Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 160 poster med søgeordet: A124
Mpr nr. A124066 - - Dato : 1854
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg har fået Thielemann´s svar..

Mpr nr. A124056A - - Dato : 1856
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed tilstilles direktionen tegninger til udvidelse af helbredelsesanstalten..

Mpr nr. A124044R - - Dato : 1856
Forfatter:Petersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I henhold ? Deres..

Mpr nr. A124054 - - Dato : 1856
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag.

Mpr nr. A124010 - - Dato : 1857
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til Selmer Fenger er forundret over ikke at have hørt fra arkitekten

Mpr nr. A124007 - - Dato : 1857
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Først og fremmest tak for deres hjertelige modtagelse og for at..

Mpr nr. A124064G - - Dato : 9999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Plantegning

Mpr nr. A124064F - - Dato : 9999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Plantegning

Mpr nr. A124064E - - Dato : 9999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Farvelagt blyantskitse

Mpr nr. A124001 - - Dato : 18539999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Lag mrk. A. Plejeanstaltens anlæg vedkommende 1853-57 indtil Fengers tiltrædelse.

Mpr nr. A124001 - - Dato : 18539999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Mrk. A. Plejeanstaltens anlæg vedkommende 1853-57 indtil Fengers tiltrædelse. Læg omfatter hele volumen 124

Mpr nr. A124065 - - Dato : 18540116
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I anledning af direktionens behagelige skrivelse af 15. december..

Mpr nr. A124067 - - Dato : 18540209
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I skrivelse af 6. oktober f.aa. Har justitsministeriet anmodet direktionen om at..

Mpr nr. A124068 - - Dato : 18540419
Forfatter:Dahlerup
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Justitsministeriet har tilstillet (navn) den af direktionen for den Jyske Helbredelsesanstalt for Sindssyge afgivne forklaring..

Mpr nr. A124069 - - Dato : 18540512
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Det høje kollegium har i anledning af en anmodning fra justitsministeriet om at..

Mpr nr. A124070A - - Dato : 18540601
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Højtærede kollega. I anledning af den af Sundhedskollegiet forelagte sag om ombygning..

Mpr nr. A124070B - - Dato : 18540607
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninget og inventar

Tekst:
Det er mig en fornøjelse hermed at meddele Dem..

Mpr nr. A124063A - - Dato : 18560215
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efterat det vedlagt til lov om opførelse af en anstalt til ophold for uhelbredeligt sindssyge i Nørrejylland

Mpr nr. A124063B - - Dato : 18560223
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg har taget mig den frihed at..

Mpr nr. A124063C - - Dato : 18560227
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Under 15. d.m. at meddele direktionen at.. Opførelsen af en anstalt til ophold for uhelbredeligt sindssyge..

Mpr nr. A124033B - - Dato : 18560229
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed koncept til skrivelse til ministeriet, hvoraf de vil anføre, at vi med Peder Kjeldsen..

Mpr nr. A124033A - - Dato : 18560308
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
..under 15. f.m., at..det høje ministerium..om, at der i anledning af den forestående opførelse af en anstalt til ophold for uheldbredelige sindssyge..

Mpr nr. A124063D - - Dato : 18560312
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efter i behagelig skrivelse af 27. f.m., at have modteget direktionens betænkning om..

Mpr nr. A124032 - - Dato : 18560319
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I behagelig skrivelse af 8. d.m., har direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørre Jylland henledt ministeriets opmærksomhed på..

Mpr nr. A124031C - - Dato : 18560320
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære Selmer. Tak for Deres venlige brev. Samme dag jeg modtog det, fandt jeg..

Mpr nr. A124031B - - Dato : 18560322
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Med Peder Kjeldsen fik jeg dog efter en meget lang ventetid..

Mpr nr. A124031A - - Dato : 18560323
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
..Jespersen..,at fremsende her følgende skrivelse fra etatsråd Ingerslev..

Mpr nr. A124029 - - Dato : 18560403
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed anfordres 1) Koncept til indberetning med..

