Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 109 poster med søgeordet: A121
Mpr nr. A121073 - - Dato : 18540923
Forfatter:Theilemann, arkitekt
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Skrivelse fra arkitekt Thielemann til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående konstruktionen af nogle vandledningsrender i forbindelse med avlsgården samt makadamisering af ydergården

Mpr nr. A121074 - - Dato : 18540926
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Introduktion af bygningsinspektør Thielemanns forslag til anlæggelse af nogle vandrender i forbindelse med hospitalets bygninger i en kortfattet skrivelse til forvalter Bøggild sendt fra direktionen. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121075 - - Dato : 18540930
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Skrivelse til justitsministeriet i anledning af en bevilling som er ydet til konstruktion af nogle vandrender på sindssygehospitalet ved Århus. Der ansøges om en tillægsbevilling hertil jvf. et medfølgende bilag indeholdende en teknisk gennemgang af de yderligere byggearbejder. Sendt fra direktionen

Mpr nr. A121076 - - Dato : 18541013
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budget

Tekst:
opr. Jn 104/1854 Til Direktionen Approberer ændringsforslag fra Bygningsinspecteur Thielemann, vedr. Vandafledning, brolægning og makadamisering for i alt 1928 rbd.

Mpr nr. A121104 - - Dato : 18560218
Forfatter:Bogholder Borch og h. Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
Div. Bilag vedr. grudkøb .

Mpr nr. A121108 - - Dato : 18569999
Forfatter:direktionen , herredsfogeden mflr.
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Læg mærket: Dokumenter uden videre værdie vedkommende de tilkjøbte ejendomme. Indeholder div skøder og panteoblogationer tilbage fra 1842. Hvorforde er arkiveret som uden værdi er uvist. Bør nærmere gennemgås. Indlagt bl.a. 121109

Mpr nr. A121052 - - Dato : 18570117
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Psykikatet. Indberetning til Århus Stiftspsykikat om sundedstilstande på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121053 - - Dato : 18570219
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Beretning om sindssygehospitalet ved Århus i 1856. Ialt 6 stk. bilag medfølger

Mpr nr. A121041 - - Dato : 18570305
Forfatter:Gaskompani, Det Danske
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Skrivelse fra Det Danske Gaskompani til sindssygehospitalet ved Århus medfølgende et tilbud om gaslevering.

Mpr nr. A121050 - - Dato : 18570307
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse fra justitsministeriet til overlæge Selmer hvori denne bedes indsende sin bestalling til fornyelse. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121051 - - Dato : 18570311
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Følgeskrivelse til justitsministeriet fra overlæge Selmer medfølgende hans bestalling, som indsendes til fornyelse. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121031 - - Dato : 18570325
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus hvori en fortegnelse over de på hospitalet ansatte, som har krav på lønningstillæg, bedes indsendt til ministeriet.

Mpr nr. A121047 - - Dato : 18570327
Forfatter:Ingerslev, godsejer Selmer, overlæge
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Skrivelse fra godsejer Ingerslev til overlæge Selmer i anledning af spørgsmålet om, hvorvidt sindssygehospitalet ved Århus skal have leveret gas til belysning fra Det danske gaskompani.

Mpr nr. A121011 - - Dato : 18570329
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Følgeskrivelse fra forvalteren og bogholderen til direktionen i anledning af oversendelsen af regnskabet for finansåret 1856-57 samt inventarfortegnelse og biblioteksfortegnelse, hvorfor der udbedes kvittering meddelt. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121032 - - Dato : 18570331
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Følgeskrivelse der introducerer ialt 4 administrative sagsakter til den øvrige direktion fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus. Kommentarer hertil fra hvert af de øvrige direktionsmedlemmer er vedføjet.

Mpr nr. A121033 - - Dato : 18570406
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Skrivelse medfølgende en oversigt indeholdende fortegnelse over de embedsmænd på sindssyghospitalet ved Århus som har krav på løntillæg i indeværende finansår jvf. justitsministeriets begæring herom dateret den 25/3 1857.

