser et overskud på 7938,25 kr.

Mpr nr. A103098 - - Dato : 19179999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Kommentarer til forstander Hauchs bemærkninger til avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus. Hestenes arbejde, patientarbejde, mælkeprisen. Desuden oversigt over avlen i 1916 samt den kommende avl.

Mpr nr. A103059 - - Dato : 19179999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Notater vedrørende marker, kunstgødning og kvæghold.

Mpr nr. A103044 - - Dato : 19180131
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra sindssygehospitalet i Middelfart til hospitalforvalter Lund vedrørende hesteholdet herunder anvendelsen af evt. fremmed hestekraft.

Mpr nr. A103042 - - Dato : 19180131
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev til hospitalsforvalter Lund Århus fra sindssygehospitalet ved Vordingborg angående antal heste på hospitalet og deres anvendelse.

Mpr nr. A103039 - - Dato : 19180201
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Brev fra justitsministeriet til direktionen ved sindssygehospitalet ved Århus angående postbesørgelsen til hospitalet

Mpr nr. A103101 - - Dato : 19180299
Forfatter:Eriksen, Morten, postbud
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Antal pakker og breve til sindssygehospitalet underskrevet af postbud Morten Eriksen

Mpr nr. A103012 - - Dato : 19180311
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brevveksling mellem direktionen for sindssygehospitalet ved Århus og justitsministeriet angående hesteholdet.

Mpr nr. A103108 - - Dato : 19180419
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Brev fra justitsministeriet til kommissionen af 1. marts 1915 angående postbesørgelsen ved sindssygehospitalet ved Århus. Der ønskes en udtalelse om spørgsmålet af kommissionen

Mpr nr. A103107 - - Dato : 19180425
Forfatter:Lund, A, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Følgebrev til nr 103-108 vedrørende postbesørgelsen ved sindssygehospitalet og oplysning om snarlig mødeindkaldelse i kommissionen af 1. marts 1915. Til forvalter A. Lund

Mpr nr. A103022 - - Dato : 19180518
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Middelfart til kommissionen af 1. marts 1915 angående anvendelsen af fremmede heste, hospitalets landbrug samt hospitalets belægning i årene 1915-16 og 1916-17.

Mpr nr. A103020 - - Dato : 19180518
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg angående anvendelen af fremmed heste samt beskrivende hospitalets landbrug.

Mpr nr. A103018 - - Dato : 19180518
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 angående udgifter ne til kørsel med andre heste en hospitalets egne for finansårene 1915-16 og 1916-17

Mpr nr. A103021 - - Dato : 19180521
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Berv fra direktionen for sindssygehospitalet i Viborg angående kørselsudgifter i finansårene 1915-16 og 1916-17 til kommissionen af 1. marts 1915

Mpr nr. A103019 - - Dato : 19180521
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland til kommissionen af 1. marts 1915 angående anvendelsen af andre heste end hospitalets egne i finansårene 1915-16 og 1916-17.

Mpr nr. A103106 - - Dato : 19180611
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse til den 26. juni kl. 10.30 i kommissionen af 1. marts 1915. Det er sendt til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103030 - - Dato : 19180620
Forfatter:a
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til kommissionen af 1. marts 1915 angående hesteholdet.

Mpr nr. A103036 - - Dato : 19180621
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Middelfart til kommissionen af 1. marts 1915 angående antal heste på hospitalet samt indtægter og udgifter af hesteholdet i året 1916-17.

Mpr nr. A103113 - - Dato : 19180623
Forfatter:i Viborg, Sindssygehospitalet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Brev fra sindssygehospitalet i Viborg vedrørende årlige møder, ændringer af regulativet, udnævnelse af en økonomiskriver.