Mpr nr. A124028A - - Dato : 18560408
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til direktionen. Efterat have modtaget det høje ministeriums skrivelse af 19. f.m., hvori approbation meddeles på de af direktionen under 8. marts..

Mpr nr. A124061 - - Dato : 18560425
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Med under 12. f.m. at overdrage udarbejdet projekt for anstalt til ophold for uhelbredeligt sindssyge.

Mpr nr. A124051 - - Dato : 18560426
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til direktionen for helbredelsesanstalten ved Nørre Jylland. At ministeriet i anledning af direktionens begæring i behagelig skrivelse af 8. d.m.

Mpr nr. A124030 - - Dato : 18560499
Forfatter:Selmer m.fl.
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed til underskrift ..en kommunikation til Ram?..angående mælkeleverancer..

Mpr nr. A124028B - - Dato : 18560505
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed..til ministeriet til underskrift..

Mpr nr. A124060A - - Dato : 18560513
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til Thielemann..

Mpr nr. A124027 - - Dato : 18560522
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
..af nr. 2 holdt ved opmålingen i går på 800 m for 5 skæpper..

Mpr nr. A124050A - - Dato : 18560527
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til opførelsen af en plejeanstalt for uhelbredelig sindssyge..

Mpr nr. A124050B - - Dato : 18560531
Forfatter:Thorsen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I ærbødigst..

Mpr nr. A124020B - - Dato : 18560603
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Skriftligt tilbud angående salget at det stykke jord, jeg omtalte i min..

Mpr nr. A124050C - - Dato : 18560609
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ved at have gennemgået det..

Mpr nr. A124026 - - Dato : 18560623
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ligesom der ved helbredelsesanstaltens anlæg blev indrømmet fritagelse for brugen af..og erlæggelse af afgift ved udfærdigelse..

Mpr nr. A124059 - - Dato : 18560716
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til Selmer Hoslagt tilstilles her med .. Det foreløbige og reviderede udkast..

Mpr nr. A124058 - - Dato : 18560723
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til direktionen. Da ministeriet ikke har modtaget den..

Mpr nr. A124053 - - Dato : 18560810
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag.

Mpr nr. A124057B - - Dato : 18560811
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hoslagt tilstilles direktionen det under 13. marts d.å. Forelagte udkast til en udvidelse af bygninger.

Mpr nr. A124025 - - Dato : 18560812
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet. Under..8. april har helbredelsesanstaltens direktion her den ære, at tilmelde det høje ministerium, at..

Mpr nr. A124057A - - Dato : 18560813
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til Justitsministeriet. Under 23. f.m. har det høje ministerium bragt direktionen..

Mpr nr. A124024 - - Dato : 18560830
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I..af 12. d.m. for licitation for helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland indberettet..

Mpr nr. A124023A - - Dato : 18560903
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet. Ved anlæget af den daværende helbredelsesanstalt for sindssyge, blev der af den daværende bygnings..

Mpr nr. A124047 - - Dato : 18561008
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(ingen)

Mpr nr. A124048 - - Dato : 18561008
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efterat direktionen.. Til det høje ministeriums skrivelse af 26. april d.aa., har den til anstalten udvidelse..

Mpr nr. A124046 - - Dato : 18561021
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
At ministeriet i anledning af direktionens begæring i behagelig skrivelse af 8. d.m., under dags dato har anmodet Indenrigsministeriet om..

Mpr nr. A124022 - - Dato : 18561026
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Endelig har jeg truffet (navn) og talt med ham om

Mpr nr. A124045 - - Dato : 18561029
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efterat i behagelig skrivelse af 8. d.m. fra direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørre Jylland, at have modtaget nærmere forslag angående udførelsen af..

Mpr nr. A124044A - - Dato : 18561105
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Da det til..af de forestående bygningsarbejder

Mpr nr. A124044B - - Dato : 18561109
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg sender hermed en skrivelse fra Thielemann tillige med..

Mpr nr. A124056B - - Dato : 18561114
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag.

Mpr nr. A124055B - - Dato : 18561122
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed.. Til en skrivelse i anledning af byggeplanens..

