Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 87 poster med søgeordet: A108
Mpr nr. A108030 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe:

Tekst:
notat

Mpr nr. A108001 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
D.-I Inventarium Almindelige Beregninger

Mpr nr. A108046 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
D.-VII.-b Inventarium i Badene. Indlagt 108047 - 108049

Mpr nr. A108029 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Møbelskitse.

Mpr nr. A108032 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over spejle fra Cohen ( 462 rd) og Lehmann (521 Rd) 1. Sort. Glas

Mpr nr. A108003 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
D:-III Sengeklæder Skrivelser fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol: nr: 614, 717, 725, 757.

Mpr nr. A108002 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
D:- II Kakkelovne. Noter og overslag 108002a-d Skrivelser fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr. 630, 629, 628, 627, 631, 632, 709, 696

Mpr nr. A108020 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
D.-V -a Beregninger og fortegnelse over Anstaltens behov af Møbler osv. 4 overslag indlagt i lægget: a108021 a108022 a108023 a108024 Indlagt i 108024: div. Skitser, overslag, breve o.l. - 108025 - 108035

Mpr nr. A108041 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
D.- VII Forskelligt Inventarium. Indlagt: a108042 a108043 a108044

Mpr nr. A108015 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Navnelist på 157 personer, formodentlig syersker, med reference til Johansen, Haar, Reiningshaus og møller. Ved en del er nævnt hvad de har syet. Udateret, men formodentlig fra 1852 Indlagt i a108007

Mpr nr. A108007 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Daareanstalten (Syetøi) indlagt i 108006

Mpr nr. A108005i - - Dato : 0
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Køkkendrejl, udtaget i forening med Hr. Bøgild

Mpr nr. A108005h - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Overslag over det under C anførte Linnedinventarioum. Mærket F bl.a. dækketøj og lagner.. Indlagt i A108005

Mpr nr. A108005 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
D.-IV b. Forskelligt til Linned og beklædningsinventartiets anskaffelse henhørende. Sager fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr: 657, 740, 764, 750.

Mpr nr. A108016 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Liste/ sammentælling af bebklædningsgenstande. 2 kolonner A og B, næsten identiske (?) Indlagt i a108007

Mpr nr. A108028 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
møbelskitse

Mpr nr. A108050 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
D.-VII.-c Sproitevæsen Taarnuhr.

Mpr nr. A108048 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag over bekostningen ved anlægget af badene sammentalt til Rbd. 1194.4.4

Mpr nr. A108027 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
møbelskitser

Mpr nr. A108038 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Notat af ? De af mig for regning a Dåreanstalten ved Aarhus berstilte inventariegjenstande vil paa det nærmeste andrage… usammentalt liste liste over yderlige gjenstande

Mpr nr. A108022 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag nr 2 over Møblement og dertil hørende inventarium til patientbygningen mm Liste over Møbelmodeller , placering og antal. Indeholder også ting som kamme, termometre og fuglebure.

Mpr nr. A108000 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
D Anstaltens anlæg Inventarium

Mpr nr. A108036 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
D.-VI Inventarium til Kjølkken, Vaskeri o.a. Økonomibrug Indlagt : a108037 - a108040 Sager fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forvhandlingsprotokol: Nr.: 591, 734, 722, 614, 694

Mpr nr. A108043 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Overslag over Asylets Forsyning med Kirugiskle instrumenter og deslige gjenstande.

Mpr nr. A108042 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
D.-VII-a Til Patienternes sysselsættelse og Adspredelse samt Appareter til behandling og dertil hørende indretninger. A108043 - a108045

Mpr nr. A108021 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Specifikation af de enkelte Lokalers Besætning med møblement og andet løsøre. Overslag nr. 1 47 sider Gennemgang af hvert rum! A: Mandfolkeafdelingen Afdeling B. Afdelingen C Celleafdelingen D B: Fruentimmerafdelingen. B,C,D, C: Embedsmænd og betjente A:Reservelægen, B: Overopsynsmanden. C: Overopsynskonen D: Bogholderen E: Oldfruen F: Kogejomfruen G:Gartneren H: Skriveren J Mandlige oppasser værelse K: Kvindelige oppasseres værelse. L: Badebetjentens værelse. M: Vaske og Køkkenpigerne N: Portneren O: Karlekammer og folkestue. D: Andre Lokaler A: Fremmedværelset B: Forreste Badeværelse C: Badeværelser ved cellerne D: Liglokalet E: Vestibule og trappegang.

Mpr nr. A108001b - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Omtrentlig beregning over omkostningerne ved anskaffelsen af Inventarium til Den Jydske Daareanstalt. Man regner med en total på 30.000 rdl.

Mpr nr. A108001c - - Dato : 0
Forfatter:Selmer ?
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kladde til inventarieberegning med noter. Her regnes me 25.000 rdl.