Mpr nr. A121007 - - Dato : 18570430
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Regnskab. Regnskab for vask i finansåret 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121005 - - Dato : 18570430
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Regnskab. Regnskab for brændsel i finansåret 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121006 - - Dato : 18570430
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Regnskab. Regnskab for belysning i finansåret 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121018 - - Dato : 18570430
Forfatter:Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Personale. Skrivelse hvori reservelæge Blichert opsiger sin stilling på sindssygehospitalet ved Århus med 3 måneders varsel. Brevet er stilet til direktionen.

Mpr nr. A121004 - - Dato : 18570430
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab for viktualier i finansåret 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121017 - - Dato : 18570511
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra justitsministeriet hvori direktionen for sindssygehospitalet afkræves beløbet 107 rdl. 12 sk i anledning af en opgørelse af de forskudte lønudgifter i finansåret 1855.

Mpr nr. A121019 - - Dato : 18570511
Forfatter:Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse fra direktionen til reservelæge Blichert hvori modtagelsen af dennes opsigelse bekræftes. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121020 - - Dato : 18570512
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Personale. Annonce vedrørende den ledige reservelægestilling indrykket tre gange i Berlingske Tidende. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121016 - - Dato : 18570520
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet udbeder sig herved budgettet for sindssygehospitalets drift i finansåret 1858-59 indsendt snarest mulig og senest inden udgangen af juni.

Mpr nr. A121009 - - Dato : 18570523
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientforhold. Regnskab over beløb, der i henhold til regulativets s 26 er udbetalt i arbejdsgodtgørelse til patienter på 3. forplejningsklasse i 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121014 - - Dato : 18570528
Forfatter:Hjortshøj, lærer
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Skrivelse fra lærer Hjortshøj Vejlby til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus hvori han indvilliger i at påtage sig hvervet som kirkesanger ved Hospitalets kapel under i brevet nærmere stillede betingelser.

Mpr nr. A121001 - - Dato : 18570530
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Beretning om sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1856-57

Mpr nr. A121002 - - Dato : 18570530
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter for sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1856-57

Mpr nr. A121015 - - Dato : 18570530
Forfatter:Hjortshøj, lærer
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Brev til lærer Hjortshøj fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus hvori ansættelsen af denne ved kapellet på de stillede betingelser bekræftes.

Mpr nr. A121079 - - Dato : 18570603
Forfatter:H J Sorgenfrei, Tinnig(?) og ? Inspectionen paa Randers Hospital
Emnegruppe: Administrationen

Tekst:
opr. JN 63/1857 Til Direktionen vedr. samarbejde med den nye anstalt for uhelbredeligt syge i Nørrejylland << kan optage 8 kvinder og 12 mandspersoner fra Rander Hospital

Mpr nr. A121037 - - Dato : 18570605
Forfatter:
Emnegruppe: lønninger

Tekst:
Lønninger. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus hvori de ansatte på hospitalet, som har krav på løntillæg iflg. lov af 15. februar 1857 nævnes med det beløb som tilkommer dem.

Mpr nr. A121038 - - Dato : 18570610
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Følgeskrivelse i forbindelse med rundsendelse af ialt tre administrative sager til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121081 - - Dato : 18570612
Forfatter:J Bøgild
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
opr. JN 75/1857 Forslag angaaende adskilligeUdgifter … ved Anstaltens Drift i Finansåret 1858/59 <<< ad. Conto II: Bespisningen <<< ad Conto VIII : Contoirhold <<< ad. Conto IX Vedligehold af Inventarie. <<< ad. Conto X Bygn. Vedligholdlse <<< ad. Conto XI Renovation <<< ad. Conto XII Veie og Hegn <<< ad. Conto XIII Heste og Kreaturhold mv. <<< ad. Conto XV Skatter og Afgifter. <<

Mpr nr. A121065 - - Dato : 18570612
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forslag til ændringer af udgiftsposter i forhold til det sidst vedtagne budget. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121061 - - Dato : 18570612
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Budget. Tilføjelse til budgetforslaget for finansåret 1858-59 vedrørende reparation af hospitalets ladebygning. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121043 - - Dato : 18570616
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Overslag over hvorvidt det kunne være fordelagtigt for sindssygehospitalet ved Århus at blive belyst ved gas udarbejdet af forvalter Bøggild.