Mpr nr. A124023B - - Dato : 18561123
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed fremsendes 1) Den..sag, som kun..skulle..underskrift..til ministeriet. ..jeg at renskriften må blive liggende i omslaget for ikke at blive..

Mpr nr. A124055A - - Dato : 18561124
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efterat bygningeinspektør Thielemann under 14. januar, har tilstillet direktionen den af dem udarbejdede plan..

Mpr nr. A124044Å - - Dato : 18561129
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Gennem.. Har jeg.. At De i næste år skal forbruge en grundsum af 4.500.000 Rd.

Mpr nr. A124044AA - - Dato : 18561201
Forfatter:Frederik Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Tilbud. Til direktionen for helbredelsesanatalten for sindssyge ved Århus. Angående.. i avisen annoncerede mur.. og grundsten til den nye plejeanstalt.

Mpr nr. A124044Z - - Dato : 18561203
Forfatter:Wilhelm Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Vejlby den 3. december. At jeg undertegnede vil levere 8 cubikfavn grundsten til 30 Rd hver cubikfavn.

Mpr nr. A124044AC - - Dato : 18561203
Forfatter:Wilhelm Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Agter at køre 100 cubikfavne grus.

Mpr nr. A124044O - - Dato : 18561203
Forfatter:Petersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til den foreløbige kommission for opførelsen af helbredelsesanstalten ved Århus..

Mpr nr. A124044K - - Dato : 18561204
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ifølge direktionens opfordring fremsendes..for at tilbyde..

Mpr nr. A124044Æ - - Dato : 18561205
Forfatter:Jacob Andersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Den ærede direktion for helbredelsesanstalten ved Århus. Jeg tillader mig hermed at gøre.. på leverance af ..

Mpr nr. A124044M - - Dato : 18561207
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed til gennemsyn..

Mpr nr. A124044J - - Dato : 18561208
Forfatter:Jens Petersen
Emnegruppe: Bygnibger og inventar

Tekst:
Til direktionen for helbredelsesanatalten ved Århus. Ifølge den af den ærede direktion i Århus Stiftstidende indrykkede bekendtgørelse er undertegnede villig til at levere..

Mpr nr. A124044I - - Dato : 18561208
Forfatter:Rasmus Oeefenback
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg tager mig den underdanige frihed, at indgive..tilbud om at påtage mig leverance af..

Mpr nr. A124044E - - Dato : 18561208
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ifølge Deres ærede skrivelse af 3. d.. Har jeg i justitsministeriet undersøgt sagen angående nye bygninger..

Mpr nr. A124044Y - - Dato : 18561209
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ålborg den 9. december 1956. Til den ærede direktion for helbredelsesanstalten for sindssyge ved Århus. I henhold til.. Af 20. november 1856, angående leverancen af grundsten..

Mpr nr. A124044AB - - Dato : 18561209
Forfatter:Christen Balle
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(ingen)

Mpr nr. A124044H - - Dato : 18561210
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Licitation over anskaffelser af bygnings.. 10. december 1856

Mpr nr. A124044L - - Dato : 18561210
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ifølge den i Århus Tidende gjorde.. Tillader jeg mig hermed, at give tilbud..

Mpr nr. A124044U - - Dato : 18561211
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I dag har der meldt sig en..

Mpr nr. A124044F - - Dato : 18561212
Forfatter:Petersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(skrevet på tysk)

Mpr nr. A124044G - - Dato : 18561212
Forfatter:Petersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(Skrevet på tysk) Prisliste

Mpr nr. A124064B - - Dato : 18561215
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Da justitsministeriet har udbedt sig direktionens mening angående..

Mpr nr. A124044V - - Dato : 18561215
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
.. ved underskrift at overføre 1) Indstillingen til ministeriet angående.. lader jeg tillige medfølgende.. 2) Det i går omtalte.. tilbud fra Ålborg..

Mpr nr. A124044P - - Dato : 18561216
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efter at have modtaget..

Mpr nr. A124044D - - Dato : 18561217
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Nybro og Roae agter at..