Mpr nr. A108001d - - Dato : 18500207
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Brev til Justitsministeriet , med oversslaget over Inventarium fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr. 232

Mpr nr. A108001e - - Dato : 18500330
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kladde til brev til Justitsministeriet fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr. 252

Mpr nr. A108012 - - Dato : 18500524
Forfatter:A. Johansen
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Kvitteing for Færdiggjort linned modtaget fra Frk. Reinninghaus. indlagt i 108006 og 007

Mpr nr. A108052 - - Dato : 18501122
Forfatter:H Kyhl.
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Notat og oversslag på Taarnuhr til 1000 rbd. I Commisionens forhandlingsprotokol er tilføjet ved pkt (ad 448) at de besluttede at lade Selmer underhandle prisen med Urmager Kyhl, og det er åbenbart lykkedes vældig godt for et nyt tilbud: a108052a lyder kun på 450 Rbd. Fremlagt i Bygningskommisionen i henhold til protokol nr. 448, 626, 649, 662

Mpr nr. A108031 - - Dato : 18501224
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over apteringsarbejdet til klubben Polyhymnia

Mpr nr. A108004 - - Dato : 18510112
Forfatter:B. Bodenhoff
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
D.-IV Linned og Beklædningsgenstande D.- IV.a Fortegnelse over Gejenstande af Linned og Beklædningsgenstande til Asylet for Helbredelige sindssvage ved Aarhus. Delt op i kolonner med beskrivelse, pris pr. stk., anskaffelse pr patient og i alt, materialemængde, pris: materialer , tillæg og syning og i alt. A: Bekldningsgenstande 1.Fruentimmere og 2. Mandfolk begge delt op 2 (?) betalingsklasser. 3. Tjenestepersonalet B: Dækketøj C: Andet Linnedinventarium.

Mpr nr. A108007a - - Dato : 18510318
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Til Daareanstalten vil blive følgende ting at sye: 2 lister/noter

Mpr nr. A108006a - - Dato : 18510524
Forfatter:A Harpöth , Sanne Engelholdt
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev til bygningskommisionen. Ansøgning med anbefalinger. Indlagt i a108006

Mpr nr. A108044 - - Dato : 18510623
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag over Apparater til Patienternes sysselsættelse og adspredelse. A: snedkervværksted B: Skomageri C:Skrædder D: Træskomager E: Væveri F: Drejeri. A108044a Følgeseddel Rbd:58.2.12

Mpr nr. A108040 - - Dato : 18510803
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. Landbrug

Tekst:
Overslag over anskaffelser til Avlsbygningen: Skrevet på Moesgaard af Ramshøj (?) Man når frem til 1064 .2 rbd

Mpr nr. A108006d - - Dato : 18511125
Forfatter:H Selmer
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev til Goldsmidth. Brev ang. Overslag på beklædningsinventariet. Indlagt i 108006

Mpr nr. A108023d - - Dato : 18511199
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over licitationen over møbler i begyndelsen af nov. 1851 Man når frem til et overskud i forh. Til budgettet, og foreslår anvendelsen af et beløb på 800 rd

Mpr nr. A108006b - - Dato : 18511208
Forfatter:Aage Otterstrøm
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev til Fuldmægtig Otterstrøm Forespørgsel om hvorvidt hans tante, Enkefru Gundlach kan komme i betragtning til uddelingen af syearbejder. …da hun har flere børn, og kun en lille pension…

Mpr nr. A108003a - - Dato : 18511223
Forfatter:Haunstrup
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag fra Haunstrup over diverse sængeklædninger. Indlagt notat fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr 727, 743 og kopi af brev nr 744 fra 23 febr. 1852 hvori det meddeles at hans tilbud antages.

Mpr nr. A108023 - - Dato : /font>18511299
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag nr 3 over Møblement og dertil hørende inventarium relaterende til Licitationen i dec 1851 Indeholder 4 overslag/noter mrk 108023a,b,c,d.

Mpr nr. A108005c - - Dato : 18511299
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Til Kontrol med de ved Licitationen i Dec 1851 antagne varer. Skema med mængder og leverandører. Indlagt i A108005

Mpr nr. A108019 - - Dato : 18511299
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
D.-IV-c Tilbud ved Licitationen over Lærreder m.m. i dec. 1851 Sager fremlagt i bygningskommisionen i henhold til forhandlingsprotokol: nr: 664,665,660, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673a, 673b, 674, 675, 766, 677, 678, 679 ,697, 698, 699, 700, [682, 701], [684, 702 ], 703, 704, 706, 708, 681, 726, 723.

Mpr nr. A108005d - - Dato : 18511299
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Overslag over Beklædningsinventariet mærket D indlagt i A108005

Mpr nr. A108023c - - Dato : 18519999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over møbelanskaffelser relaterende til numrende i 108022 med calc minimum og maksimumpriser.