Mpr nr. A121044 - - Dato : 18570622
Forfatter:Poulsen, justitsråd
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af et tilbud fra Det danske Gaskompani om levering af gas til hospitalet. Sendt til justitsråd Poulsen Flensborg.

Mpr nr. A121039 - - Dato : 18570625
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Skrivelse fra overlæge Selmer til justitsministeriet angående beregningen af det løntillæg som tilkommer ham iflg. lov af 15. februar 1857. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121080 - - Dato : 18570627
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
opr. JN 75/1857 <<< til Justitsministeriet <<< Bemærkninger til Budgettet for 1858/59

Mpr nr. A121040 - - Dato : 18570709
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra justitsministeriet i anledning af det i lov af 15. februar anordnede løntillæg til en række ansatte på hospitalet her specielt en rettelse af det tidligere meddelte lønbeløb, som skal tildeles overlægen.

Mpr nr. A121077 - - Dato : 18570710
Forfatter:Boesin (?) Hertz R….?
Emnegruppe:

Tekst:
opr. JN 104/1854 Til Direktionen … I Forbindelse med Brev fra Justitsministeriet ..? Måske vedr. kapel?

Mpr nr. A121082 - - Dato : 18570710
Forfatter:Justitsministeriet / Simony
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
opr. JN 75/1857 Svar på Bøgilds Forslag

Mpr nr. A121059 - - Dato : 18570710
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Skrivelse fra justitsministeriet i anledningen af budgetlægningen for året 1858-59. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121021 - - Dato : 18570715
Forfatter:Gædeken, C G, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Læge C. G. Gædeken ansøger i skrivelse til direktionen om ansættelse som reservelæge på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121045 - - Dato : 18570718
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Brev fra Det danske Gaskompani angående levering af gas til sindssygehospitalet ved Århus. Det er stilet til direktionen.

Mpr nr. A121022 - - Dato : 18570719
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Ledsagebrev fra overlæge Selmer til de øvrige medlemmer i direktionen som introducerer budgetforslaget for det kommende finansår med tilhørende motiveringer og bilag til gennemsyn. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121078 - - Dato : 18570720
Forfatter:Peter Selens og N Dolberg
Emnegruppe:

Tekst:
oprindeligt JN 92/1857 Henvendelse fra Horsens Hospital, via Aarhus Stiftsøvrighed til Direktionen om samarbejde med den nye anstalt for uhelbredeligt syge i ??

Mpr nr. A121024 - - Dato : 18570720
Forfatter:Gædeken, læge Selmer, overlæge Lund, cand. med.
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Personale. Brev fra læge Gædeken til overlæge Selmer, hvori denne meddeler, at han som volontør i sit eget sted kan anbefale cand. med. Lund, som har erklæret sig villig hertil.

Mpr nr. A121083 - - Dato : 18570725
Forfatter:Johs. Bøgild
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
opr. JN 75/1857 Overslag over Indtægter og Udgifter … basseret på et Pastientantal af 130, for Finantsaaret 1858/59

Mpr nr. A121054 - - Dato : 18570725
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter på sindssygehospitalet ved Århus beregnet efter et patienttal på 130 for finansåret 1858-59. 10 stk. bilag medfølger.

Mpr nr. A121025 - - Dato : 18570805
Forfatter:Selmer, overlæge kongelige sunhedskollegium, Det
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse fra overlæge Selmer til Det kongelige sundhedskollegium hvori vanskelighederne ved at reservelæge posten besat fremførs. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121026 - - Dato : 18570806
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse til justitsministeriet i anledning af nybesættelse af reservelægestillingen på sindssygehospitalet ved Århus. hvori vanskeligheden med at få denne stilling besat fremføres.

Mpr nr. A121049 - - Dato : 18570814
Forfatter:Poulsen, justitsråd
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsråd Poulsen hvori tilbuddet fra Det danske Gaskompagni om levering af gas til belysning afslås.