Mpr nr. A124044Q - - Dato : 18561218
Forfatter:Petersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til den højt ærede direktion for opførelsen af helbredelsesanstalten for sindssyge i Århus. Flensborg den 18. december 1856. I henhold til den hæjtærede direktions skrivelse af 16. d.m.

Mpr nr. A124044X - - Dato : 18561220
Forfatter:Wilhelm Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(navne..) tillader sig hermed, at ansøge den høje direktion om at overdrage..

Mpr nr. A124044N - - Dato : 18561224
Forfatter:Frederik Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Tilbud. Til direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge ved Århus. På grund af nye indkøb vil jeg gentage..

Mpr nr. A124044Ø - - Dato : 18561299
Forfatter:Langhu
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Da jeg vil se mig i stand til i løbet af sommeren 1857, at..

Mpr nr. A124044W - - Dato : 18569999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ålborg Stiftstidende

Mpr nr. A124044T - - Dato : 18570102
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(ingen)

Mpr nr. A124043D - - Dato : 18570124
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Det var ret uheldigt, at Ingerslev ikke kunne holde møde idag.

Mpr nr. A124043H - - Dato : 18570126
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære professor Selmer De vil af et i dag herfra afgået brev erfare..

Mpr nr. A124043A - - Dato : 18570126
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I behagelig skrivelse af 29. november f.å. har direktionen anholdt om justitsministeriets approbation..

Mpr nr. A124043L - - Dato : 18570127
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære professor Selmer Tak for Deres brev og den særdeles omhu, De viser (navn?). Jeg har nu fundet et sted til hende:..

Mpr nr. A124043C - - Dato : 18570128
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
..efter en venlig hilsen fra justitsministeriet, undlader jeg ikke, at meddele at der for i å. Vil blive bevilget 75.000 Rd til asylet..

Mpr nr. A124043B - - Dato : 18570128
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Medfølgende skrivelse med indlæg foranlediger mig til at anmode Dem om at det for..

Mpr nr. A124043I - - Dato : 18570130
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg er Deres..særdeles taknemlig for den velvillige..de har givet direktionen lejlighed til at ytre sig angående..

Mpr nr. A124043E - - Dato : 18570130
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet Direktionen vil foreholde en nedsættelse med 15.000 og..

Mpr nr. A124043F - - Dato : 18570131
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
..under 26. d.m., at meddele direktionen at..udvalg, foranlediget af den betydelige difference..

Mpr nr. A124043G - - Dato : 18570131
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Erklæring til justitsministeriet

Mpr nr. A124044S - - Dato : 18570199
Forfatter:Wilhelm Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge ved Århus. Angående de i..

Mpr nr. A124043M - - Dato : 18570205
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære professor Selmer. Tak for Deres brev. De har vel.., at der blev bevilget 300.000 Rd..

Mpr nr. A124042A - - Dato : 18570228
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I behagelig skrivelse af 29. november f.å. Anholdt direktionen om ministeriets approbation

Mpr nr. A124037 - - Dato : 18570301
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet. I efterat..af det høje ministeriums pålæg af 29. oktober.. Om at indberette angående arbejderne med anlæget af plejeanstalten..

Mpr nr. A124042C - - Dato : 18570312
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
.. Under 28. f.m. at af det under 29. november anholdte..til en plejeanstalt for sindssyge..

Mpr nr. A124042B - - Dato : 18570316
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til bygningsinspektør Thielemann. Under 28de f.m. har justitsministeriet tilstillet direktionen..

Mpr nr. A124041 - - Dato : 18570318
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
At ministeriet i anledning af direktionens begæring i behagelig skrivelse af (navn?) under dags dato har anmodet indenrigsministeriet om at..

Mpr nr. A124038B - - Dato : 18570403
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I anledning af den ærede direktions skrivelse af 16.de f. fremsatte ytringer angående om at udarbejde overslaget for opførelsen af..

Mpr nr. A124036B - - Dato : 18570426
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag over udgifter, når anlæget udvides til Vejlby by´s mark.

Mpr nr. A124036A - - Dato : 18570427
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ifølge den ærede (navn) tilstilles Dem hermed et overslag over omkostningerne ved omlægningen af..over plejeanstaltens grund.