Mpr nr. A108005b - - Dato : 18519999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
om udfaldet af Leverancer af beklædningsgenstande. Skema der sammenstiller bestillinger og leverancer. Indlagt i A108005

Mpr nr. A108023b - - Dato : 18519999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over møbelanskaffelser relaterende til numrende i 108022

Mpr nr. A108006c - - Dato : 18520115
Forfatter:Trin Secher
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev til Commisionen . Ansøgning om syarbejde. Indlagt i 108006

Mpr nr. A108006 - - Dato : 18520121
Forfatter:Goldsmidth
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
D.-IV-d Syningen vedkommende. nr. 732 Forslag til Fremgangsmåde ved syningen af Linned. Af Goldsmidth. Notat af Selmer Indlagt i 108006: 108007 - 108018

Mpr nr. A108002e - - Dato : 18520124
Forfatter: Otto m Beck
Emnegruppe: regnskaber

Tekst:
6 sager m. Noter og Fragtbreve fra Otto m Beck Stilet til Prokurator Dahl om leveringer med skibet Anders Sandø Ørsted.

Mpr nr. A108047 - - Dato : 18520130
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag over indretningen af Filialjkøkkenrum og Baderum ved Daareanstalten. Tilsammen rbd: 1000 Fremlagt i Bygningskommisionen i henhold til protokol nr. 739

Mpr nr. A108003b - - Dato : 18520220
Forfatter:Bøgild, Selmer , Haunstrup
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Omslag mærket E Forskellige Overslag og conditioner omkring leveringen af sengetøj og Ordrebekræftelse fra Haunstrup til Selmer. Indlagt i overslag 2 stk stofbrøver mærket nr.1 og nr.2-*

Mpr nr. A108019a - - Dato : 18520224
Forfatter:Chr Basse
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev og fragtbrev vedr. levering af 2 baller lærred

Mpr nr. A108019b - - Dato : 18520226
Forfatter:Simonsen og Weel
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Faktura og Fragtbrev, stilet til Goldsmidth, Fra Simonsen og Weel

Mpr nr. A108019c - - Dato : 18520301
Forfatter:M. Grøn og søn
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Følgeseddel på 359½ alen ubleget R?

Mpr nr. A108008 - - Dato : 18520304
Forfatter:Goldsmidth, Haar, A.k. Møller, S. Reininghaus, fru Johansen
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Modtaget linned fra Simonsen og Weel: 6368½ alen bleget lærred. 108008a-k 11 Kviteringer for modtagelse af linnedmaterialer ved fordelingen til syerskerne. Indlagt i 108006

Mpr nr. A108005e - - Dato : 18520326
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Fortegnelse over Gjenstande til Beklædningsinventariet som Foreslås til Anskaffelse. Indlagt i A108005

Mpr nr. A108005g - - Dato : 18520330
Forfatter:M P Bruun
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev fra Bruun ang. Leverance, med specifikationer. Kommentar af Simony Indlagt i A108005

Mpr nr. A108019d - - Dato : 18520331
Forfatter:H. Selmer
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev til Goldsmidt vedr. stofleverancerne

Mpr nr. A108037 - - Dato : 18520399
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Efter at flere af de indgivne fforslag er reducerte vil disse summer andrage: Isenkram (Bilag 1) Rbd: 338.5.4 Nysølv (bilag 2 ) - 119.4.- Fajance ( bilag 3a) - 156.4.5 Sten og Lertøj (bilag 3b) - 89.2.14 Glasvarer (bilag 4 ) - 111.-.- Kobbersmedearbejde (5) - 240.4.- Blikkenslagerarbejde (6) - 200.3.12 Bødkerarbejde - 110.3.- Snedkerarbejde (8) 334.1.- Børstenbinderarbejde - 134.3.- Kurvemagerarbejde (10) - 49.2.- Justeret mål og vægt (11) - 63.2.8 Af inventariesorter vil endvidere udfordres følgende: liste med forskelligt . Eks. Kulkasser og musefælder, høvlebænke og billard.

Mpr nr. A108005a - - Dato : 18520399
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Fortegnelse over artikler Linnedinventariet leveret i marts 1852 indlagt overslag og noter Indlagt i A108005

Mpr nr. A108049 - - Dato : 18520401
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Sammenlignende overslag over 2de Maader hvorpaa de store Badekamre kan blive forsikrede med Varmt Vand; Den ene Maade ved at indmure en kjedel med tilbehør til dette Brug i selve hovedbygningen; den anden Maade ved at koge vandet ved Hjælp af den i Vasskehuset anbragte Dampkjedel, og derfra at lede dette under jorden i en lukket rende til de attraede steder.