Mpr nr. A103114 - - Dato : 19180624
Forfatter:af funktionærer, Foreningen Christensen, N, formand for foreningen af funktionærer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra N. Christensen, formand for Århusafdelingen af foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien på statens sindssygehospitaler. Det drejer sig om fereier, foreningen ønsker forskellige ferier længder for de forskellige personalekategorier

Mpr nr. A103034 - - Dato : 19180705
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Værksteder og kørsel

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet i Viborg til kommissionen af 1. marts 1915 angående udgifter til kørsel

Mpr nr. A103035 - - Dato : 19180706
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet i Middelfart til kommissionen af 1. marts 1915 angående udgifter til hesteholdet. Bilag mangler.

Mpr nr. A103099 - - Dato : 19180706
Forfatter:Lund, forvalter Tillge, Einer
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brev til forvalter Lund fra Einer Tillge sindssygehospitalet Middelfart. Det drejer sig dels om brændselsprisen dels om privatlivet.

Mpr nr. A103043 - - Dato : 19180710
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brev til hospitalsforvalter Lund fra sindssygehospitalet ved Vordingborg angående brændslskørslen på hospitalet og udgifterne til denne.

Mpr nr. A103031 - - Dato : 19180712
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland til kommissionen af 1. marts 1915 vedrørende hestebestanden og dens anvendelse.

Mpr nr. A103033 - - Dato : 19180713
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til kommissionen af 1. marts 1915 angående hesteholdet og dets anvendelse.

Mpr nr. A103032 - - Dato : 19180716
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 vedrørende udgifter til hesteholdet.

Mpr nr. A103109A - - Dato : 19180719
Forfatter:af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte økonomiudvalg, Det Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse til den 24. juli kl. 010.30i det af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte økonomiudvalg. Sendt til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103025 - - Dato : 19180720
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Ekstrakt vedrørende udgifter til køreheste samt til kørsel undenfor landbruget for sindssygehospitalet ved Vordingborg.

Mpr nr. A103057 - - Dato : 19180917
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Svar på forespørgsel angående leje af et spand heste, hvilket ikke kan lade sig gøre for tiden på grund af mangel på heste i Århus.

Mpr nr. A103054 - - Dato : 19181014
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Liste over ændringer til besørget bud fra hospitalet til Århus. Postbesørgelse

Mpr nr. A103055 - - Dato : 19181017
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Liste over ærinder til besørget bud fra hospitalet til Århus. Postbesørgelse

Mpr nr. A103056 - - Dato : 19181021
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Lister over ærinder til besørget bud fra hospitalet til Århus på de nedenævnte datoer. Postbesørgelese 21/10 24/10 28/10 31/10 7/11 18/11 21/11

Mpr nr. A103016 - - Dato : 19181126
Forfatter:Larsen, Anders Kommissionen af 1. marts 1915, formanden
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra Anders Larsen Holbæk til formanden for kommissionen af 1. marts 1915 ansående hesteholdet på hospitalet i Nykøbing.

Mpr nr. A103109B - - Dato : 19181204
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brevveksling. Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående hesteholdet

Mpr nr. A103017 - - Dato : 19181206
Forfatter:Hauch, H, Asmildkloster landbrugsskole af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra H. Hauch Asmildkloster landbrugsskole til kommissionen af 1. marts 1915 angående hesteholdet ved Århushospitalet.

Mpr nr. A103015 - - Dato : 19181224
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen på sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 anslåede udgifterne til køreheste og posthest.

Mpr nr. A103037 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab vedrørende landbrug samt kørsel og hestehold i året 1917-18 for sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland. Udspecificeret fortjeneste ved henholdsvis landbrug og kørsel (til vognmandstakst).

Mpr nr. A103102 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Fodring af heste. Køreheste, arbejdsheste, gartnerhest, posthest. Priser og mængder på fodret pr dag og pr år.

Mpr nr. A103103 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Notater vedrørende hesteholdet. Ingen konkrete oplysninger.

Mpr nr. A103038 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Ekstrakt af regnskabet vedrørende driften af landbruget under sindssygehospitalet ved Vordingborg i finansåret 1917-18.

Mpr nr. A103027 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab vedrørende haven og landbruget ved sindssygehospitalet i Middelfart. 1917-18.

Mpr nr. A103041 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Notater vedrørende kørselsudgifter

Mpr nr. A103011 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab for avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1917-18.