Mpr nr. A121094 - - Dato : 18570821
Forfatter:Direktionen / Ingerslev
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
JN 111/1857 <<<" Om at anstalen udgør en Særegen Menighed">

Mpr nr. A121109 - - Dato : 18570907
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
Regnskabsbilag vedr. de nye Kjøb af jorder

Mpr nr. A121072 - - Dato : 18570926
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualier. Skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus med tilbud om leverance af herregårdssmør til hospitalet i henhold til den af forvalter Bøggild i Århus Stiftstidende annoncerede licitation desangådende.

Mpr nr. A121071 - - Dato : 18571012
Forfatter:Aggebo, Christian Nielsen, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Korrespondance mellem sindssygehospitalet ved Århus og Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalidforsørgelsen vedrørende den tidligere invalidepensionist Christian Nielsen Aggebo, som er opsynsmand på hospitalet

Mpr nr. A121027 - - Dato : 18571109
Forfatter:Selmer, overlæge Gædeken, læge
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Personale. Skrivelse til overlæge Selmer fra læge Gædeken i anledning af dennes ønske om at der i forbindelse med udførelsen af lægegerningen på hospitalet anvendes et elektrisk induktionsapparat, som Gædeken bedes anskaffe. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121028 - - Dato : 18571112
Forfatter:Selmer, overlæge Levy, professor Gædeken, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse fra overlæge Selmer til professor Levy i anledning af den forestående nybesættelse af reservelægestillingen med læge Gædeken. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121029 - - Dato : 18571119
Forfatter:Selmer, overlæge Levy, professor Gædeken, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse fra professor Levy til overlæge Selmer i anledning af læge Gædekens forestående overtagelse af stillingen som reservelæge på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121068 - - Dato : 18571206
Forfatter:Selmer, overlæge på Sindssygehospitalet ved Vordingborg, Overlægen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlægen på sindssygehospitalet ved Vordingborg til overlæge Selmer Sindssygehospitalet ved Århus med nogle administrative spørgsmål til sidstnævnte. Der er ialt fire spørgsmål.

Mpr nr. A121066 - - Dato : 18571219
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Skrivelse fra overlægen på sindssygehospitalet ved Vordingborg til overlæge Selmer angågende nogle administrative spørgsmål dels spørgsmålet om personalets adgang til at få formiddagskaffe dels hvorvidt det er tilladt personalet til at vidresælge det tildelte brændsel til personer udenfor hospitalet

Mpr nr. A121067 - - Dato : 18571223
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Administration. Skrivelse fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus til overlægen på sindssygehospitalet ved Vordingborg i anledning af dennes forespørgsel. Forespørgslen angår dels personalets eventuelle adgang til at vidersælge det dem tildelte brændsel til personer uden for hospitalet

Mpr nr. A121069 - - Dato : 18571299
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Overlæge Selmer besvarer fire administrative spørgsmål stillet af overlægen på sindssygehospitalet ved Vordingborg.

Mpr nr. A121085 - - Dato : 18579999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Motivering for Budgettet for 1858/59

Mpr nr. A121010 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientforhold. Oversigt over patienterne i finansåret 1856-57 mht. antal dage med indlæggelse fordelt på forplejningsklasse og geografisk herkomst. Desuden oversigt over patienterne mht. betalingsmåde for opholdet. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121084 - - Dato : 18579999
Forfatter:Bøgild mfl.
Emnegruppe: Budgetter1

Tekst:
Bilag til Budgettet 1858/59 Bl.a Viktualieindkøb, Belysning , Vedligehold …

Mpr nr. A121056 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Budget. Overslag over det årlige forbrug af viktualier for hver patient på sindssygehospitalet ved Århus beregnet efter bespisningsregulativet til de for tiden gældende priser deri indbefattet såvel de regulative specielt opførte kvantiteter af de forskellege genstande, dog med undtagelse af havesager, som hospitalet selv producerer af. Her til beregnes, hvad der gennemsnitvist vil medgå til syltning og saltnning. Beregningerne gælder for finsnsåret 1858-59.

Mpr nr. A121034 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Fortegnelse over embedsmænd og betjente på sindssygehospitalet ved Århus affattet med hensyn til lov af 15. februar 1857, (lov om løntillæg).