Mpr nr. A108017 - - Dato : 18520406
Forfatter:Goldsmidth, Møller og Reininghaus.
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Materialetildeling , kvitteret. Reininghaus og a108017a : A. K. Møller Indlagt i a108007

Mpr nr. A108025 - - Dato : 18520418
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over div møbler, bl reoler for 169 rbd.

Mpr nr. A108035 - - Dato : 18520418
Forfatter:P. Nørgaard
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Brev til Simony: Iflg, opfordring af hr prokurator Dahl tillader jeg mig at sende prøver af disse manufakturvarer til flg priser ….-

Mpr nr. A108019e - - Dato : 18520421
Forfatter:Simonsen og Weel
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Følgeseddel stilet til Goldsmidth

Mpr nr. A108033 - - Dato : 18520421
Forfatter:F Lehmann
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Følgeseddel til Bøgild Spejlglas

Mpr nr. A108034 - - Dato : 18520423
Forfatter:P. Nørgaard
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Brev til Simony ang prøver på møbelstoffer

Mpr nr. A108026 - - Dato : 18520423
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag på møbler, med noteret bestilling d 29 april 1852

Mpr nr. A108019f - - Dato : 18520423
Forfatter:H Selmer
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev til Goldsmidth ang forsendelse af stoffer fra Munk, Phillipsen og simonsen og Weel. (kontrolsammentælling af mængderne tilføjet)

Mpr nr. A108039 - - Dato : 18520428
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Specifikation af Lamper og Lygter til Asylet ved Aarhus er på 520 rbd Indlagt 108039a Overslag fra Fritz Meyer på 463 rbd indlagt deri 108039b Tegning af portpartiet på Ladebygningen.

Mpr nr. A108009 - - Dato : 18520429
Forfatter:Frk. Harr, Augusta Johansen
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Liste over materialeforbrug 108009 Nr 1-3 3 af fru Johansen kvitterde afleveringslister. 108009a: Notat fra A. Johansen til Fuldmægtig Golsdsmidth indlagt i 108006 og 007

Mpr nr. A108011 - - Dato : 18520429
Forfatter:Goldsmidth, A.K.Møller , Reininghaus , Johansen
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Opstilling af fordeling af materialer til 3 Syersker indlagt i 108006 og 007

Mpr nr. A108001f - - Dato : 18520514
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr. 792 Brev om modtagelse af fremsendt gods

Mpr nr. A108001a - - Dato : 18520599
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Udsigt over hvad der er disponeret af Inventariesummen. A: Beklædningsgenstande. B: Sengeinventarium C: Linnedinventarium D: Møblement. E: Til patienternes Sysselsættelse o.d.s.l. F: Badene G: Kjøkkeninventarium. H: Avlsvæsen og udhuset.

Mpr nr. A108010 - - Dato : 18520605
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Kvittering fra Bøgild til Goldsmidth om et par brugelige lagner til brug ved Daareansalten. indlagt i 108006 og 007

Mpr nr. A108045 - - Dato : 18520629
Forfatter:for Boghandler Otto Schwartz: E Petersen
Emnegruppe: regnskaber

Tekst:
Brev til Dahl Følgeseddel og regning (a108045a ) for billede af hans Majestæt kongen afsendt med Dampskibet Juno. Prisen er Rbd. 5.1.8

Mpr nr. A108007b - - Dato : 18520701
Forfatter:bøgild m.fl
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Regnskab for anvendelsen af det af mig modtagne materialer til beklædningsstykker til Daareanstalten. 6368½ alen bleget lærred. Ikke underskrevet. 3 lister over syerskernes afleveringer. Indlagt i 108006

Mpr nr. A108005f - - Dato : 18520722
Forfatter:Gollschmith
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Regnskab for modtagne materialer til beklædningsgenstande. Indlagt i A108005

Mpr nr. A108051 - - Dato : 18521129
Forfatter:Japmann(?) Weis
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
3 Breve og tilbud til Selmer vedr. brandslukningsudstyr

Mpr nr. A108024 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over udstyr til gangene(?) Spejle, Møbler/snedkerarbejde, møbelbetræk og gardiner, andet. Indlagt div. Skitser, overslag, breve o.l. - 108025 - 108035

Mpr nr. A108023a - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over møbelbestillinger/pris mrk A. 42 punkter referende til Bindesböll / Sørensens møbrltegninger.

Mpr nr. A108014 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Tildelinger af materialer og bestillinger udateret Indlagt i a108007

Mpr nr. A108018 - - Dato : 99999999
Forfatter: Goldsmidth?
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Forslag vedr. Tilskæring og syning. Udateret, men form. 1852. Indlagt i a108007

Mpr nr. A108013 - - Dato : 185200304
Forfatter:Goldsmidth.
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Opgørelse med frk. Reinninghaus. 4 bestillinger og materialetildelinger. indlagt i 108006 og 007