089- 001-004 - 1922-23

 

Mpr nr. A089001
Dato : 19231201
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Fra direktøren for statens sindssygehospitaler meddeles det, at overskridelse af medhjælpskontoen skal begrænses til det mindst mulige, bl.a. ved at øge patientarbejdet. Endvidere skal plejer Anton C. Andersens rejse til Tyskland resultere i fradrag i hans normerede ferie enten i indeværende år eller i næste. Til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089002
Dato : 19240403
Forfatter:Varming, K, arkitekt
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Regning. Direktionen for statens sindssygehospitaler bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at udbetale arkitekt K. Varming honorar for tilsyn af hospitalets bygninger i finansåret 1923- 24.

Mpr nr. A089003
Dato : 19221025
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Pigelønninger. Korrespondance mellem direktoratet for statens sindssygehospitaler og direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående fastsættelsen af de fremtidige pigelønninger.

Mpr nr. A089004
Dato : 19220401
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Bekendtgørelse om time- og dagpenge m.v. for tjenestemænd under justitsministeriet med undtagelse af fængselsvæsenet.

 

Kasse 089

 

20160628091211_00001.jpg 20160628091211_00002.jpg 20160628091211_00003.jpg 20160628091211_00004.jpg 20160628091211_00005.jpg