Mpr nr. A121062 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Viktualier. En skematisk oversigt over besparelser og overskridelser på viktualiekontoen med tilhørende priser og værdi. sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121003 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Viktualiekonto. Fortegnelse over hvad der i finansåret 1856-57 er ført som indtægt på viktualiekontoen. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121046 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Skrivlese angående eventuel anvendelse af lysgas på sindssygehospitalet ved Århus leveret fra det danske gaskompani.

Mpr nr. A121048 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Beregninger over, hvad det ville koste at få leveret gas til belysning for sindssygehospitalets vedkommende. Endvidere er anført belysningsudgifterne under er eksisterende forhold som sammenligningsgrundlag.

Mpr nr. A121042 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Betingelser under hvilke Det danske Gaskompagni er villig til at forsyne sindssygehospitalet ved Århus med gas.

Mpr nr. A121023 - - Dato : 18579999
Forfatter:Gædeken, C G, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus imødekommer læge C. G. Gædekens ansøgning til stillingen som reservelæge ved hospitalet.

Mpr nr. A121036 - - Dato : 18580104
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualier. Følgeskrivelse fra revisionen til hospitalets direktion ved tilbagesendelsen af viktualiegegnskabet for oktober og november 1857. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121035 - - Dato : 18580123
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Følgeskrivelse til viktualieregnskabet for november 1857 underskrevet af bogholderen og forvalteren. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121012 - - Dato : 18580125
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Antegnelser fra revisionskontoret for stifterne med tilhørende skrivelse fra justitsministeriet til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for finansåret 1856-57

Mpr nr. A121086 - - Dato : 18580127
Forfatter:Justitsministeriet / Simony
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
ad JN 75/1857 <<

Mpr nr. A121087 - - Dato : 18580210
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Indlagt i A121086 <<< ad 75/1857 <<< Svar til Justistministeriet

Mpr nr. A121088 - - Dato : 18580221
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Indlagt i A121086 << Brev til Ingerslev om Artikel i Dagbladet d. 21 Januar <<< svar fra Ingerslev på bagsiden

Mpr nr. A121063 - - Dato : 18580331
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Beholdning af forskellige varer samt disses værdi pr. ovennævnte dato udarbejdet af forvalter Bøggild. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121013 - - Dato : 18580412
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet giver herved med et enkelt forbehold sin kvittering for regnskabsaflæggelen vedrørende finansåret 1856-57. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121089 - - Dato : 18580426
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
ad 75/1857 <<< Anvisning af aconto beløb til Driften

Mpr nr. A121008 - - Dato : 18580430
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab. Regnskab for heste, kreaturhold samt kørsel med tilhørende bilag i finansåret 1956-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121090 - - Dato : 18580619
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
ad 75/1857 <<< Anvisning af Acontobeløb til Direktionen.

Mpr nr. A121095 - - Dato : 18580731
Forfatter:Direktionen og Hasle Herred
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationen 31 Juli 1858. Over 3000000 muursteen , 2700 tdr kalk og 30 kubikfavne Kampsteen ( til Soklen). <<<<< Fortegnelse over Bud ved Licitationen <<< 2 Kladder til Conditionerne

Mpr nr. A121091 - - Dato : 18580814
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
ad 75/1857 <<< til Direktionen : Anvisning af 5000 rbd. Af bevilling på 25000 rbd.

Mpr nr. A121097 - - Dato : 18580929
Forfatter:Hasle Herred - H Selmer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation over transport af tømmermaterialer. <<< Udskrift af Auctionsprotokol i 2 eksemplarer. <<<<

Mpr nr. A121096 - - Dato : 18580929
Forfatter:Administrationen
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Læg indeholdende akterne A 121097 - A121102 vedr. Licitationener

Mpr nr. A121098 - - Dato : 18581005
Forfatter:Hasle Herred
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation over Udgravning og Borttransport af Jord fra Byggepladsen. <<< Udskrift af Auktionsprotokol. <<< Conditioner.