Mpr nr. A103001 - - Dato : 19190310
Forfatter:Drechel Drechsel Lunn, forvalter Drecher
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Brevveksling. Brev fra kommunen (Drecher, Drechel, Drechsel) til forvalter Lunn angående en koncept til et særvotum.

Mpr nr. A103010 - - Dato : 19190312
Forfatter:Drechsel, borgmester af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brevveksling. Brev fra borgmester Drechsel i Århus til kommmissionen af 1. marts 1915 angående hospitalets hestehold.

Mpr nr. A103008 - - Dato : 19190412
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse. Møde i kommissionen af 1. marts 1915 den 25. april 1919 kl. 10.30.

Mpr nr. A103007 - - Dato : 19190412
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse. Møde i økonomiudvalget nedsat af kommissionen af 1. marts 1915 torsdag den 24. april kl. 10.30.

Mpr nr. A103050 - - Dato : 19190811
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Udkast til betænkning fra kommissionen af 1. marts 1915. Betænkningen indeholder en vudering af postbesørgelsen samt af hesteholdets størrelse

Mpr nr. A103047 - - Dato : 19190815
Forfatter:Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr landbrug

Tekst:
Tilsyneladende følgebrev til nr 103-046. fra sindssygehospitalet ved Århus til kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915. Accept af at hesteantallet nedsættes, hvis det tilsvarende finder sted på de øvrige hospitaler.

Mpr nr. A103051 - - Dato : 19190816
Forfatter:Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Brev til kontorchef Lundbye angående kommissionsbetænkningsudkastet

Mpr nr. A103024 - - Dato : 19199999
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Kørselsudgifter på statens sindssygehospitaler i 1916-17 og 1917-18

Mpr nr. A103003 - - Dato : 19199999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold, postkørsel. Udkast til svar på udkast til kommissionsbetænkning.

Mpr nr. A103014 - - Dato : 19199999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Indstilling fra kommissionen af 1. marts 1915 angående postbesørgelsen og hesteholdet.

Mpr nr. A103004 - - Dato : 19199999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold. Kommissionen af 1. marts 1915. udkast til betænkning.

Mpr nr. A103045 - - Dato : 19220310
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra sindssygehospitalet ved Vorsingborg til hospitalsforvalter Lund Århus. Indeholder bemærkninger om tiderne samt underretningen om en driftsplan for markbruget.

Mpr nr. A103146 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Notater vedrørende lønforhøjelse for kontorassistenter og forvalter.

Mpr nr. A103065 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug Notater vedrørende et spørgeskema om landbruget. Bla.a. angående antallet af tønder svineæde, der er anvendt til svinefodring.

Mpr nr. A103061 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgeskema vedrørende landbruget. Oplyser om arealets anvendelse, besætningens størrelse og sammensætning, køb og salg af korn og foderstoffer og arbejdskraft.

Mpr nr. A103028 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Notater vedrørende patientforhold.

Mpr nr. A103053 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Et tilbud til hospitalet om at købe to heste, som hospitalet hidtil har lejet.

Mpr nr. A103026 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Antal funktionærer og antal patienter på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A103150 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Forskellige arbejder, der bør foretages snarest.

Mpr nr. A103151 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Notater vedrørende vedligeholdelsesarbejder og fornyelser af hospitalet bygninger.

Mpr nr. A103134 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Udkast til budget for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A103149 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Notater vedrørende institutionen Råmosegårds forfatning bygningsmæssigt.

Mpr nr. A103005 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Medhjælp. Antal karle på sindssygehospitalerne. Sadelmagerarbejde 1916-17. Oversigt over hvad der gennemsnitligt dagligt pr. patient er betalt til medhjælp på statens sindssygehospitaler i finansåret 1915-16

Mpr nr. A103100 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Notater vedrørende postbesørgelsen. Den nødvendige kørsel med heste fra sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A103145 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Nuværende løn, hvad kommisionen vedtog foreløbig i sidste møde, hvad kommisionen henstilles nu at foreslå.