Mpr nr. A124035A - - Dato : 18570521
Forfatter:ingen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Under..havde direktionen den ære at indberette til det høje ministerium ved det i anledning af, det forestående anlæg af en plejeanstalt for uhelbredelig sindssyge..

Mpr nr. A124040 - - Dato : 18570605
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
At ministeriet i anledning af direktionens begæring i behagelig skrivelse af 26. f.m. under dags dato har anmodet indenrigsministeriet..

Mpr nr. A124039 - - Dato : 18570617
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Under den 28. februar.. Anmodede.. Direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge

Mpr nr. A124043J - - Dato : 18570630
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hoslagt følger den ifølge direktionen ..skrivelse af 16. marts d.aa.

Mpr nr. A124038D - - Dato : 18570703
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed har jeg den ære at.. 1) Thielemanns udarbejdede plan.. En skrivelse hvor han erklærer det for underligt at disse overslag..

Mpr nr. A124038C - - Dato : 18570718
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet. Under 28. februar d.å. Har det høje ministerium tilskrevet direktionen af den af den under 29. november f.å. Indsendte plan til den plejeanstalt

Mpr nr. A124003 - - Dato : 18570806
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Svar i anledning af gadebelysningsforslaget

Mpr nr. A124002 - - Dato : 18570806
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Bygninger og inbentar

Tekst:
Brev fra justitsministeriet den 6. august 1857. Efterat ministeriet den 28. februar d.aa. Havde anmodet direktionen for helbredelsesanstalten i Nørre-Jylland om at fremsende de af bygningsinspektør Thielemann udarbejdede tegninger til..

Mpr nr. A124003 - - Dato : 18570812
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Svar i anledning af gadebelysningsforslaget.

Mpr nr. A124005 - - Dato : 18570818
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
..at overføre en ubetydelig sag til underskrift vedlægger jeg en skrivelse fra kanseliråd Ingerslev.

Mpr nr. A124020A - - Dato : 18570905
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed tillader jeg mig ærbødigst at..direktionen..

Mpr nr. A124008A - - Dato : 18570910
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære Selmer Siden vi talte sammen har jeg set alvorligt og ofte henledt mine tanker på det stillede problem og lidt efter lidt..

Mpr nr. A124020C - - Dato : 18570910
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(ingen)

Mpr nr. A124019A - - Dato : 18570915
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efter at det med hensyn til flere hovedhospitaler i Jylland i de senere år har været Djursland

Mpr nr. A124008B - - Dato : 18570920
Forfatter:Ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære Fenger Med flid. Jeg har ikke forhastet mig med at besvare Deres sidste brev fordi sagens vigtighed..

Mpr nr. A124019D - - Dato : 18571004
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til professor Selmer

Mpr nr. A124019C - - Dato : 18571019
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og invebtar

Tekst:
Til Justitsministeriet Det høje ministerium har i skrivelse af 19. september d.å. forlangt..

Mpr nr. A124035B - - Dato : 18571108
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Byggesagens status

Mpr nr. A124009 - - Dato : 18571115
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære Selmer Du har i lang tid ikke hørt noget fra mig. Grunden hertil er, at jeg efterat have læst flere tidligere breve..

Mpr nr. A124035C - - Dato : 18571122
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Opgørelse til justitsministeriet

Mpr nr. A124011 - - Dato : 18571216
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed til underskrift af svar til ministeriet angående..Lumby..

Mpr nr. A124017 - - Dato : 18579999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til professor overlæge Selmer Århus

Mpr nr. A124012A - - Dato : 18580106
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til Selmer Fenger forventer at få Bindesbøll´s tegninger..

Mpr nr. A124012C - - Dato : 18580111
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære Fenger Med pakkeposten vil De modtage Bindesbøll´s tegninger

Mpr nr. A124034B - - Dato : 18580112
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og invebtar

Tekst:
Hermed følger en regning fra Thielemann. Denne sag bør vi..henstille til ministeriets afgørelse, men vi..

Mpr nr. A124014 - - Dato : 18580116
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg giver mig hermed den frihed, at henvende mig til Dem i en sag, hvorom jeg formoder, at De som..

