Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 11 poster med søgeordet: A109
Mpr nr. A109004 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Bilag til 109003 HJ 1- HJ 27

Mpr nr. A109000 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Anstaltens anlæg Conducteur Efterregnskab

Mpr nr. A109009 - - Dato : 18500615
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: regenskaber

Tekst:
Udgifter til saadanne bygningsartbeider … der ikke kunde henføres til nogen af de enkelte bygninger, men maattef føres generelt paa hele anlæget. NB. Tillige en oversigt over de andre udgifter til dette byggearbeide. Bilagene er mærkede A -K.
Afsluttet 8 dec 1852
A Jordarbeider Rbd 4288.11.7
B: Inventarier - 2352.2.9
C: Vanledningerne - 389.2.8
D: Grundsten - 934.-.13
E: Sokkelsten - 1209.1.9
F: Kalk - 10067.4.-
G: Kalklædskningen - 457.-.13
H: Sand - 1574.5.-
I Stakitter og Plankeværker.- 1213.5.8
Tilsammen Rbdl 23.177.-.3
K: Summarisk Overssigt , saavelover førnævnte udgifter, som over de udgifter til de forskellige enkelte Bygninger er anvist til udbetaling ved Inspk. Bindesböll.
ABC Hovedfronten Rbd 68214.1.8½
DG Celler og Fløibyg. - 35034.5.17/
HJ Hjøkken og Cotoir byg - 5109.5.4
K Stald og Ringmur - 6674.2.8
I alt Rbdl 138213.2.8 3/4

Mpr nr. a109010 - - Dato : 18500618
Forfatter:
Emnegruppe: regnskaber

Tekst:
Bilag til A109009 nr. AK 1 - 198

Mpr nr. A109007 - - Dato : 18500817
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter til Byggearbejdet ved den jydske Daareanstalt Hovedfront
Bilag mærkede med ABC
Summarisk Oversigt
A: Murerarbejdet Rbd: 16785.5
B: Forskelligt vedr. Murerarb. - 353.1.1
C: Muurmaterialer - 473.4
D: Tømrerarbeidet - 9161.2.4
E: Savskjærerløn - 824.2.12
F: Tømmermaterialer - 18616.4.4½
G - - - 123.-.-
H: Tømmermat. Transport - 819.-.2
I : Snedkerarbeide - 10612.3.15
K: Smede og Jernsstøbearb. - 6432.4.2
L: Malerarbejde - 1842.4.2
M: Blikkenslagerarbejde - 1195.2.9
N: Glarmesterarbejde - 514.5.7
O: Tapetmagerarbeide - 456.-.14
Tilsammen Rbdlr: 68214. 1 .8½

Mpr nr. A109008 - - Dato : 18500911
Forfatter:
Emnegruppe: regnskaber

Tekst:
Bilag til a109007 Nr ABC 1 - ABC 168

Mpr nr. A109003 - - Dato : 18500921
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter til Byggearbeidet ved den jydske Daareanstalt Kjøkken og Contoir - Bygninger
Bilagene mærket HJ
A: Murerarbeide Rbd: 1869.2.4
B: Tømrerarbeide 998.2.12
C: Snedkerarbeide 827..14
D: Smede og Jernstøberarbeide 841.4.10
E: Maler, Blikkenslager, Glarmester og Tapetmagerarbeide 574.-.9
Tilsammen Rbdl: 5109.5.4

Mpr nr. A109002 - - Dato : 18510326
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Bilag til 109001 Mrk. DG 1 - DG 132

Mpr nr. A109001 - - Dato : 18510517
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter til Byggearbejdet ved den jydske Daareanstalt Celle og Fløjbygningen
Bilag mærkede med D. G.
Summarisk Oversigt
A: Murerarbejdet Rbd: 10802,2,14
B: Forskelligt vedr. Murerarb. - 546.2. 8
C: Muurmaterialer - 919.
D: Tømrerarbeidet - 3742.2.
E: Savskjærerløn - 503.4.15
F: Tømmermaterialer - 8954.2.15
G - - - 21. . 2
H: Tømmermat. Transport - 400. 5.9.
I : Snedkerarbeide - 3664.3.14/
K: Smede og Jernsstøbearb. - 3934.4.15
L: Malerarbejde - 528.
M: Blikkenslagerarbejde - 752.5.6½
N: Glarmesterarbejde - 263.5.14
Tilsammen Rbdlr: 35 037.5.1 1/4

Mpr nr. A109006 - - Dato : 18511007
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Bilag til 109005 Nr K1 - K28

Mpr nr. A109005 - - Dato : 18511007
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter til Byggearbeidet ved den jydske Daareanstalt Staldbygning og Ringmur Bilag merkedemed K
A: Murerarbeide Rbd: 2899.-.-
B: Tømrerarbeide 2919.2.4
C: Snedkerarbeide 448.1.12
D: Smede og Jernstøberarbeide 238.-.8
E: Maler, Blikkenslager, Glarmester 169.4.-
Tilsammen Rbdlr. 6674.2.8