Mpr nr. A103135 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udkast til regnskabsaflæggelse og bogføring på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A103048 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Landbruget. Ulæselig håndskrift

Mpr nr. A103138 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Berv til direktionen for Oringe hospital fra hovedbestyrelsen for funktionærer under økonomien på statens sindssygehospitaler er angående ønsket om at få udleveret overtrækstøj til håndværkere i lighed med maskinpersonalet.

Mpr nr. A103080 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1915-16.

Mpr nr. A103046 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hesteholdets anvendelse. En detaljeret gennemgang af kørselsopgaverne for hospitalets heste. Argumentation for at flere heste er nødvendige en de fire, som forstander Hauch mener er tilstrækkelige. Der er to ark.

Mpr nr. A103076 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A103078 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1914-15.

Mpr nr. A103006 - - Dato : 99999999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold. Kommissionen af 1. marts 1915. Udkast ti betænkning vedrørende hesteholdet.

Mpr nr. A103002 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hesteregnskab. Udgifter til transport. 1917-18.

Mpr nr. A103077 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A103117 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus. Der er specifiseret 19 spørgsmål.

Mpr nr. A103122 - - Dato : 99999999
Forfatter:Lund, Jens
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jens Lunds svar, som belv oplæst i kommissionsmødet. Kvægholdet bør ikke afskaffes. Runkelroefrøavl er for usikker i udbytte. Der kan ikke såes hvede efter runkelreofrø. Landbrug.

Mpr nr. A103124 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hauch, forstander Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Bemærkninger til forstander Hauchs vurdering af regnskaberne for landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus underskrevet af forvalter Lund.

Mpr nr. A103029 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab for et hestehold.

Mpr nr. A103110 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Beskrivelse af hestenes arbejde. Argumentation af nødvendigheden af mindst seks heste på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103133 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Oversigt vedrørende lønninger for plejepersonale.

Mpr nr. A103081 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Bemærkninger til regnskab over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14. Iflg. forstander Hauch er indtægt ved hestefoding 300 kr for høj, indtægt for mælk 900 kr for høj, beholdningerne pr. 1. april 1913 er fejlagtigt indtægtsført, madaffaldet er ansat for lavt i pris.

Mpr nr. A103083 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Avlsvæsnet. Notater til forstander Hauchs kritikpunkter af regnskabet for finansåret 1913-14. Foder til hestene, prisen på mælk, førsel af begyndelsbeholdningerne pr 1/4 1913 både som udgift og indtægt i regnskabet, svineregnskabet, udgiften til daglejerhjælp, indkøb af grise, svineæden mælkemængden.

Mpr nr. A103087 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Bemærkninger til regnskabet over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i 1913-14. Pris på hestefoderet, indtægt ved mælk, beholdningerne pr 1/4 1913, Pris på svineæden.

Mpr nr. A103084 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Notater vedrørende landbruget. Større kartoffeldyrkning, nedlæggelse af koholdet, svineæden til grise, prisen på madaffald.

Mpr nr. A103072 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffaldstøndernes størrelse samt kommentarer til forskellen i ansatte priser på madaffald i Viborg og Århus. Priserne på hestenes fodring. Markernes tilsåning.

Mpr nr. A103074 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Kommissionsbetænkning vedrørende madaffaldstøndernes størrelse i Århus samt priserne på madaffaldet ansat i regnskabet. Kommissionen mener ikke, at der er holdt egentlig licitation i Århus.

Mpr nr. A103111 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Notater vedrørende kørehestenes arbejdsområder. Argumentation for 5 heste til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103104 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Priser på have, havrehalm og rughalm.

Mpr nr. A103060 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Notater vedrørende landbruget.

Mpr nr. A103105 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Arealets fordeling på landbrug, haver og bygninger mv. for hospitalerne ved Århus, Middelfart og Vordingborg, samt hesteholdets størrelse de enkelte steder.

Mpr nr. A103094 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Optegnelser vedrørende landbruget. Markerne , hysdyrholdet.