Mpr nr. A124015 - - Dato : 18580121
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hr professor Selmer. Til svar på Deres brev skulle jeg hermed meddele Dem sundhedskollegiets svar til

Mpr nr. A124034C - - Dato : 18580125
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet Bygningsinspektør Thielemann har tilstillet..regning for tegning og overslag til den påtænkte plejeanstalt for uhelbredelige sindssyge i Nørrejylland.

Mpr nr. A124019B - - Dato : 18580131
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I morgen indgiver jeg til justitsministeriet plan og tegninger til plejeanstalten og de vil meget snart komme til Deres gennemsyn og forklaring

Mpr nr. A124016 - - Dato : 18580131
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære Selmer I morgen indgiver jeg til justitsministeriet plan og tegninger til plejeanstalten

Mpr nr. A124034C - - Dato : 18580324
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Under 9. januar d.å. Tillod jeg mig, at tilstille direktionen en regning for tegninger mm. Til udvidelse af helbredelsesanstalten for sindssyge ved Århus.

Mpr nr. A124034E - - Dato : 18580325
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Foranlediget af Deres skrivelse til direktionen af.., får jeg hermed den fornøjelse, at underrette Dem om at..

Mpr nr. A124034F - - Dato : 18580326
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til professor overlæge Selmer. For modtagelsen af det tilstillede forslag, takker jeg hermed professoren meget.

Mpr nr. A124034A - - Dato : 18580409
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til direktionen for helbredelsesanstalten ved Århus tilsendes regning for udført arbejde..

Mpr nr. A124038A - - Dato : 18580410
Forfatter:Avis: Fædrelandet
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Fædrelandet. Lørdag den 10. april 1858.

Mpr nr. A124034G - - Dato : 18581218
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg..ikke med jeg.. I at.. Dem hermed følgende fra Relider(navn?) indsendte attestation for antagelig..

Mpr nr. A124034H - - Dato : 18581229
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet. Det.. I det høje ministerie.. At direktionen under 25. januar d.å. Tillod jeg til ministeriet, at overføre en på bygningsinspektør Thielemann indløben fordring på et honorar af 1800 Rd.

Mpr nr. A124034I - - Dato : 18590115
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Med behagelig erklæring af 24. januar f.å. Har durektionen tilstillet justitsministeriet an af bygningsinspektør Thielemann indgivne regning på 1500 Rd. for udarbejdelsen af tegninger og overslag til den nye anstalt..

Mpr nr. A124064A - - Dato : 99999906
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
.. Forhandlinger i justitsministeriet har samlinger(?) for Nørrejylland

Mpr nr. A124043K - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I anledning af en fremsendt skrivelse til Simoney af 30. januar 1857..

Mpr nr. A124044C - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Leverancer til helbredelsesanstalten for sindssyge ved Århus

Mpr nr. A124018 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninget og inventar

Tekst:
Anstaltens udvidelse

Mpr nr. A124021 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Med skrivekse af 15. november…indenrigsministeriet…at anstalten med hensyn til..

Mpr nr. A124006 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
ingen tekst

Mpr nr. A124012B - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Fra..ud..med..fællesbygninger og til den første side

Mpr nr. A124064C - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Blyantskitse

Mpr nr. A124013 - - Dato : 99999999
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed tillader jeg mig at tilstille Hrr Professor 1. Udskrift af licitationsforretning D. 7. juli 1880

Mpr nr. A124062 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Avisudklip

Mpr nr. A124060B - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Program for opførelse af en plejeanstalt.

Mpr nr. A124064D - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Blyantskitse

Mpr nr. A124004 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Henvisning til svar fra magistraten(?) der bla.a. underretter om at professor Fenger anmoder om at indstille undersøgelsen af lokale forhold.

Mpr nr. A124071 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland..

Mpr nr. A124052 - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Program for opførelse af en plejeanstalt for indtil 270 uhelbredelige sindssyge i forbindelse med den nørrejydske helbredelsesanstalt, overenstemmende med loven af 16. februar 1836.