Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 20 poster med søgeordet: A107
Mpr nr. A107011a - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Latrinering ag vandforsyning samt varmeapparatet i Cellerne. C.-XVII a Fra Bygningskommisionens tid. Bl.a indlagt i no.737 tegning af vandledning og 3 overslag. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 719, 720, 737, 813.

Mpr nr. A107011b - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
C.-XVII b Fra Direktionens tid Latrinering ag vandforsyning samt varmeapparatet i Cellerne. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 805, 807, 808, 812 nye arkivnr. ? Efter Bygningskommisionen (reference uvis ) 6, 7, 10, 12, 04, 03, 15.

Mpr nr. A107011 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C.-XVII Latrinering ag vandforsyning samt varmeapparatet i Cellerne.

Mpr nr. A107012 - - Dato : 18500103
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
C.-XVIII Forskelligt Byggeriet vedkommende. A107013 indlagt Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 220, 187, 231, 240, 292, 348, 342,a-c, 369, 439, 451, 386, 407, 418, 422, 430, 428, 643, 646, 471, 473, 478, 485, 489, 496, 508, 522, 529b, 542, 554, 622, 565, 584, 576, 583, 588, 592, 598, 633, 637, 638, 662, 874, 713, 724, 767, 738, 741.

Mpr nr. A107002 - - Dato : 18500607
Forfatter:Bygningskommisionen m.fl
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
C.-X. Licitation over Murstenssleverance Haandvæksarbeider (til hovedbygn) d. 7de juni 1850 bl.a genpart af udbudsmaterialet. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 279, 284, 294a-c, 295, 289, 290, 296, 297, 298, 300, 305, 304, 308, 317,

Mpr nr. A107003 - - Dato : 18500607
Forfatter:B S Brorson
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
ad C. - X Udskrift afLicitationsforretningen den 7 juni 1850over de forskellige haandværksarbejder ved opførelsen af en hovedbygning paa Daareanstaltens grund i Veilbye. Med noteringer om budsum og håndværksmestre.-

Mpr nr. A107004 - - Dato : 18500627
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
C.-XI Licitation over Murstensleverancer og Glarmesterarbeide den 27 juni 1850 Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 316, 309, 318, 325, 346, 375, 390,

Mpr nr. A107001 - - Dato : 18500812
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C.-IX. I anledning af Standsning i byggearbejdet i Sommeren 1850. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 344, 367, 345, 366, 368, 370, 368, 380, 398, 413, 447, 424, 427, ad 432, 454, 434, 439, 471, 459, 548.

Mpr nr. A107006 - - Dato : 18500831
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C.-XIII Forsskellige anskaffelser af materialer uden licitation Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 376, 405, 530, 535, 540, 540d, 549, 552, 610, 625, 640, 648, 695, 747.

Mpr nr. A107005 - - Dato : 18500899
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C.-XII Saugskæreriet. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 358, 364, 482, 499, 488, 489, 501, 510, 514, 525, 529.

Mpr nr. A107007 - - Dato : 18501128
Forfatter:Bygningskommisionen m.fl.
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
C.-XIV Licitation over tømmermaterialer (til side fløene og cellebygning a: udskrift af auktionsprotokollen b.brev fra Simony c:foretegnelse over budsummer og budgivere-. D. Conditioner Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 433, 436, 432, 456, 437, 460, 461, 470

Mpr nr. A107008 - - Dato : 18510210
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
C.-XV Licitation over Haandvæksaarbejderne ( ved sidefløjene og cellerne) NR. 479 Beskrivelse af arbejderne: Litra D Det sydlige endeparti og en tilstødende 2 etages bygning. Litra E. Cellebygning. Litra F: Det nordlige endeparti Litra G: Den til Litra F tilstødende Cellebygning. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: (479), 486, 500, 492, 502, 505, 493, 497, 498, 511, 514, 525, 514, 519.

Mpr nr. A107009 - - Dato : 18510210
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
ad C.-XV - 107008 Udskrift af auktionsprotokol vedr. Licitationen aaf håndværksarbejderne på sidefløje og cellebygninger. Conditioner, overlag og beskrivelse af arbejderne. Liste over budsummer og hvem der fik dem. Arbejderne delt op i 1. Murerarbejdet 2. Tømrerarbejdet 3.Snedkerarbejdet 4. Smedearbejde 5.Malerarbejde. 6.Glæarmesterarbejde 7. Blikkenslagerarbejde.

Mpr nr. A107018 - - Dato : 18510701
Forfatter:Simony, Selmer, Jespersen og Dahl
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overdragelsesforretningen. Gennemgang af mangler og udsatte arbejder.

Mpr nr. A107015 - - Dato : 18510701
Forfatter:Bindesböll m.fl.
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overlag og fortegnelse over manglende og udsatte arbejder Indlagt i 107012

Mpr nr. A107013 - - Dato : 18510802
Forfatter:Bindesböll m.fl
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag og tilbud på malerarbejde indsendt til bigningskommisionen. Indlagt i 107012

Mpr nr. A107014 - - Dato : 18510806
Forfatter:Bindesböll, Selmer
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Brevveksling med Selmernotater (ulæselig) Indlagt i 107012

Mpr nr. A107010 - - Dato : 18510818
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
C.-XVI Licitation over Ringmuren ogLadebygningen samt mere om Ladebygningens opførelse. Overslag og Beregning a107010a Udskrift af auktionsprotokollen med bl.a overslag og arbeidsanvisninger; budsummer og budtagere. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 595, 603, 597, 599, 600, 633,

Mpr nr. A107016 - - Dato : 18520124
Forfatter:Sebelin, Holm m.fl.
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
Forskellige overslag over stakitter og plankeværk. Indlagt i 107012

Mpr nr. A107017 - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer (?)
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hvor vindueslåse og jerngitre anbringes. Indlagt i 107012