Mpr nr. A121099 - - Dato : 18581028
Forfatter:Direktionen og Aarhus Stiftstidende
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation over Tømmer Muur- og tagsteen og sand. <<<<< Aarhus stifts-Tidende den 9 october, med annonce af Licitationen paa Aarhus Raadstue: <<<<< B: 800,000 Stkr gode kalk og flintfrie haardtbrændte gule Muursteen … <<< C: 150,000 stkr røde Muursteen… <<< D: 80.000 Stkr. Gode røde Tagsteen … <<< E: 1000 Tønder Muurgruus at levere inden April ….

Mpr nr. A121092 - - Dato : 18581029
Forfatter:Justitsministeriet / Lenning
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
ad 75/1857 <<< til Direktionen : Anvisning af 5000 rbd. Af bevilling på 25000 rbd.

Mpr nr. A121100 - - Dato : 18581109
Forfatter:Leuning
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Gjenpart af Telegram til Justitsraad jespersen i Aarhus: Ifølge Direktionens Indstilling af 6 Januar forkastes hermed de ved Licitationen gjorte Bud paa Muursteen og Teglsteen. Bekræftet af H. Selmer Jespersen og Ingerslev.

Mpr nr. A121101 - - Dato : 18581129
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation 29 November over Sokkelsteen. <<< Udkast til Conditioner <<< brev til Selmer , dateret 13 November fra C. Brendstrup

Mpr nr. A121102 - - Dato : 18581216
Forfatter:Direktionen, Aarhus Stiftstidende
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Den Skriftlige Licitationove Tømmer og Muurmaterialer. <<<<<<< af Muursteen 8 Prøver… Wang, Dithmer, Mullerup, Warberg, Balle og Petersen, Hansen af Kragelund, Adelborg og Filtenborg. Eks. Af Aarhus Stifts -Tidende 27 november, med annonce om Licitationen: <<< Liste over Buddene.

Mpr nr. A121055 - - Dato : 18581231
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Oversigt over de respektive kontis status i anstaltens regnskab for januar kvartal i henhold til den til direktionen indgivne kasseekstrakt for december 1858. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121057 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Linned. Fortegnelse over beholdning, til- og afgang i løbet af 1857 og slutbeholdning pr. 31. december 1857, Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121058 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Rekapitulation af klædebogen for året 1858-59. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121060 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Oversigt over driften af hospitalets jorder for finansåret 1957-58. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121093 - - Dato : 18590211
Forfatter:Justitsministeriet / Simony
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
ad 75/1857 <<< til Direktionen : Anvisning af 6000 rbd. Af bevilling på 25000 rbd.

Mpr nr. A121064 - - Dato : 18590215
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Inventar. Fortegnelse over kassabable, iturevne og ituslagne genstande, som skal forevises ved den forestående kassatationsforretning på hospitalet i året 1859. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121070 - - Dato : 18590219
Forfatter:Dolllerup, Jacob Christensen, afdød opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Skrivelse ti direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af boopgørelsen efter afdøde opsynsmand Jacob Christensen Dollerup. Brevet er vedføjet en kommentar underskrevet af dels forvalteren og direktions- medlemmer

Mpr nr. A121103 - - Dato : 18590317
Forfatter:Direktionen, Arkitekt Meldahl
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
3 Skrivelser vedr. Leverancen af Muursteen mv.

Mpr nr. A121105 - - Dato : 18601204
Forfatter:Aalborg Stifts Tidende
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Annoncer vedr. Leverancer af Sengeinventarium, manufacturvarer.

Mpr nr. A121107 - - Dato : 18610405
Forfatter:Arkitekt Meldahl
Emnegruppe: Bygniger og Inventar

Tekst:
Oversigt over de Arbeider og Materialer der resterede den 24 Marts 1861

Mpr nr. A121106 - - Dato : 18611202
Forfatter:C Steinbrunner
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Erklæring om at færdiggøre det manglende arbeide han har modtaget betaling for , med paategnet Kautionsgarenti af P. Hansen

Mpr nr. A121030 - - Dato : 19171119
Forfatter:Selmer, overlæge Gædeken, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse fra læge Gædeken til overlæge Selmer i anledning af dennes forestående overtagelse af stillingen som reservelæge på sindssygehospitalet ved Århus.